Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cámaras fotográficas SLT

A velocidade e a ausencia de ruído ao capturar unha imaxe son as súas principais novidades
Por Antonio Delgado 14 de Setembro de 2010
Img camaras slt portada
Imagen: Sony

Unha das máximas no mundo da fotografía reza queas imaxes que ven a través do visor dunha cámara de fotosréflex son as mesmas que non se capturaron e, por tanto, perdéronse. Isto débese a que o mecanismo esencial das cámarasdixitais réflex ou SLR de lentes intercambiables baséase nunespello móbil situado detrás, que se levanta para deixar pasar a luz ao sensor e capturar así a imaxe. Este problema,que implica perda de tempo e dificultades na tomacontinua de fotos, soluciónase nas novas cámaras SLT.

Imagen: Sony

Na súa posición inicial, o espello rebota a imaxe a un“pentaprisma” que a mostra poro visor da cámara e axuda ao sistema de enfoque automático.Desta forma, ao levantarse o espello para capturar a luz desde osensor, o visor móstrase en negro por un pequeno lapso de tempo.O principal problema das cámaras de fotos que contan con lestemecanismo é que cada vez que se pulsa o disparador da cámara,o cristal debe levantarse e volver á súa posición inicial pasadosuns instantes, o que limita a captura continuada de imaxes.

Na actualidade, as cámaras réflex dixitais DSLR de gamamediae baixa, destinadas ao mercado doméstico, teñen unha velocidade deentre tres e catro fotogramas por segundo (fps), mentres que ascámaras profesionais de alta gama réflex DSLR poden alcanzar unhavelocidade de entre sete e once fps.

O espello translúcido

Sony lanzou ao mercado as súas novas cámaras réflex A55Ve A33,cuxa principal novidade é un espello semitransparente ou translúcido queatópase estático na súa posición, sen necesidade de elevarsepara deixar pasar a luz cara ao sensor. Este elemento permite opaso e rebota a imaxe cara ao sistema de enfoque de formasimultánea, sen que sexa necesario dispor de mecanismos móbiles. Paraiso, utilízase un material que permite que o 70% da luz poidatraspasar o espello e un 30% desvíese cara ao sistemade enfoque.

Estas cámaras dispoñen dun espello semitransparente que non necesita elevarse para deixar pasar a luz cara ao sensor

Estas cámaras dispoñen dun segundo sensor dedicado aoenfoqueautomático ou autofoco. Desta forma, os modelos SLT poden manter o enfoque sen interrupcións grazas ao uso de ata quince puntos de referencia. O mesmo sensor permite unhagravación de vídeo desde a cámara cunha maior velocidade deenfoque que nos modelos anteriores, baseados nun espello movible.Poden gravar vídeo de 1080p en formato Motion JPEG, así como no formato AVCHD 1080i.

Pola súa banda, o visor óptico baseado en pentaprisma. “”substituíuse por un visor electrónico de alta resolución quereproduce o 100% da imaxe obtida polo sensor principal, algoque xa inclúen outras cámaras, como é ocaso dalgúns modelos baseados no sistema de Micro Catro Terzos.

Outra das vantaxes na utilización de espellos translúcidosé a posibilidade de dispor de cámaras de fotos cun menor ruídoao capturar a imaxe, xa que carecen de partes móbiles que sepoñan en movemento para levantar e baixar o espello, como sucede enas réflex tradicionais.

Unha tecnoloxía con case 50 anos

Esta tecnoloxía non é nova, xa que nos anos sesenta dopasado século, os principais fabricantes da época, como Canon ouNikon, utilizaroneste tipo de espellos para conseguir unha maior velocidade decaptura en modelos orientados ao fotoperiodismo ou aos fotógrafosde natureza. Coñecido como “PellicleMirror“, desde mediados dos anos setenta non se habíavolto utilizar esta tecnoloxía, agora adaptada ás novascámaras dixitais.

Aínda que destinadas ao mercado doméstico, a velocidade de captura de fotogramas das SLT só está ao alcance de cámaras profesionais

Sony A55V ten unha velocidade de capturas mediante refachos deata dez fotogramas por segundo (fps) con autofocus continuo,mentres que o modelo A33, segundo o fabricante, pode alcanzarata sete fotogramas por segundo. Desta forma, estas cámarasde fotos destinadas ao mercado doméstico dispoñen dunha velocidadede captura de fotogramas que, por agora, só está ao alcance de cámaras fotográficas profesionais.

Doutra banda, aínda que tamén mellora a toma continua deimaxes, non chega a ser óptima. O principal “pescozo debotella” na captura continua é oproceso polo cal as imaxes capturadas grávanse en datos ena memoria da cámara. O modelo A55V dispón deun refacho máximo de ata 33 fotogramas en formato JPEG ou de 20fotogramas se as imaxes captúranse en formato RAW.

Outras características

Ademais dunha maior velocidade de captura de fotogramas domodelo A55V respecto ao A33, este integra un GPS para geoposicionar de forma automática todas as imaxes tomadas desde a cámara para a súa posterior distribución en redes sociais ou plataformas en liña que permitan integrar esta funcionalidade. Respecto dos megapíxeles, o modelo A55V dispón de 16, fronte aos 14 do modelo A33.

Aínda que polo momento non hai prezo de saída en España, si secoñece o seu prezo para outros mercados. A A33 estará dispoñible enEstados Unidos a partir de setembro cun custo estimado de 650dólares para o corpo, con independencia da óptica. Mentres, o kit composto por corpo e zoom 18-55 mm terá un prezo de750 dólares. Pola súa banda, o modelo A55V sairá ao mercado enoutubro por 750 dólares, fronte aos 900 do kit composto de corpo e lente.