Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Colaborar con Google Docs

Como sacarlle partido á nova suite de oficina en rede de Google
Por Darío Pescador Albiach 11 de Decembro de 2006

Escribir algo a medias con outras persoas normalmente implica facelo por quendas, intercambiarse versións por correo ou, no mellor dos casos, sentar fronte ao computador mentres un escribe e o outro suxire. Pero usando Google Docs, escribir a medias ten un sentido moito máis literal. Tómase un programa procesador de textos, unha folla de cálculo, engádese mensaxería instantánea, colócase na web, axítase todo, e o resultado é unha suite de ofimática pensada para colaborar en liña.

Img

Estaé unha das opcións máis sorprendentes das aplicaciónsweb de Google. Dous ou máis persoas poden conectarse desdecalquera lugar, abrir o mesmo documento de texto ou folla de cálculo,e escribir á vez sobre el, en rigoroso directo. É un tantoinquietante ver como o compañeiro engade palabrasao parágrafo de introdución, ao mesmo tempo que outro sededica a escribir na segunda páxina, pero tamén émoi estimulante. Unha verdadeira treboada de ideas onde osparticipantes poden estar repartidos por todo o mundo e comentaros cambios en directo.

Lestetipo de ferramentas de colaboración non son novas. Moitosprogramas de mensaxería instantánea, como MSN Messengerou ICQ incorporan a posibilidade de compartir unha aplicación ouunha lousa para debuxar. Pero esta vez trátase dun procesador detexto, capaz de crear documentos compatibles co Office de Microsoft e o .PDFde Adobe,e que se pode utilizar desde calquera computador con conexióna Internet.

Para colaborar nosdocumentos de texto, todos os participantes teñen que rexistrarsecomo usuarios de Gmail

Máis fácil se se é usuario de Gmail

Asaplicacións de proceso de texto e folla de cálculo eranprogramas diferentes, adquiridas máis tarde por Google ereunificadas nun só servizo. Aínda que agora preséntanse ena mesma pantalla, aínda hai algunhas funcións que non soncomúns. Para convidar a unha persoa a participar nun documento sófai falta introducir a súa dirección de correo electrónico.O programa envíalle automaticamente unha mensaxe cunligazón para que poida entrar e modificar o documento.

Taménpódense convidar ‘espectadores’ que poderán ver odocumento, pero non tocalo. Con todo, para colaborar nosdocumentos de texto, todos os participantes teñen que rexistrarsecomo usuarios de Gmail (a conta de correo de Google), mentres quepara as follas de cálculo pódese convidar a calquera aparticipar sen necesidade de rexistro.

Os cambios refréscanse instantaneamente nas follas de cálculo

Chatear mentres se escribe

Con Google SpreadSheets hai outrasvantaxes. Á dereita da folla de cálculo aparece unhaxanela de mensaxes instantáneas para poder manter un chatcon todos os autores, á vez que se traballa sobre o documento.Ademais, os cambios refréscanse instantaneamente enas follas de cálculo. Pódese ver como o outro usuariointroduce letra a letra os cambios.

Con todo,Google SpreadSheets ten o problema de que non se poden inserirnotas nas diferentes casas, polo que se perde unha funciónmoi importante que posúen as follas de cálculo de escritorio(tanto de Microsoft como de OpenOffice), que é a de gardaranotacións sen ter que alterar o tamaño das celas.

Img

Os documentos detexto (o que é propiamente Google Docs) refréscanse cada poucossegundos, é dicir, os cambios ven con algo de atraso. Endeterminados casos pode ser unha vantaxe, porque hai menosdistraccións, pero sería desexable que as dúas aplicaciónsfuncionasen de forma parecida.

Ademais, a operatividade dodocumento está limitada polo ancho de banda co que accede ousuario, aínda que coa estandarización do uso do ADSL istodeixará de ser un problema.

Garda as versións anteriores

Todos os documentos de Google Docs podenfacerse públicos, co que quedan nunha direcciónweb á vista de todo o mundo. Ademais, os documentos detexto poden publicarse nun blogue directamente desde Google Docs,tan só con configurar os datos de entrada. Tanto costextos como coas follas de cálculo gárdanse versións deos documentos gardados, e pódese volver a unha versiónanterior se se cometeu un erro, unha función parecida áque utilizan os wikis.

Googleestá a actualizar estas aplicacións constantemente, xa que éa súa mellor baza para competir con Microsoft no mercado daofimática. A compatibilidade é un plus, xa que con GoogleDocs pódense editar documentos de Microsoft Word, páxinasHTML, e ademais gardar como .PDF, unha opción queMicrosoftaínda non ten clara. Agora os documentos taméndispoñen de corrector ortográfico en 30 idiomas, incluídos oespañol e o catalán. Bótase de menos a traduciónda interface, que aínda ten os menús en inglés.Por certo, este artigo está escrito e corrixidoutilizando Google Docs.