Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

CoolTran: o tradutor dos usuarios

CoolTran é un programa de tradución, libre e aberto, que funciona sobre calquera sistema operativo e posúe tanto dicionarios propios como outros elaborados a diario polos usuarios
Por Jordi Sabaté 7 de Maio de 2007

CoolTrané unha ferramenta na liña da Web 2.0 que permite aosusuarios obter unha rápida tradución ao castelán dunhapalabra calquera en inglés, francés, alemánou italiano (e viceversa), de modo sinxelo e gratuíto. Doutra banda,se o internauta non está conforme co significado quelle ofrece o programa, ou se atopa cunha palabra que non foitraducida, poderá facer crecer os dicionarios coas súasachegas. É dicir, bastaralle con ir ao wiki do servizoe introducir a tradución que cre correcta. En revisiónsperiódicas, as traducións van sendo corrixidas polosdemais usuarios mentres os dicionarios crecen.

O desenvolvemento dos tradutores en liña é quizais tan antigo como a propia Rede, pois desde o inicio desta xurdiu a necesidade de navegar a través de varias linguas

O desenvolvemento dos tradutoresen liñaé quizais tan antigo como a propia Rede, pois desde o iniciodesta xurdiu a necesidade de navegar a travésde varias linguas, todas correspondentes aos diferentes dominiosidiomáticos, coa maior comodidade posible. Doutro xeito eradifícil confirmar a suposta globalidad de Internet. Non tiñasentido unha autoestrada da información na que a cada pasoo usuario atopásese un obstáculo ou unha peaxe, que é oque á fin e ao cabo supón unha páxina nun idioma de difícilcomprensión.

As barreiras idiomáticas persisten

Aínda así, a brechaidiomática segue existindo, e os internautas optaronmaioritariamente por aprender inglés e compaxinalo co seuidioma propio; o mesmo que na vida real. Non se atopou otradutor simultáneo e ideal, e as versións que máisachéganse a el, como a versión6 do tradutor Babylon,son de pago e a prezos considerables. Tras un período de proba dedúas semanas, hai que comprar unha das varias versións que seofrecen na páxina web, e que oscilan entre os 60 euros eos 90 euros.

Img

Quizais non sexa mala idea contarco Babylon se se ten en conta que tras o desembolso inicial,o programa pode ter unha utilidade ampla e intensiva. A lesterespecto cada usuario debe ponderar as súas necesidades. Pero hainumerosas alternativas na Rede que aínda que non actúan dunmodo tan directo, compacto (traduce parágrafos enteiros) einmediato, si son útiles para as palabras difíciles,os tecnicismos, neoloxismos, ou variacións territoriais (doinglés ou do castelán de América, por exemplo). E,sobre todo, son alternativas gratuítas.

CoolTran, unha alternativa española

CoolTran ten como obxectivo ofrecer o maior número de dicionarios aos usuarios do castelán

A elas vén a sumar agora unhainteresante achega colaborativa chamada CoolTran,desenvolvida no ámbito do castelán e que ten comoobxectivo ofrecer o maior número de dicionarios aosusuarios deste idioma. O proxecto foi elaborado co apoiode Rede Iris, o conxunto de servidores que provén de acceso aInternet aos centros públicos universitarios españois,e é software libre con licenza GPL (aberta todo tipo de usos emodificacións).

CoolTran é en realidade un pequenoprograma que se descarga ao escritorio do computador e consiste nunconxunto de bibliotecas que conteñen as equivalencias idiomáticasdas distintas linguas co castelán. Estas equivalenciasconforman os dicionarios que o programa leva por defecto e hansido introducidas polos desenvolvedores. Corresponden ao ámbito‘local’ ou do escritorio do usuario.

Pero este sempre ten aoportunidade de participar na elaboración do tradutor através do wikido proxecto, a páxina colaborativa desde a que se podendeixar novas acepcións para a tradución dunha palabra,novas palabras traducidas ou corrixir acepcións que o usuario nonconsidera correctas. Para iso basta con deixar un nome de usuario,un contrasinal e unha dirección de correo.

A achega de cada usuario tense en conta por parte dos editores de CoolTran

A achega de cada usuario seten en conta por parte dos editores de CoolTran, pois a ideaé que sexan os internautas os que coa súa participación fagancrecer os dicionarios. Esta faceta do programa estáinterrelacionada coa Rede, de modo que converte a CoolTran nun‘widget‘,un tipo de programa de escritorio que fai de xanela a Internet.

Luces e sombras do uso de Java Runtime Environment

Img cooltran3

O programa, que se abre desde a barrade escritorio como unha caixa de tamaño mediano onde introducira palabra a traducir, corre sobre JavaRuntime Environment,unha contorna de execución que presenta vantaxes e inconvenientesa partes iguais. Por unha banda Java fai de CoolTran un tradutormultiplataforma coherente cos postulados da accesibilidade e osoftware libre, xa que permite que se acceda a el desdecalquera sistema operativo, xa sexa Windows, Mac VOS ou Linux en todasas súas distribucións.

Hai que descargar Java desde a páxina webe ir con coidado coas numerosas páxinas que ofrecen unhadescarga do programa a cambio do envío dun SMS: adescarga é gratuíta, non hai que deixarse enganar.

Java fai de CoolTran un tradutor multiplataforma coherente cos postulados da accesibilidade e o software libre, xa que permite que se acceda a el desde calquera sistema operativo

Por outro, a instalación de Javaretardou tradicionalmente o computador, xa que as primeiras versións consumían numerosos recursos doprocesador.

Aínda que os seus desenvolvedores avanzaron moito no seu ‘aligeramiento’, é un programa útil só en ocasións,para determinadas aplicacións web, sobre todo gráficas,aínda que cada vez estase impondo máis para a execución de programas multiplataforma como CoolTran ou o software de Open Office.