Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Configurar as propiedades de pantalla do computador

Unhacorrecta configuración da pantalla logra máiscomodidade para a vista durante as horas de traballo e lecer
Por Benyi Arregocés Carrere 26 de Decembro de 2006

O computador converteuse nun compañeiroinseparable no traballo; por esta razón, realizar unhacorrecta configuración da pantalla, o principal periféricoco que ten contacto o usuario, é básico para lograrunha maior comodidade visual. Se se axustan ben todos os parámetrosdo menú de propiedades de pantalla, pódese reducir afatiga visual e conseguir que todos os elementos gráficos apréciensede forma óptima.

EnWindows XP, a configuración da pantalla atópase naseguinte ruta: ‘Inicio/Panel de control/Aparencia eTemas/Pantalla’, un menú ao que tamén se pode chegarmediante o atallo de pulsar o botón dereito nun espazo enbranco do escritorio e despois picar en Propiedades ‘’.

Img

Omenú contén cinco pestanas nas que se pode, entreoutras cousas, seleccionar calquera imaxe para situala de fondo deescritorio, personalizar a aparencia do sistema operativo, activaro salvapantallasou programar o tempo que debe transcorrer para que o monitor seapague e aforre enerxía. Pero a pestana que permiterealizar a maior parte dos cambios na pantalla chámase‘configuración’.

Configuraciónde pantalla

Dentrodela, pódese establecer a ‘resolución nativa’ dapantalla, un dato que aparece nas especificacións técnicasdo manual de instrucións. Este valor, que conforme auméntaseprovoca que os elementos da pantalla véxanse máis pequenos,é fundamental sobre todo nas pantallasplanas TFT, nas que a visión só seráóptima se se selecciona a nativa.

Img
Débese desprazar a regleta que se atopa debaixo de‘resolución de pantalla’ ata que coincida coa ‘resoluciónnativa’

Porexemplo, nunha pantalla de 15 polgadas, cuxa resoluciónnativa pode ser de 1024 x 768 píxeles, a pantalla non se veránítida se se pon valores maiores ou menores, porque as TFTfabrícanse pensando nun determinado número de píxeles.Neses casos, o monitor tenta calcular a nova resolución,pero non conseguirá tan bo resultado. Deesta maneira, débese desprazar a regleta que se atopa debaixo de‘Resolución de pantalla’ ata que coincida coa resoluciónnativa.

Aa dereita, no cadro ‘Calidade da cor’, cuantos máis bitsselecciónense (o valor exacto depende do cartón gráficodo computador), maior calidade terá a imaxe, aínda que taménimplica un maior consumo de memoria, un dato que deberánvalorar os usuarios de equipos antigos.

Frecuenciade actualización

Obotón de opcións ‘avanzadas’ conduce ata outro datointeresante: a frecuencia de actualización de pantalla, queatópase na pestana chamada ‘Monitor’. É útilmarcar a casa ‘Ocultar os modos que este monitor non podemostrar’, porque cada modelo ten un máximo de frecuencia quenon é conveniente exceder.

Nas pantallas TFT o fabricante adoita indicar a frecuencia de actualización aconsellable

Enos monitores tradicionais de tubos de raios catódicos oaconsellable é situar este valor o máis alto posible (porexemplo 75 hercios) porque se consegue un maior descanso para avista mediante a redución do parpadeo da imaxe. Senembargo, nas pantallas TFT, cuxa tecnoloxía é distinta, ofabricante adoita indicar a frecuencia de actualizaciónaconsellable, e situala por encima dese valor non leva ningúnbeneficio para o usuario.

Poroutro lado, nas demais pestanas deste menú deopcións avanzadas pódense configurar diversos parámetros deos cartóns gráficos, entre eles a posibilidade de levar aimaxe do computador ao televisor, o que permite ver películasco PC como reprodutor de vídeo e o televisor depantalla.

‘ClearType’,descanso para os ollos

Eno menú de propiedades ‘de pantalla’, á esquerda dapestana de configuración ‘’, atópase outra que sechama ‘aparencia’ e que conduce a unha opción que melloraráconsiderablemente a visualización da pantalla, en caso deque se teña un TFT. Coñécese como ‘ClearType’ e aproveita ascaracterísticas da visión humana para resaltar cadacarácter e lograr unha mellor visibilidade do texto nosmonitores planos TFT (segundo Microsoft aumenta a nitidez ataun 300%).

Eno menú de aparencia ‘’, débese facer clic no botón‘efectos…’; a continuación marcar a casa ‘usar oseguinte método para suavizar os bordos das fontes depantalla’ e elixir ‘ClearType’ en lugar de estándar ‘’. Unaspecto que se debe lembrar é que para que funcione ben lesteefecto débese ter seleccionada a resolución nativa domonitor.

ClearType: Aproveita as características da visión humana para resaltar cada carácter e lograr unha mellor visibilidade do texto nos monitores planos TFT

Curiosamente,moitos computadores portátiles non traen activada esta opciónpor defecto a pesar de contar sempre con pantallas TFT, polo queconvén darse unha volta polo panel de control para comprobar seestá en funcionamento. Se se utilizou durante moitotempo a pantalla sen esta opción, custará un tempoadoitase para o efecto, pero a longo prazo distínguense mellor asletras e pódese realizar unha lectura máis descansada para avista.

Cando non só basta un monitor

Nomenú de Configuración, dentro das Propiedades de Pantalla,tamén se atopan as opcións para traballar con dousmonitores. Se se desexa activar outra pantalla, que funcionarácomo unha extensión da principal e creará un espazomáis grande de traballo, débese seleccionar o monitor 2 eseleccionar a casa ‘estender o escritorio de Windows a estemonitor’. Despois pódese arrastrar o monitor 2 a calqueraposición respecto da pantalla principal, para indicar aosistema operativo cara a que lado débese levar o ratopara que cambie de pantalla. É útil, para distinguir entreos monitores, pulsar o botón ‘identificar’, quesobreimpresionará o número que está a ocuparcada un, sendo o 1 sempre o principal.