Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cámaras EVIL, contra o babel fotográfico

A falta de estándares na fotografía dixital complica a compatibilidade dos obxectivos intercambiables
Por Antonio Delgado 11 de Maio de 2011
Img evilcameras portada
Imagen: Olympus

No segmento das cámaras dixitais réflex, cada fabricante aposta polo seu sistema propio para o encaixe da parte óptica e bautízao cunha nomenclatura ou sigla diferente, segundo a tecnoloxía utilizada. Non hai un estándardefinido entre os fabricantes, que simplifique a variedade de termose tecnoloxías usadas e que faga máis sinxela aadquisicióndunha cámara por parte dos usuarios. Con todo, ogrupo das EVIL si permite o intercambio de elementos entre diferentes marcas, a condición de que utilicen o mesmo sistema.

Unha das desvantaxes deas cámarasréflex dixitais con obxectivos intercambiables baseadas no sistemaDSLR, as máis populares do mercado grazas ao pulo defabricantes como Canon ou Nikon, é que os seus obxectivos están baseadosen sistemas con ancoraxes propietarias, o que fai que os obxectivoscomprados para unha marca concreta non sexan compatibles co resto defabricantes.

O principal problema deesta falta de acordo é que cando un usuario adquire unha cámara réflex einviste ao longo dos anos na adquisición de novas lentespara esta, vese obrigado a seguir fiel a unha soa marca, xaque un hipotético cambio a un modelo doutro fabricante obrigaríallea adquirir de novo todas as lentes que tiña no anteriorcorpo, dada a incompatibilidade de obxectivos.

Cando un usuario adquire unha cámara réflex vese obrigado a seguir fiel a unha soa marca se compra lentes novas

Sempre queda a posibilidade deadquirir adaptadores que nos permitan utilizar un obxectivo dunfabricante no corpo doutro. Con todo, non é a soluciónidónea, xa que estes adaptadores, en función dos fabricantes queensamblen, poden dar problemas no momento de realizar un enfoque,ao perder características previstas na lente, como oautoenfoque.

Aposta pola continuidade

Parece que estes fabricantes continuarán con esta estratexia durante algún tempo máis. O pasado mes de marzo, un dos responsables de Canon en Europa manifestouque o fabricante xaponés seguirá coa súa aposta polo sistema DSLR enon entrará, polo menos nun futuro próximo, na fabricación deoutro tipo de cámaras con obxectivos intercambiables. Segundo Canon,os fabricantes que apostaron por outras tecnoloxías fallaron nas súas ofertas con DSLR. Ademais, as cámaras DSLR sonas máis utilizadas na contorna profesional.

O pasado mes de marzo, un dos responsables de Canon en Europa manifestou que o fabricante xaponés seguirá coa súa aposta polo sistema DSLR

A tecnoloxía DSLR utilizaun espellomóbil cuxa función é deixar pasar a luz ao sensor e capturar aimaxe. Este espello tamén é o responsable de pasar a imaxe aovisor da cámara a través dun pentaprisma. Ao pulsar o botónda cámara para facer unha foto, este espello levántase, deixa pasara luz ao sensor e, ao mesmo tempo, o usuario deixa por un instantede ver polo visor, debido a que o espello se moveu. Estatecnoloxía é basicamente a mesma das cámaras réflexanalóxicas, que dominou o campo da fotografía nasúltimas décadas.

Outros fabricantes hanapostado porsubstituír este espello móbil por un translúcido, estático na súa posición, que permite deixar pasar a luz tanto aosensor como ao visor e ao sistema de enfoque. Tamén se hasubstituído o pentaprisma por un visor electrónico de altaresolución, que reproduce a imaxe obtida polo sensor. Destamaneira, pódense tomar imaxes de forma continua e a maiorvelocidade. Este é o caso das denominadas cámarasSLT, impulsadas polo fabricante xaponés Sony. Outras cámarasque utilizan espello son as do consorcio CatroTerzos, formado por fabricantes como Olympus, Kodak, Leica,Fuji, Panasonic, Sanyo e Sigma.

A solución das cámaras EVIL

Non son as únicasalternativas: oacrónimo en inglés EVIL (“Electronic Viewfinder WithInterchangeable Lens”) utilízase para agrupar a todas ascámaras fotográficas lanzadas ao mercado con diferentesnomenclaturas, pero que utilizan obxectivos intercambiables cun visorelectrónico e sen espellos. É tan complicado agrupalas, que mesmoentre as cámaras EVIL inclúense cámaras que non incorporan unvisor electrónico no corpo, senón que contan con el como un accesorio adicional.

Unha das principais características das cámaras EVIL é a posibilidade de intercambiar os obxectivos entre os diferentes fabricantes, a condición de que estean baseados nun mesmo sistema

Entre as cámaras EVIL máisdestacadasdo mercado figuran as que utilizan o sistema MicroCatro Terzos, impulsado polos fabricantes Panasonic eOlympus, as cámaras de Samsung coa nomenclatura NX, as Sony NEXou as Ricoh GXR, entre outras. Estas cámaras teñen a vantaxe dedispor dun corpo cun tamaño inferior a outros sistemas, perotamén utilizan sensores máis pequenos para a captura deimaxes. Ademais, o enfoque realízao o mesmo sensor que capturaa imaxe.

Unhadas principais características das cámaras EVIL é aposibilidade de intercambiar os obxectivos entre os diferentesfabricantes, a condición de que estean baseados nun mesmo sistema, deforma que os usuarios teñan máis liberdade e flexibilidade deelección ao longo do tempo para cambiar de modelo e marca nocorpo da cámara, sen ter que renovar todo o parque óptico. Édicir, Olympus e Panasonic cos seus cámaras do sistema Micro CatroTerzos teñen obxectivos que son compatibles entre si, pero non conas Samsung coa nomenclatura NX.

Con todo, na práctica -e debido á integración da electrónica nos obxectivos para realizar funcións que ata agora levaban a cabo no corpo da cámara, e mesmo para corrixir electronicamente deficiencias das ópticas-, é esencial informarse cos fabricantes sobre a compatibilidade total ou parcial nas funcións e características destes obxectivos. En ocasións, a desconexión dun sistema de estabilización, ou o cambio dalgunha opción no menú da cámara, posibilita o uso completo destes obxectivos entre diferentes fabricantes.