Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Convertidores de formatos

Se un determinado vídeo non se pode ver no computador, é probable que non teña o formato adecuado; afortunadamente, hai programas e servizos web para convertelo
Por Darío Pescador Albiach 1 de Decembro de 2006

Asconversións están de moda. Non as relixiosas, senón as de arquivosde diferentes formatos. Os formatos dos arquivos soncomo o calibre da munición. Un fusil non pode disparar unhabala se non é do calibre adecuado. Do mesmo xeito, os usuarios de PCatópanse con que non poden ver un vídeo descargado daRede porque o formato é descoñecido.

Co auxe da Web 2.0 o usuario enfróntase a unha torre de Babel de formatos incompatibles, e os teléfonos móbiles e os reprodutores MP3 con vídeo complican aínda máis a situación

A músicae os documentos non presentan grandes problemas, pero co vídeoo usuario enfróntase a unha torre de Babel de formatosincompatibles. Ademais, os teléfonos móbiles eos reprodutores MP3 con vídeo complican aínda máisa situación. Cada un esixe un formato propio de vídeo,e non sempre hai un convertidor.

Por sefóra pouco, a Web está chea de arquivos de vídeo. como os que se atopan en Youtube. Tamén hai miles de‘vcasts’, os equivalentes en vídeo dun ‘podcast‘,que son mini programas de televisión que se descargan desdeunha páxina web ou ‘vblog’, para velos en calquera momento eno PC ou nun dispositivo móbil.

Enbusca da chave inglesa

O idealé dispor da ‘chave inglesa informática’, un programa eno PC que sexa capaz de reproducir calquera tipo de formato. Ademaisde Windows. Media Player, unha boa elección é VLC,un programa gratuíto que en xeral poderá con calquera tipode vídeo.

Perotamén fai falta dispor dos ‘codecs’ adecuados. Un‘codec’ permite codificar e descodificar un arquivo (de aí o seunome) ou noutras palabras, reproducilo e convertelo. Hai tantos‘codecs’ como formatos de vídeo e audio. Unha boa solucióné instalar un paquete que reúna a maior cantidade deles,como K-Liteou Nimo.

Aínda que un vídeo póidase ver no PC, fai falta un convertidor para poder reproducilo no móbil ou nun iPod

Pero istonon é suficiente. Aínda que o vídeo póidase ver no PC, comopasalo ao teléfono móbil, por exemplo? Fai falta unconvertidor. Na Rede pódense atopar multitude de programascapaces de converter practicamente calquera tipo arquivo deun formato a outro. Algúns teñen un único propósito,como CD-DÁX-Tractor, un programa gratuíto de códigoaberto que permite converter a música dun CD a arquivosMP3.

Outrosserven para converter todo tipo de arquivos de vídeo, como osprogramas de Xilisoft. ou ImTOO,ambos de pago, que ademais permiten extraer as películasdun DVD e convertelas ao formato iPodou PSP.

Convertergratis na Web

Pero non énecesario pagar para converter. Na Web hai servizos gratuítos quepermiten converter todo tipo de arquivos.

  • Undos máis completos é Zamzar.Neste sitio pódense converter gran diversidade de arquivos, sexandocumentos, imaxes, sons ou vídeo, en máisde 50 formatos diferentes, incluíndo PDF, MP3 e MP4. O servizo égratuíto, aínda que hai unha limitación de tamaño dearquivo de 100 Megabytes. Basta con subir o arquivo que se desexaconverter, indicar o formato de destino e escribir unha direcciónde correo electrónico. O arquivo final chegará nunmensaxe de correo.

  • Nositio de Media-Convert. non só se poden converter de forma gratuíta documentos,arquivos de audio e vídeo, senón tamén tons deteléfonos móbiles, presentacións, arquivos de deseñográfico, fotografías e outros moitos formatos. Taménacepta vídeos que se atopen en páxinas web, comoos de Youtube. Os arquivos convertidos descárganse directamentedesde a propia páxina. O tamaño máximo deconversión é de 50 Megabytes.

  • Poro seu parte, Vídeo4iPodespecialízase en converter vídeos da Web en formato MP4compatible con iPod vídeo e outros reprodutores, formato PSP,e 3GP para teléfonos móbiles. Non ten limitacións,pero para arquivos de máis de 100 Megabytes ofrecen unservizo FTP para facer máis efectiva a transferencia.

Algúns formatos de moda

Hai milesde formatos de arquivo, literalmente. Estes son algúns dos máiscoñecidos e utilizados en Internet:

  • PDF:o formato de Adobe Acrobat que permite ver documentos do mesmo xeitoen calquera computador e sistema operativo.

  • MP3:o formato rei para a música. Non é o que mellor comprime,pero si o máis popular e o formato empregado para ospodcasts.

  • MP4:un formato de vídeo comprimido baseado en MPEG 4, que se empregaen reprodutores portátiles como o iPod e paratransmitir vídeo desde páxinas web, no que se chamavideoCast, xa que permite ‘streaming’, descargar mentres se ve.

  • DivX:este formato de vídeo permite ’empaquetar’ unha películacompleta nos 700 Megabytes dun CD, cunha mínimaperda de calidade. É o formato preferido para extraerpelículas dun DVD (o que se coñece como ‘ripear’).

  • 3GP:é un formato de vídeo baseado en MPEG 4, como os anteriores,pero modificado para adaptarse aos teléfonos móbiles,que teñen menos pantalla e memoria.

  • FLV:é o formato de vídeo empregado pola tecnoloxía’flash’. Púxose de moda coa aparición de sitios webde vídeo, como Youtube, que utilizan unha xanela ‘flash’ paramostrar as imaxes.