Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Compras por Internet? Catro pistas para recoñecer webs perigosas

Consellos que permiten adquirir en liña con seguridade e detectar sitios web fraudulentos
Por Jesús Garrido Santofimia, Sophiadigital 29 de Decembro de 2015
Img webspeligrosas sophia portada
Imagen: Serge Kij

O uso intensivo que se fai da Rede explica que se confíe e non se saiba como detectar sitios web perigosos ao comprar en Internet. Contar con algunhas nocións sobre ciberseguridade pode aforrar máis dunha situación desagradable ao navegar pola Web, en especial ao realizar compras ou transaccións en liña, nas que unha mala decisión pode acabar con información bancaria do usuario en mans alleas. Os seguintes trucos permiten recoñecer sitios web perigosos. Tamén se dan pistas para detectar páxinas que non son fiables para facer compras en liña e como pescudar se se está ante correos electrónicos fraudulentos.

Compras en liña? Como identificar un sitio web fraudulento

 • 1. Certificado dixital. Un bo método para ratificar a lexitimidade dunha páxina web é comprobar o seu certificado dixital. Este elemento de seguridade outórgase como proba de confianza e seguridade a un sitio web; é como un selo de confianza en liña. En moitas ocasións, o propio navegador interpreta o certificado dixital e dota de cor á barra de navegación para comunicalo ao internauta.

 • 2. Cor e dirección URL. Ademais da cor da barra de navegación, o comezo do URL pode garantir do mesmo xeito que se está navegando nunha contorna segura. Se, ademais de cambiar a cor da barra, o URL empeza por HTTPS en lugar de HTTP, significará que a páxina web é cento por cento segura.

No caso de que algún destes elementos non se cumpra, non significa que a páxina non sexa segura ou lexítima, senón que non puido comprobarse por completo a súa información de identidade. Por iso, algunhas medidas adicionais para garantir unha navegación segura son:

 • 3. Escribir directamente na barra do navegador o URL da web que se quere visitar. En ocasións, ciberdelicuentes e hackers utilizan unha técnica chamada phishing, pola cal suplantan webs de redes sociais, bancos ou tendas en liña, entre outras, con direccións web e deseños similares ás reais, co fin de conseguir información persoal e datos bancarios dos internautas.
 • 4. Os principais navegadores contan con filtros antifraude que alertan cando unha web é fraudulenta. É o caso de SmartScreen en Internet Explorer; Protección contra o Malware e o Phishing en Firefox; Protección contra phishing e software malicioso en Google Chrome; e Evitar a suplantación de identidade (phishing) en Safari.

Como recoñecer unha fraude por correo electrónico?

Img webspeligrosas sophia correo 750
Imaxe: Joe The Goat Farmer

O método do phishing é tamén una das tácticas de fraude máis utilizadas polos ciberdelincuentes no correo electrónico. Para iso, tentan enganar aos internautas convencéndolles de que fagan clic en ligazóns dentro dos correos que levan a páxinas webs creadas para roubar información. Segundo a empresa Intel Security, “enganan aos usuarios para que escriban os seus nomes, direccións, IDE de usuario, contrasinais ou información de cartóns de crédito en sitios de Internet que parecen pertencer a empresas reais”.

Nalgunhas ocasións, só con clicar no link iníciase unha descarga automática dun software maligno no dispositivo do usuario, podendo provocar que hackeen mesmo o teléfono móbil. Por iso, é conveniente seguir as seguintes recomendacións:

 • Contar coas últimas actualizacións tanto do navegador como do antivirus.
 • Sen facer clic, pasar o cursor do rato por encima dos links que aparezan no correo. Desta maneira, abrirase un cadro de diálogo no que se verá a dirección URL á que se accedería ao clicar e será posible comprobar se ese link enlaza cun sitio seguro.
 • Imaxes pouco profesionais, erros de ortografía e aparencia pouco profesional ou sospeitosa son sinais de correo electrónico fraudulento.
 • Desconfiar de correos electrónicos enviados por empresas ou remitentes descoñecidos.
 • Non facilitar información de carácter persoal, como a dirección, o número da Seguridade Social ou calquera información bancaria ou financeira.
 • Facer caso aos avisos e alertas do navegador cando se tente descargar algún arquivo, xa que é probable que este sexa malicioso.

Compras en liña sempre seguras

Realizar unha compra a través de Internet é unha das accións máis sensibles en canto a ciberseguridade. Ao facer este tipo de adquisicións, débense introducir varios datos persoais para levalas a cabo, entre os que se atopan nome, apelidos, dirección postal e número de cartón de crédito. Se algún ciberdelincuente fose capaz de copiar esta información, podería facer calquera compra no noso nome e sen o noso consentimento.

Img webspeligrosas sophia comprar 750
Imaxe: Daniel Foster

Por iso, neste caso é moi importante ser conscientes de que, ao realizar o pago, estéase nunha contorna segura, seguindo as indicacións dadas con anterioridade: é imprescindible que a dirección da páxina na que se faga o abono empece por HTTPS. Cabe destacar que, no resto do proceso de compra, podería haber URL que comezasen por HTTP sen outorgar total seguridade, como ao navegar por seccións ou elixir algún produto. Esta situación non é perigosa, pero é moi importante que as páxinas nas que se dean datos persoais e realícese o pago si se achen nunha contorna segura HTTPS.

Algúns consellos que hai que ter en conta á hora de comprar en liña:

 • Desconfiar de empresas que teñan prezos demasiado baixos respecto doutras tendas que ofrezan artigos similares.
 • Ao comprar, proporcionar a información que se considere estritamente necesaria. Se algún comercio electrónico pide información que o internauta non considere relevante para facer a operación, é recomendable acudir a outra tenda en liña.
 • É importante manter un rexistro de todas as transaccións levadas a cabo. Desta maneira teranse garantías e argumentos que utilizar en calquera reclamación.
 • Se o comercio electrónico ofrece unha dirección ou un número de teléfono, é recomendable comprobar a existencia da tenda por medio dunha chamada ou pescudando se de verdade existe un establecemento nesa dirección.