Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Comunicacións M2M

M2M é un sistema de intercambio de información entre dúas máquinas remotas, mediante redes fixas ou móbiles e sen intervención humana
Por Antonio Delgado 8 de Febreiro de 2010
Img expendedoras
Imagen: yukiv

Sacar diñeiro dun caixeiro converteuse nun acto casenatural. O proceso, de forma simplificada, implica que ocaixeiro onde se atopa o usuario comuníquese co servidorcentral do banco e reciba permiso para executar a operación. Esta comunicación,que se realiza entre máquinas remotas, é do tipoM2M e é un dos segmentos do mercado das telecomunicaciónscon maiores estimacións de crecemento durante o próximos dezanos. Espérase que as redes de telefonía móbil poñanen contacto a máis máquinas que persoas.

A comunicación M2M (máquina a máquina) é un sistemainformático que permite o intercambio de datos entre dúas máquinasremotas. Esta comunicación entre dispositivos ten como obxectivoo control e a supervisión de diferentes procesosautomatizados. Os aparellos con capacidade M2M adóitanse usar nosservizos que implican telemetría ou telecontrol, como alarmasdomésticas, os contadores de auga e gas, os paneis informativosen estradas, o terminais punto de venda (TPV), as máquinas de“vending” das oficinas, etc.

Este sistema de comunicación entre máquinas remotasestá presente na maior parte das funcións ou servizos queutiliza o usuario no seu quefacer cotián. Pero tamén se aplicaa outros procesos máis específicos e relacionados co ámbitoempresarial, como coñecer en tempo real a cantidade dun produtodispoñible nun almacén e en toda a rede de máquinas de vending “”,para así poder axustar a súa distribución. Outra posibilidade son os sistemas de telemetría, como os que activan unha alarma no caso de que un ascensor deixe de funcionar de forma correcta.

Todos os procesos que implican comunicación M2M están deseñados para que a intervención humana non sexa necesaria

Todos os procesos que implican comunicación M2M están deseñados para que a intervención humana non sexa necesaria. Este aspecto convérteos en idóneos para contornas críticas e de máxima emerxencia, onde a seguridade e a capacidade de resposta inmediata en ausencia de acción humana é fundamental.

A rede de comunicación que utilizan difire segundo o tipo demáquina. Pódese empregar desde unha conexión por cable, como aclásica ADSL ou os protocolos RTC, RDSI, PLC, ata unha conexióninalámbrica mediante GPRS, 3G ou wifi. Aínda que tras alcanzar o seu plenodesenvolvemento, as redes GSM (GPRS, HSDP ou 3G) son as favoritas para dotar de conectividade a un sistema M2M.

A razón é que permiten unha localización máis flexible,con independencia da posición xeográfica, e tamén que a comunicación,que adoita realizarse mediante o uso de mensaxes curtas SMS, tenmenos custos. Neste caso, o sistema necesita utilizar un cartónSIM para realizar a transferencia de datos e pór en marcha aexecución dos procesos que tivese programados.

Implantación nos automóbiles

Unha directiva europea obrigaráa partir do ano 2012 a que os coches que se fabriquen paracomercializarse na Unión Europea conten cun espazoreservado para a inserción dun cartón SIM que avise de formaautomática ao servizo de emerxencias 112 en caso de accidente. Lestemecanismo, denominado “eCall”, realizarase mediante unsistema M2M e será instantáneo en canto os sensores do vehículodetecten que se produciu un sinistro.

M2M pode funcionar por cable, ADSL ou as redes GSM, que son as favoritas polo seu menor custo e a independencia da orografía

Para iso, os vehículos disporán dunha caixa negra queestaráconectada aos airbags e sensores de impacto, ademais dun GPS. Deesta forma enviaranse ao servizo de emerxencia 112 as coordenadasda posición do vehículo para que o rescate e a atención aos feridos execútese con moita brevidade.

Ao mesmo tempo, espérase que este sistema tamén permita odespregamento doutros servizos telemáticos -en inglés, “intelligenttransportation system” (ITS)- que comuniquen aos vehículosadvertencias sobre incidencias en tempo real na estrada por onde circulen, así como información sobre o tráfico e ameteoroloxía.

Por outra banda, as empresas do sector enerxético, como ascompañías de luz, auga e gas, están no labor de pór en marcha plans parainformatizar as lecturas de contadores e diagnósticos de avaríasnos fogares mediante tecnoloxía M2M. Desta forma, non seránecesario o desprazamento mensual ou bimensual de empregadosdestas empresas polos edificios de cada cidade para realizar a revisión de contadores e lecturas de consumo.

Telefónica domina as liñas M2M en España

Segundo datosda CMT, en España hai case 1,8 millóns de liñas de M2M,dascales o 65% pertencen a Telefónica. Ademais, a CMT conclúeque é o segmento da telefonía móbil que máis crece e xarepresenta o 3,3% do total de liñas móbiles en España. Segundoalgúns estudos de consultoras internacionais, as liñas M2Msuperarán os 250 millóns en 2012.

Telefónica estima que nun período de entre cinco e dez anoso número de liñas M2M multiplicarase por dez e, a longo prazo, haberá máis liñas deste tipo que usuarios finais, é dicir, máis liñas de comunicación entre máquinas que humanos. Coobxectivo de unificar solucións M2M e responder a estas previsións,a compañía de referencia no sector creou unha unidadeinternacional denominada Global M2M. En total, Telefónica dispón de case dous millóns de liñas M2M nas súas empresas internacionais, incluídas as que ten en España.