Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como utilizar un wiki

Este formato de publicación de contidos, popular pola Wikipedia, facilita o traballo en equipo
Por Benyi Arregocés Carrere 30 de Xaneiro de 2009
Img wikiuse portada
Imagen: Wikipedia

AWikipedia,que o pasado 15 de xaneiro cumpriu oito anos de vida,aínda hoxe sorprende porque permite a calquera lectorcambiar a información dos artigos se descobre undato erróneo. Esta gran virtude da famosa enciclopediaaberta e gratuíta é inherente a todos os wikis,un formato de publicación que facilita o traballo en equipo eque pode ser moi útil tanto en ámbitos académicoscomo no terreo laboral dentro das redes internas de cadaempresa.

Imagen: Wikipedia

Un wiki diferénciase das páxinas webconvencionais en que todos os visitantes poden modificar ocontido se o consideran oportuno. Na estrutura tradicional dea Web, unha ou varias persoas crean un artigo e os lectorescomentan nun módulo separado. O wiki móstrase máisinteractivo e achéguelos da audiencia plásmanse no textoprincipal. Este formato componse dunha ou varias páxinas queenlázanse ao estilo dos sitios convencionais, aínda que cunaspecto gráfico moi sobrio que lembra ao dos primeirosanos de expansión de Internet.

Este formato componse dunha ou varias páxinas que se enlazan ao estilo dos sitios convencionais aínda que cun aspecto gráfico moi sobrio

Para unha mellor organización, as wikis presentan unrexistro con todos os cambios efectuados polos usuarios, ademaisde información útil como a hora e o día en queproducíronse, por parte de quen e ata ofrecen unespazo onde se pode contar o por que das modificacións.Desta maneira, outros poden comparar as diferenzas entre asversións e afinar o texto ou, mesmo, volver ao estado en que quedoudita páxina nun momento determinado. Ademais, existeunha páxina de discusión en cada contido para candoxurdan discrepancias sobre algún tema. Así, osusuarios poden argumentar os seus puntos de vista e manifestar o seuopinión.

Cando se modifica o contido, os usuariospoden sinalar que se trata dun cambio menor, para avisar aos demais de que non merece a pena a revisión. Estaposibilidade móstrase útil para corrixir erratas e errosortográficos ou de puntuación. Doutra banda, cadausuario dispón da súa propia páxina persoal, á que sepode chegar se se fai clic no nome da mesma.

A sintaxe do wiki

Candoescríbese nun wiki débense considerar varias cuestións. Primeiro,que utiliza un sistema sintáctico non estandarizado, denominadoWikitext, que difire nalgúns aspectos do HTML.Estas son algunhas das pautas que se deben seguir noswikis que se basean en MediaWiki, un dos programas máiscoñecidos grazas a que sustenta a Wikipedia:

  • Sepode indicar a intención de crear unha páxina websobre un determinado tema. Para iso, débese enlazar coma se xahoubese unha, con end=”” “[[nombre del tema que se quiere tratar] >”.Despois, na vista normal verase a ligazón nuncor diferente ao convencional e permitirá escribir nelacando se considere oportuno.

  • Oscorpos de letra de encabezados e titulares, que dan lugar ásxerarquías organizativas no texto, créanse co signo“=”. Así, cuantos máis “=” sepoñan antes e despois do titular, máis pequenoserá o encabezado. Se só se pon un signo “=”antes e outro despois, o encabezado será do maiortamaño posible. A ausencia do signo “=” xunto aunha palabra presupón un corpo de letra de texto.

  • Enlazar con outra páxina que esteadentro do wiki resulta sinxelo. Simplemente débese pór o seutítulo entre dous corchetes deste tipo “[[” “]]”.No caso de que se queira crear unha ligazón cunha palabra distinta aotítulo débese escribir “[[título de lapáxina|nomee da ligazón]].

  • Se se quere enlazar a unha sección enconcreto dentro dunha páxina hai que engadir a teclade almohadilla seguida do nome da devandita sección. Porexemplo, “[[Internet#Historia]]”.

  • Paraenlazar cun sitio web externo ao propio wiki débese pór adirección entre un só corchete e seguida do nome que sequérelle dar á ligazón. Por exemplo, “[https://www.consumer.esConsumer Eroski]”. Se só se teclea o URL créansenotas ao pé de páxina enlazadas e autonumeradas desde “[1]”.

  • Outra diferenza atópase na facilidadepara asinar e datar os comentarios que se fagan nas páxinasde discusión grazas ao uso do símbolo “”.Así, se se teclea catro veces seguidas () o wikiincorpora automaticamente o nome do autor e a data ehora de escritura. Se se escribe tres veces (), só severá o nome mentres que se se fai cinco veces ( ),mostrarase unicamente a data e hora.

  • Se se desexa pór unha imaxe, enlázase con“[[Image:nombre de la foto.extensión del archivo|textoalternativo]]”. Por exemplo, unha fotografía duncomputador podería enlazarse así:“[[Image:ordenador.jpg|Un ordenador último modelo]]”.

  • Para cambiar o estilo dunha palabra acursiva débese entrecomillar tecleando dúas veces o símbolo‘ antes e despois da mesma, por exemplo ”palabra”.Se se quere resaltar en negrita haberá que repetilo tresveces; e cinco no caso de negrita e cursiva ao mesmo tempo.

Como crear un wiki

Aoigual que sucedeu cos blogues, para crear un wiki o máissinxelo consiste en recorrer a sistemas automáticos que guíanao usuario e simplifican enormemente o proceso. Este é ocamiño máis indicado para usuarios sen moita experiencia coformato.

Para crear un wiki o máis sinxelo consiste en recorrer a sistemas automáticos que guían ao usuario e simplifican enormemente o proceso

Exemplosdestes servizos atópanse en Wikia ,un completo directorio que se estrutura para non duplicar informaciónsobre un mesmo tema; Webpaint,que conta cun sistema de permisos polos que o creador decidequen e como pode modificar o seu contido; PBWiki,gratuíto se o usan tres ou menos usuarios; Wikidot,con interesantes opcións como crear o wiki nun dominio propio oua liberdade que concede aos usuarios de incorporar a súa propiapublicidade; ou Wikispaces,gratuíto na súa versión básica, que a cambio inclúepublicidade. A configuración destes sitios resulta tansinxela como Blogger ou WordPress no campo das bitácoras.

Por outra banda, moitos wiki, como sucede conWebpaint ou Wikispaces, incorporaron un editor WYSWYG(“O que ves é o que obtés”, polas súas siglas en inglés)que substitúe en aparencia á sintaxe propia dos wikis e semanexa coma se fose un procesador de textos. Este feito facilita aíndamáis o manexo deste formato.

Ooutro camiño resulta máis arduo, porque se debe alugar espazonun servidor, nun hosting compartido por exemplo. Despoishai que instalar un programa, e a súa correspondente base de datos, econfiguralo. Entreo numeroso software deste tipo dispoñible atópanse MediaWiki,utilizado por grandes proxectos como Wikipedia; TikiWiki,que ademais permite agrupar outros formatos como foros, blogues,RSSou galerías de imaxes; Xwiki,máis enfocado ás empresas; WikkaWiki,que se decanta polas bazas de ser lixeiro e rápido, ou MoinMoin, o programa que usan proxectos como Debian ou Ubuntu.Zoho,xa que a empresa india que ofrece aplicacións web ofimáticas,tamén dispón da posibilidade de crear wikis entre as súasservizos.

Ollo! Atópase nunha páxina wiki

Debidoá proliferación de wikis, varios impulsores deste formatode publicación de contidos crearon un símbolo paraidentificalos cando se navega por Internet e que resulte máissinxelo participar na elaboración. Trátase dunha pequenaicona, do tamaño da imaxe do RSS que lle aparece aosusuarios de Firefox que instalasen un complementoque realiza esta misión. Denominárono “UniversalEdit Button” (Botón de Edición Universal) emostra a punta dun lapicero sobre un fondo verde.