Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Coarse en territorio Explorer

Existen programas que xeran un cambio de identificación nos navegadores para poder visitar aqueles sitios que se programan exclusivamente para Internet Explorer
Por Benyi Arregocés Carrere 10 de Setembro de 2007

MozillaFirefox e Opera contan coa habilidade, un mediante complementos eo outro por defecto, de cambiar o nome con que cada navegador identifícase os servidores web, de forma que o servidor crea queo usuario manexa Internet Explorer (IE). Esta camuflaxeevita que o usuario deba cambiar ao IE, algo que non ésinxelo se se utiliza GNU/Linux, sistema operativo para o queMicrosoft non creou ningunha versión do seu navegador.

En moitos casos os programadores só comproban que o sitio web funciona en IE e esquécense doutros navegadores

Internet Explorer deMicrosoft é o navegador preferido polos usuarios para visitar ossitios web, en parte porque vén incluído de serie nos sistemasoperativos de Microsoft. A causa do dominio de IE neste campo,bastantes programadores centráronse no devandito programa paraoptimizar o código HTMLdas páxinas. É dicir, o código polo que onavegador se guía para mostrar as páxinas coa súadeseño, os seus tipos de letra e as súas imaxes.

Enmoitos casos, afortunadamente cada vez menos, os programadores sócomproban que o sitio web funciona en IE e esquécense doutrosnavegadores, menos utilizados pero que se caracterizan por innovar eofrecer bastantes máis posibilidades, ademais de sergratuítos, como sucede no caso de Mozilla. Firefox ou Opera.

Pouco respecto polos estándares

Isto non constituiríaun gran problema se todos os navegadores traballasen da mesmamaneira, pero cada un interpreta a linguaxe HTML de forma diferente.O principal inconveniente radica en que Internet Explorer non respectaos estándares de deseño web que marca o ConsorcioWorld Wide Web,organismo que se dedica a marcar os patróns que debe seguir a Redepara conseguir unha Internet accesible para todo o mundo e adaptablea todos os dispositivos (computadores, teléfonos móbiles,etc.).

O principal inconveniente radica en que Internet Explorer non respecta os estándares de deseño web que se marcan para conseguir unha Internet accesible para todo o mundo

Por iso, se sedeseña un sitio web adaptado exclusivamente áspeculiaridades de Internet Explorer córrese o risco de quefuncione mal nos demais navegadores (Firefox, Opera, Safari,etc.). En ocasións, este mal funcionamento provoca que o usuariodos demais navegadores non poida interactuar en absoluto cono sitio web. Desta maneira, en caso de querer reservar unha viaxe enavión, realizar trámites coa administración oucomprar nalgún comercio electrónico, o usuario nonpoderá efectuar estas tarefas.

Mesmo, pódese dar o caso de que o sitio mostre unha páxina especialque solicite ao usuario empregar IE para poder navegar. Isto sucedeporque cada vez que se navega por Internet, o navegador ensinaaos servidores datos como o sistema operativo ou o navegadorutilizado.

Unha identificacióndun navegador Firefox que estea instalado en Windows seríapor exemplo así: “Mozilla/5.0 (Windows; Ou; Windows NT5.1; é-É; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6.”. Poresta razón, os servidores poden detectar cando non seusa IE e ensinar unha páxina que esixa o cambio aonavegador de Microsoft.

A camuflaxe, a solución máis sinxela

Ante esta situación,afortunadamente cada vez menos frecuente, en que os deseñadoresesquécense dos estándares e dos usuarios que non empregano IE, a única solución consistía en pechar onavegador e volver tentalo con IE.

Pero, ademaisdas molestias que isto supuña, os usuarios do sistemaoperativo GNU/Linux atopábanse con máis impedimentos,porque só podían acceder se instalaban Winee IEs4 Linux, que permiten executar o programa de Microsoft en lestesistema operativo de código libre.

Nestes momentos pódese resolver o problema sen cambiar de navegador; o truco consiste en modificar o nome con que este identifícase ante os servidores

Con todo, enestes momentos pódese resolver o problema dunha forma máissinxela e sen cambiar de navegador. O truco consiste en modificaro nome con que o navegador identifícase os servidores quedespois mostran os sitios web e, desta maneira, enganalospara que envíen a páxina, aínda que realmente non se tratedun navegador IE, co que os inconvenientes para interactuarco sitio desaparecen.

En Firefox, pódeseinstalar unha extensión que automatiza a tarefa de cambiar estaliña de identificación, UserAgent Switcher, que permite aos navegadores Firefox, Flocke Seamonkey (o sucesor da antiga Mozilla Suite) adoptar onome de calquera outro navegador: Internet Explorer, Opera,Netscape ou, mesmo, crear un completamente inventado ou que teña enconta as últimas versións publicadas polos creadores deos distintos navegadores.

Integrado en Opera

De igual maneira,Opera, un navegador con menorcota de usuarios que IE e Firefox pero moi apreciado polaspersoas con discapacidades pola súa accesibilidade, inclúe esta opcióndentro da configuración por defecto do seu navegador, e ofai con máis opcións que o citado complemento de Firefox.

Así, osusuarios de Opera poden definir para cada sitio web o nome donavegador con que se identificarán: IE, Firefox ou o propioOpera. Ademais, o usuario elixe entre dous niveis decamuflaxe: ‘Identificar’, que o converte noutro pero mantendounha referencia a Opera, e ‘Simular’, pola que se omite calquerareferencia a Opera.

Os usuarios de Opera poden definir para cada sitio web o nome do navegador con que se identificarán: IE, Firefox ou o propio Opera

IETab é un complemento que presenta outra solución para lesteproblema no caso de que se utilice Firefox, xa que integra IE nunhanova pestana de Firefox cando o usuario o require, sennecesidade de abrilo por separado.

Nesta liñaencádranse outras dúas solucións: IEView (só para Windows) e IEView Lite, que se diferencian de IE Tab porque abren as xanelasque requiren de IE directamente no navegador de Microsoft, se sepulsa a opción despois de picar o botóndereito do rato. Así mesmo, mediante estescomplementos o usuario pode definir os sitios que sempre seabrirán en IE, co que se gaña en rapidez.

Efecto distorsionador nas estatísticas de visitas

A camuflaxe dosnavegadores Firefox e Opera, que son capaces de transmutarse en IEpode levar aos webmaster a conclusións erróneas. Por exemplo,o que deseñou o seu sitio unicamente con IEen mente observará que a súa audiencia utilizamaioritariamente IE, porque unha vez que se produce o cambio de identificación,o servidor non ten forma de recoñecer calesson verdadeiros IE e cales se atopan camuflados.

É dicir, asestatísticas estarán, en parte, manipuladas e oswebmaster non se decatarán de que unha parte dos seus usuariosutiliza outro navegador co que que non se pode navegar ben napáxina.

A excepcióna este caso constitúea a opción que presenta Opera de ‘Identificar’,mediante a cal o navegador se camufla pero manténunha referencia ao propio programa, o que permite contabilizaloestatisticamente.