Infografía

Cámaras dixitais catro terzos e micro catro terzos

Camaras cuatro tercios

Un grupo de empresas uníronse para crear estes novos formatos de cámaras dixitais que permiten cámaras máis reducidas e liviás e o intercambio de obxectivos entre diferentes marcas.