Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Contornas de escritorio lixeiros para Linux

Xfce preséntase como unha alternativa en Linux para usar un computador vello ou un ultraportátil sen que se resinta a velocidade
Por Benyi Arregocés Carrere 3 de Abril de 2009
Img xfce portada
Imagen: Hadret

A evolucióndos sistemas operativos máis populares (Windows e Mac OS X)esixe ordenadores máis potentes en cada nova versión econverte en obsoletos os máis antigos. Linux, en cambio, vese afectado en menor medida grazas á liberdade de elecciónque gozan os seus usuarios á hora de escoller contornas de escritoriomáis lixeiros, como Xfce.

As contornas de escritorio lixeiros e rápidos convertéronse nunha necesidade perentoria nos ultraportátiles e os computadores de escritorio baratos

As contornasde escritorio lixeiros e rápidos convertéronse nunhanecesidade perentoria non só en computadores cuns cuantosanos de antigüidade, senón tamén nosultraportátiles e os computadores de escritorio baratos,porque montan compoñentes non punteiros que poden non resultarsuficientes para Windows Vista.

En Linux, osusuarios máis avezados son capaces de traballar completamente enmodo texto, tecleando comandos para abrir as aplicacións, paracopiar e pegar arquivos, para crear cartafoles e outras tarefashabituais nos computadores. Con todo, por comodidade e paraexpandir este sistema operativo libre a máis usuarios, creousea contorna visual necesario para que se puidese usar igual que enWindows, e que se denomina Sistema de Xanelas X. En Linux o máisutilizado é o X.org.

Con todo,outro programa, denominado contorna de escritorio, controla comoactúase con este elemento. Por exemplo, determina comofuncionan as diferentes barras de ferramentas, os fondos, ossalvapantallas, as iconas ou os menús. Practicamente,responsabilízase de como o usuario percibe o sistemaoperativo, a excepción do comportamento das xanelas queenmarcan cada aplicación, labor que se encarga aos xestoresde xanelas, como Metacityou Kwin. As dúas contornas de escritorio máis populares sonGnome, que seatopa por defecto en Ubuntu e Debian, e KDE,polo que apostan outras distribucións como OpenSuse.

Xfce, omáis popular dos lixeiros

Senembargo, cando se busca lixeireza e rapidez, e non importan oscomplicados efectos gráficos que poden chegar a mostrar osescritorios máis avanzados, o máis popular é Xfce.De feito, varias distribucións de Linux dispoñen dunha versiónque o integra, como Ubuntu (Xubuntu),Debian ouSlackware.

Aínda que a contorna de escritorio sexa distinto, pódense usar case todas as aplicacións presentes en Gnome ou KDE

Noutras sepode activar a través dos repositorios, como en Fedora ,por exemplo. Do mesmo xeito que Gnome, baséase en GTK+ versión 2,pero logra ser máis livián e consumir menos recursos dememoria, características que se traducen nunha maior rapideze a posibilidade de instalalo en máquinas menos potentes.

Aínda que ocontorna de escritorio sexa distinto, pódense usar case todas asaplicacións presentes en Gnome ou KDE, como Firefox, Open Office,Pidgin ou Wine. O seu aspecto estético aseméllase ao de calquerasistema operativo convencional, pero non iguala en usabilidade ás súasrivais nin permite modificacións tan intuitivas. É dicir, pódesepersonalizar de igual forma pero con máis clics de ratoe con máis voltas que a súa competencia. A principios de marzo,Xfce lanzou a súa última versión, a 4.6, despoisde dous anos de traballo na mesma.

LXDE, outra opción

Existen outrasalternativas se se desexa unha contorna de xanela livián, aínda que non seatopan tan estendidas como Xfce. A vantaxe para os usuarios deLinux consiste en que se poden probar sen ningún compromisopara observar cal se adapta mellor ao computador e áspreferencias do usuario. Cada vez que se arrinca o computador, sepode elixir con que contorna de escritorio iníciase asesión, de entre todos os que teña instalados.

A vantaxe para os usuarios de Linux consiste en que se poden probar sen ningún compromiso para observar cal se adapta mellor

Unexemplo é LXDE,siglas en inglés de Contorna de Escritorio X11 Lixeiro, que secreou en 2006 e baséase en C e en GTK+. Conta con variasaplicacións específicas para aproveitar a súa lixeireza, como unxestor de arquivos (PCManFM) ou un editor de textos. gOS,unha distribución de Linux ideada para ultraportátiles ecomputadores básicos, apostou por esta contorna. Ademais,pódese instalar desde os repositorios de Ubuntu, Debian, Fedora ouMandriva, entre outras distribucións de Linux.

ROXDesktop é outra das posibilidades. Non se atopa tanestendido, pero é aínda máis lixeiro que Xfce, taménbaséase en GTK+2 e conta cos seus propios programas. No seu sitio webdispón de instrucións. para instalalo nas distribucións de Linux máispopulares. Étoilée EDE sonoutros das contornas de escritorio lixeiros que se poden probar.

É máis lixeiro Xfce que os demais?

Moitosusuarios de Linux pregúntanse se Xfce é realmente máislivián que os seus competidores Gnome e KDE. Efectuáronse diversasprobas sobre eles, como a realizadapor un programador de KDE, que compara o consumo de memoria RAMdo tres contornas de escritorio. As comparacións non son exactasdebido a que, mentres Gnome e KDE traballan por integrar as súasaplicacións estrela da mellor forma posible, Xfce non dispón de tantosprogramas asociados e optimizados, con excepcións como oxestor de arquivos Thunar, que destaca pola súa rapidez.

Na devanditaproba, Xfce resultou a contorna de escritorio máislixeiro cando non se abriu ningunha aplicación,con tres programas lixeiros (xestor de arquivos, un editor de textos eun terminal) ou co navegador ou o procesador de textos por separado.Pero cando se abrían tres á vez (un feitorelativamente frecuente se se navega por Internet, consúltase ocorreo electrónico e escríbese un texto) os resultadoscambiaban e favorecían a KDE, mentres que Gnome obtiñavalores intermedios.