Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Consellos para comprar tecnoloxía de segunda mano

Os produtos de electrónica de segunda man, unha boa opción para aforrar na factura de investimento tecnolóxico dos fogares
Por Antonio Delgado 26 de Xuño de 2012
Img comprar dispositivos segunda mano portada
Imagen: Bruno Cordioli

Cada seis meses, os principais fabricantes de produtos de electrónica de consumo presentan novos modelos ou renovan gamas completas coas que satisfacer aos consumidores quequeren estar á última en tecnoloxía. Con todo, modelosanteriores, ou con algúns anos de vixencia, poden ser moiválidos para moitos usuarios, debido a que as súas necesidades ven cubertas coas características dalgúns destesaparellos. E en informática, cunha serie de consellos útiles,pódese tentar alongara vida útil do computador para aprazar o investimento nunnovo modelo durante algún tempo.

En que fixarse

Á hora de comprar un dispositivo desegunda man, é conveniente realizar unha serie de comprobacións doproduto ou ben preguntar directamente ao vendedor, no caso de quea compra realizar a través de Internet.

 • Sistema operativo: comonorma xeral, calquera software incluído no dispositivo ten queser o orixinal.

  No caso de querer comprar smartphones, con sistemasoperativos como Android ou iOS, é importante coñecer a versión dosistema operativo que trae o dispositivo así como se é posible o seuactualización. É habitual que teléfonos móbiles de última xeración,ao cabo duns anos deixen de recibir actualizacións de software,debido aos requirimentos de hardware das versións máis modernasdo sistema operativo.

  Para outros dispositivos, como consolas devideoxogos, o recomendable é que o dispositivo estea reseteado aosparámetros de fábrica, de face a que o novo propietario poidaconfigurar os seus parámetros e rexistrarse coas súas propias credenciais enos servizos en liña do fabricante.

  En computadores , canto máis nova sexa a versión do sistema operativo, mellor.

 • Procesador e memoria RAM: en computadores, e pronto tamén en moitos smartphones e tabletas, o tipo e potencia do procesador determinará se o hardware está preparado para funcionar coas últimas versións dos principais programas e aplicacións. O mesmo ocorre coa memoria RAM, á vez co procesador. O máis conveniente é ter unha idea de cal é a potencia media do procesador dun aparello de última xeración (medida en gigahercios), así como da capacidade da súa memoria RAM (medida en megabytes e gigabytes), para elixir un modelo con parámetros non demasiado afastados.

 • Aspecto exterior: comprobarque o dispositivo non presenta golpes, aboladuras ou arañazos queimpidan o funcionamento en condicións normais do mesmo. Taménque os seus diferentes botóns exteriores, así como os seus conectores, noncontan con danos importantes. En xeral, debe ofrecer un aspectocoidado, o cal determina o uso que realizou o seu propietario.

 • Pantalla táctil: nosdispositivos con pantalla táctil, é conveniente comprobar se respondede forma eficiente ao tacto en diferentes partes da pantalla.Obviamente, hai que valorar se esta está rabuñada ou presenta impactos ousucidades.

 • Batería e cargador orixinal:a batería é un compoñente do hardware que perde capacidade cotempo. É importante coñecer o estado da batería, así como ascondicións para a súa substitución por parte do fabricante. É dicir,coñecer se o produtor aínda comercializa baterías extraíbles nomercado ou se se fai cargo do seu cambio, no caso de que odispositivo teña integrada a batería no dispositivo.

 • Factura de compra e titularidade:é recomendable dispor da factura orixinal de compra por parte dovendedor ou, no seu caso, dun documento que certifique a transacción e quepóidase utilizar para acreditar a titularidade no futuro. Éesencial conservar toda a documentación xerada durante acompra, incluídos os correos electrónicos ou mensaxesintercambiados co vendedor.

 • Garantía do produto: éimportante coñecer se o produto aínda está en garantía por parte dofabricante, o período de expiración do mesmo así como que paísescobre. Por exemplo, en produtos de electrónica comprados en paísesasiáticos como Xapón, poden ter garantía só para esa zona domundo ou ben contar con cobertura para calquera país.Ademais, hai que ter en conta que calquera tipo de manipulaciónrealizada no dispositivo, tanto de hardware como de software,invalida a garantía do fabricante.

Onde compralo?

O máis idóneo é poder atopar unha ofertanun lugar próximo ao domicilio do usuario. Desta forma, pódesetentar quedar en persoa para analizar e verificar o dispositivoantes da súa compra. Con todo, unha dos costumes máishabituais á hora de adquirir un produto tecnolóxico con algún tempo eno mercado é recorrer ao circuíto de segunda man.

O máis idóneo é poder atopar unha oferta nun lugar próximo ao domicilio do usuario

Sitios de poxas en liña como eBay,páxinas de clasificados ou foros de Internet son os destinos máiscomúns para os usuarios que buscan este tipo de produtos. Taménexisten tendasen liña que venden de forma separada lotes de computadores desegunda man ou sen vender, comprados a un almacenista e que hanquedado obsoletos para a súa venda en comercios.

Hai que ter en conta algúnsconsellos xerais para que a adquisición doproduto sexa óptima e axústese ás necesidades do usuario. Aoigual que á hora de querer vender un produto, é recomendableasegurarse que o sitio onde se produce a transacción éserio e dá algunhas garantías tanto ao vendedor como ao compradoren caso de problemas. Entre eles, o máis habitual é que oartigo adquirido non se axuste ás características anunciadas ena súa venda. Neste caso, os consumidores poden reclamar a diferentesorganismos, como organizacións de consumidores, ou ben interpor unhadenuncia en caso de fraude.

Algúns fabricantes como Apple ou como Asus contan con produtos reparados que venden nas súas tendas en liña

Algúns fabricantes, comoApple ou comoAsus, contan con produtos de electrónica de consumo restaurados ou reparados polo seu servizo técnico e que se venden nas súas tendasen liña oficiais cunha rebaixa no prezo respecto da súa vendacomo un novo. Estes equipos dispoñen da garantía oficialdo fabricante e, por tanto, son unha boa opción a ter en contafronte a aparellos de segunda man. Para dispositivos de Apple, a webMac2Sell pode servir de axudaco fin de coñecer o prezo medio dun dos seus modelos en segunda man.