Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como facer un podcast

Pasos paira publicar neste formato que combina os contidos da radio con Internet
Por Benyi Arregocés Carrere 6 de Maio de 2009
Img podcast portada
Imagen: Sergio Alvarez

Unpodcasté a mellor forma de distribuír contidos radiofónicos por Internet.Mestura a calidade de son dunha gravación dixitalcoa facilidade de distribución e o acceso á carta daRede. Paira realizar un podcast non se necesita a infraestrutura dunharadio, igual que sucede no caso dos textos e os blogs. Cunmicrófono, un computador convencional e o software preciso,calquera persoa con ganas pode elaborar e distribuír as súas propiospodcast. En agosto de 2008 xa había en Internetcase 250.000 podcasts distintos, segundodatos de Feedburner.

Gravar e editar os contidos

Oprimeiro paso paira realizar un podcast aseméllase ao comezo decalquera programa de radio convencional. Débese pensar que se quere facer e plasmalo nun guión que recolla osprincipais contidos. Normalmente, os guións radiofónicosconteñen indicacións para que os técnicos e outras partesdo equipo de produción coñezan cando teñen que dar paso a músicaou chamar a algún invitado. Con todo, ospodcast fanos con frecuencia equipos pequenos.

O equipamento mínimo consiste nun micrófono, uns auriculares e un programa paira gravar o son

“Simplifícase o guión, xa que adoitan ser as mesmaspersoas as que gravan e as que logo editan o programa. Por iso,en moitos podcasts o guión afai quedar nunha simplelista de temas paira tratar”, explica JoséAntonio Gelado, un dos pioneiros mundiais do podcast eprincipal impulsor deste fenómeno en español, querecentemente recibiu o EuropeanPodcast Award por Comunicando .

Gelado aconsella que, en caso de equipos máisnumerosos en que cada persoa teña una función definida, realícese un guión onde se reflictan as distintas gravaciónsque se introducirán e as quendas de intervención. Así se logrará un ritmo de traballo máis áxil e facilitarase a posterior montaxe.

Programas de gravación

Despois de pensar os contidos, débensecomezar as gravacións. Ademais do computador, oequipamento mínimo consiste nun micrófono, unsauriculares que permitan rexistrar o son da voz, sen que se axuste no caso dunha hipotética reprodución a través de os altofalantes do PC, e un programa paira gravar oson.

O codificador Lame debe estar instalado no sistema operativo para que poida gardar os arquivos en MP3

Aínda que serven mesmo os que incorporan por defecto os sistemasoperativos, resulta máis conveniente paira gañar temporexistrar o son nunha aplicación que soporte MP3.Audacityé una das gratuítas e atópase dispoñible paira Windows, MacVOS X e Linux. O codificador Lamedebe estar instalado no sistema operativo para que poidagardar os arquivos en MP3. Audacity rastrexa na súa busca e si atópao non hai problema; si non está, débese descargardesde leste enlace. Os usuarios de Mac Vos X poden optar por Garage Band, que se inclúe gratuitamente dentro deste sistemaoperativo, con maiores prestacións que Audacity.

Hai outros programas, pero de pago. Por exemplo, en Windows AdobeAudition, cuxa licenza convencional se adquire por 404,84euros, ou Nero Soudtrax, una aplicación que vén dentro deNero9, a popular suite de gravación de discos ópticos.

Como producir un podcast non require que se traballe en directo, como sucede nas emisoras de radio, pódesegravar sen présas. Por exemplo, é posible presentar una cancióne máis tarde editar o audio de forma que se pegue ou funda ocomezo do tema ao final da locución. Ademais degravar, os programas citados poden montar o son e inclúendiferentes efectos ou refachos sonoros paira evocar o ambienteque seleccione cada persoa. Neles, o son represéntase en formade ondas, que permiten apreciar dunha ollada os niveis e sihai un espazo de silencio que se poida recortar.

A edición pódese realizar por corte(unir dous fragmentos sen que haxa silencio entre eles) ou mediantefundido (mesturalos baixando un mentres se sobe o outro), xa que estes programas traballan con pistas separadas. Así, nunha pódese inserir a locución e noutra un corte musical, por exemplo. Desta maneira conséguese imitar ás mesas de mesturas daradio.

Os contidos do podcast

O uso de programas como Skype permite incorporar entrevistas e faladoiros con facilidade grazas aos diferentes gravadores de conversacións

Sobre que se pode facer unpodcast? Os temas son infinitos, tantos como a imaxinacióndos seus creadores. Pódese empregar calquera dos xénerosradiofónicos coas vantaxes de que non hai límites en canto a a duración do programa e de que se poderánescoitar á hora e no lugar que prefira o oínte e en dispositivoscomo o computador, o reprodutor portátil de MP3ou o coche.

Ouso de programas como Skype facilita a incorporación de entrevistas efaladoiros grazas aos diferentes gravadoresde conversacións que existen no mercado. Entre eles destacaCall Graph,gratuíto e sen ningunha limitación en canto ao tempo deduración da charla. Tamén se pode recorrer a PamelaCallRecorder pero débese considerar que limita o tempo a 15minutos na versión gratuíta.

Ospodcast tamén se nutren de música. A pesar de queaínda non haxa ningún problema en Españareferente ás composicións seleccionadas nos podcast, JoséAntonio Gelado recomenda usar música e contidos con licenzas CreativeCommons, Coloriurisou que pertenzan ao dominio público, porque os seus autores así o decidiron ou porque transcorran os anospertinentes desde a morte dos artistas en cuestión.

Recoméndase usar música e contidos con licenzas Creative Commons, Coloriuris ou que pertenzan ao dominio público

“Hai moi bo material licenciado destaforma e ademais pódese facer una labor de difusiónmediante os podcasts dos autores que elixiron esa víapaira dar a coñecer os seus traballos”, explica Gelado, que desde 2004só usa contidos libres neste formato.

Haimoitísimos sitios en Internet onde se pode atopar músicalibre. En MySpace ou nos seus sitios web, determinados artistas indicanque permiten o seu uso sen contraprestacións porque buscan darse a coñecer.Ademais, varios sitios dedícanse a recompilar este tipode licenzas paira fomentar o uso e a difusión destescontidos. Entre eles, Jamendoconta con máis de 18.000 discos publicados baixo licenzasCreative Commons que permiten a descarga e distribución damúsica ou Magnatune,onde intermedian directamente co artista, que leva o 50%do custo que cada usuario queira pagar. Outros sitios similares sonPodsafe Audioe Free MusicArquive.

Subir o arquivo

Unavez que se montou o podcast débese efectuar o labor dedifusión. O máis cómodo consiste en recorrer a sitioscomo Blip.tv,que ademais de albergar vídeo brindan espazo gratuítopaira os podcast e facilitan a súa difusión grazas ás súasenlaces, para que os usuarios subscríbanse a través de RSS en iTunes, Miro ouen calquera lector de noticias.

“Ofrecetodo o necesario paira aloxar podcasts de audio: acceso directo aoarquivo MP3, reprodutores paira integrar na web e a propia páxinade cada usuario, do tipo “usuario.blip.tv”. Creo que é aopción idónea paira empezar a facer un podcast sencomplicarse moito a vida”, afirma Gelado sobre este servizo.Desta maneira, os oíntes poden acceder aos contidos a través de streaming no propio sitio web de Blip, no do usuario oudescargarllos paira escoitalos nun reprodutor portátil.Como se xera un RSS automaticamente, os usuarios pódensesubscribir paira decatarse de cando se produce una novidade.

O máis cómodo é recorrer a sitios como Blip.tv, que ademais de albergar vídeo brindan espazo gratuíto paira os podcast e facilitan a súa difusión

Outraopción atópase en Libsyn ,un servizo de pago cuxas tarifas arrincan nos cinco dólaresmensuais por un almacenamento máximo de 100 megabytes e quetamén xera os arquivos RSS e permite incrustar ocontido nos blogs persoais dos usuarios. Castpostfunciona de maneira similar a estes dous, cun límite de 100megabytes e sen ningunha molestia respecto ao ancho de bandaconsumido na transmisión. Agora mesmo atópase en fasede probas pechada e non admite máis usuarios que os actuais.

Senon se opta por servizos deste estilo, débese alugar espazo nunservidor. Non se necesitan características especiais eserve calquera dos que se ofrecen paira aloxar sitios webconvencionais. A partir dese momento, existen múltiplesposibilidades paira introducir os podcast dentro dun sitio web oublog. Por exemplo, utilizar Blogger como destino do contido ecrear os RSS a través de Feedburner,un servizo adquirido por Google especializado nesta tecnoloxíae que realiza os RSS específicos dos podcast.

Ademais, aplicacións como Easypodcast,paira Windows e Linux, permiten crear as etiquetas do MP3 eautomaticamente xeran o RSS e soben o audio ao servidorseleccionado. Paira chegar ao máximo número de oíntesposible, convén apuntar o podcast á maior cantidade de directorios posible, sen esquecer o de iTunes, uno dos máisimportantes.