Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como xestionar o gasto do móbil

Os operadores móbiles ofrecen ferramentas en liña que asesoran nas tarifas de voz
Por Antonio Delgado 6 de Abril de 2009
Img planmobile portada
Imagen: Milica Sekulic

A maioría de dúbidas e queixas que realizan os usuarios de teléfonosmóbiles aos seus operadores, ás asociacións de consumidores ouá Oficina de Atención ao Usuario das Telecomunicacións,dependente do Ministerio de Industria, están relacionadas coa facturación e o consumo. Moitos clientes non estánde acordo cos conceptos facturados ou non teñen moi claro calesson as súas tarifas, así como o plan de prezos que mellor llesconvén, conforme á utilidade do móbil.

Aínda que é certo que existendiferentes iniciativas de terceiras empresas que permitenoptimizar o gasto, nos últimos meses os operadores detelecomunicacións crearon diferentes programas asesores nos seussitios web, que axudan aos seus clientes a atopar as tarifas que máisaxústanse ás súas necesidades. Neste sentido, as empresas detelefonía móbil déronse conta que, nestesmomentos de baixada do consumo pola crise económica,facilitar ferramentas para o control do gasto aos usuarios éunha boa estratexia para reter clientes. Movistar dispón dunasesor en liña,realizado mediante unha aplicación en flash, que vai guiando aousuario a través sinxelas preguntas sobre os seus hábitostelefónicos para, finalmente, en menos de cinco pasosestablecer cal é a tarifa da compañía máisapropiada para ese uso.

Os operadores de telecomunicacións crearon diferentes programas asesores que permiten aos seus clientes atopar as tarifas que máis lles conveñen

Pola súa banda, Vodafone dispón dun recomendadorde tarifas non só orientado á telefonía móbil,senón ao resto de servizos de telecomunicacións, como teléfonosfixos e conexión ADSL de banda ancha. O seu funcionamento ésimilar á ferramenta de Movistar: asesora ao usuario para que coñeza o plan de aforro máis axustado ás súas necesidades en funcióndunhas preguntas sinxelas sobre os seus hábitos telefónicos.O asesorde tarifas do operador Orange funciona de forma parecida aMovistar e Vodafone. Encárgase de realizar unha serie de preguntas,partindo da elección entre ser cliente de contrato ouprepagamento. A aplicación céntrase en atopar a tarifa quemellor adáptase ao usuario.

Yoigoutiliza unha calculadora. Debido a que este operador dispón só de dous plans de prezo, a súa aplicación detarifas só está destinada a comparar o gasto dos usuarios en Yoigo co resto de operadores, en funcióndas chamadas e mensaxes realizadas na últimafacturación. Pola súa banda, o operador virtual Simyo nondispón de asesor de tarifas ao ter un único plan de prezospara todos os seus clientes.

Consulta de saldo

Os operadores de telefonía móbil mais utilizados poros usuarios cobran polo servizo de consulta de saldo a travésdo teléfono. Novos operadores como Yoigo, por exemplo,teñen un custo deste servizo, mediante SMS, de 10 céntimosde euro (impostos non incluídos), mentres que a consulta a travésda páxina web da compañía é gratuíta.

Algunhas operadoras cobran polo servizo de consulta de saldo a través do teléfono, mentres que facelo por Internet pode saír gratis

O último operador enmodificar as súas tarifas de consulta de saldo foi Vodafone, quen haincrementado o prezo por consulta aos clientes de prepagamento(tecleando *134#) e contrato (tecleando *131#) , de 12 a 15 oscéntimos de euro (impostos non incluídos) desde marzo de 2009.Este novo custo iguala en prezo ao resto de operadorestradicionais, como son Movistar e Orange. Tamén subiuo custo do servizo SMS que factura a 15 os céntimos de euro(impostos non incluídos). Trátase dun servizo automático que permitecoñecer con antelación vía SMS o importe da últimafactura.

Con todo, desde O meu Vodafone,a páxina web de Vodafone para clientes, empezouse aofrecer a consulta de saldo e de consumo de forma gratuíta paraclientes de prepagamento, particulares, autónomos e empresas.

Irregularidades no SMS Premium

O Ministerio de Industria aprobou en xaneiro de 2008 unhanormativa para regular o sector do SMS Premium, a OrdeITC/308/2008 está á espera da elaboración duncódigo de conduta que aínda non foi aprobado.Mentres tanto prodúcense moitas irregularidades no sector. AAsociación de Consumidores FACUA denunciou ante a Secretaría de Estado de Telecomunicacións(Setsi), o Instituto Nacional do Consumo e as autoridades de Consumodas comunidades autónomas a 11 empresas do sector dos contidos para móbiles despois de realizarun estudo sobre os abusos que realizan.

Segundo FACUA, os prezos destes servizos sondesproporcionados: Descargar unha melodía pode custar ata6,38 euros, xa que é necesario nalgunhas ocasións enviar tres SMSe posteriormente conectarse a Internet desde o móbil. Ademais,descargar un xogo supón ata cinco mensaxes cun custo para ousuario de 9,86 euros. Con todo, onde se producen máisabusos é nos servizos de subscrición, onde os usuariospagan entre 13,92 euros e 21,58 euros de forma mensual para recibirmensaxes con indicacións para realizar unha descarga, cuxa conexióna Internet, necesaria para efectuar a descarga, factúrase aparte.