Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Correo electrónico web ou de escritorio: que é mellor?

Ambas as opcións presentan vantaxes e a súa elección dependerá do perfil de usuario
Por Antonio Delgado 21 de Xaneiro de 2013
Img webmail app correo portada
Imagen: Alpha

O uso masivo de plataformas de correo electrónico en liña, como Hotmail (agora Outlook.com), Yahoo! Mail ou Gmail, impuxo a xestión da correspondencia electrónica desde unha navegador web fronte ás aplicacións de escritorio, o soporte orixinario e tradicional. Que opción é mellor? Neste artigo explícanse as vantaxes e inconvenientes de cada sistema de manexo das contas de correo.

Correo web: ubicuidad fronte a dependencia

Os servizos coñecidos como webmail, ou correo web, son clientes de correo electrónico que funcionan desde a navegador web; en lugar de descargar as mensaxes no escritorio, almacénanos nun servidor remoto para que se poida acceder a eles cando se queira. Por tanto, permiten ler e enviar correos mediante o uso do navegador, con independencia de que este sexa Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera ou Safari.

A principal vantaxe do correo web radica en que as mensaxes non están ligados ao equipo do usuario. Iso implica que se pode acceder ao correo electrónico desde calquera lugar e dispositivo que conte con conexión a Internet e un navegador ao uso. Ademais, non se necesita dispor de coñecementos técnicos para configurar as contas nin o seu mantemento.

A principal vantaxe do correo web radica en que as mensaxes non están ligados ao equipo do usuario

As plataformas máis populares, como Gmail, Hotmail/Outlook.com ou Yahoo! Mail, teñen unha opción para activar servidores POP ou IMAP, que serven para que as mensaxes do webmail descárguense no cliente de correo que se utilice no computador. Por tanto, o uso destes servizos en liña non implica que só se poida acceder a eles desde o navegador.

Ademais, algunhas plataformas, como Gmail, permiten tamén xestionar contas POP de terceiros. Desta forma pódese empregar un único cliente nun computador para centralizar a xestión de diferentes contas. Así, se en casa toda a familia utiliza o mesmo ordenador, pódese facer uso dun único programa para acceder ás contas dos diferentes membros.

Correo web: direccións con dominio propio

Algúns destes servizos, como Outlook.com ou Gmail, deixan crear direccións de correo electrónico co propio dominio do usuario. No caso do servizo de Microsoft, é necesario seguir uns pasos para dar de alta o dominio na súa plataforma, mentres que en Gmail débese contratar o seu servizo para empresas Google Apps.

Tamén existen plataformas de correo web independentes que se poden instalar nun servidor privado e xestionar desde el diferentes contas de correo, como pode ser o caso das necesidades dunha empresa de tamaño mediano. Coa xestión independente gáñase en seguridade e control das mensaxes corporativas. Entre os servizos máis coñecidos dedicados a estes mesteres destacan SquirrelMail e Roundcube webmail.

Correo de escritorio: acceso sen necesidade de conexión

Pola súa banda, os clientes de correo electrónico de escritorio son programas que se usan para xestionar diferentes contas de correo. Para iso, é necesario instalar este software no computador do usuario. Estas aplicacións encárganse de enviar e recibir as mensaxes e, por tanto, é necesario telas abertas para que funcionen.

Os programas de escritorio son idóneos para persoas que xestionan máis dunha conta e queren ademais ter o control da seguridade das mesmas

O servizo de correo electrónico utilizado no escritorio pode pertencer a unha empresa, un provedor de acceso a Internet (ISP) ou un provedor de aloxamento web. A principal diferenza cos servizos webmail é que os correos enviados e recibidos almacénanse de forma física no computador. Desta maneira, os usuarios poden dispor deles sen necesidade de estar conectados a Internet.

De todos os xeitos, nos correos web, hai alternativas para o acceso non conectado á correspondencia. Gmail conta con solucións para acceder ao correo sen conexión á Rede. Para iso precísase dunha extensión para o navegador Chrome.

Correo de escritorio: xestión centralizada de contas

O uso de clientes de correo de escritorio tamén está recomendado a usuarios que dispoñan de múltiples contas de diferentes provedores e dominios e queiran xestionalas desde un único programa e un único dispositivo. Tamén é interesante para persoas que prefiran realizar copias de seguridade de forma regular das súas mensaxes, así como aquelas que utilicen sistemas de cifrado como PGP, firma dixital ou calquera outro sistema de seguridade.

Unha opción interesante para determinadas empresas é o uso dun programa instalado nun servidor propio para xestionar todas as contas corporativas

Entre os clientes de correo electrónico máis utilizados destacan Windows Live Mail, para o sistema operativo Windows, e Apple Mail, que forma parte do sistema Mac OS X. Destacan tamén algúns clientes gratuítos dispoñibles para Windows, Mac OS X e Linux: Eudora OUSE, Opera Mail, Zimbra, Mozilla Thunderbird ou Sexa Monkey.

Tamén existen aplicacións de escritorio orientadas á xestión simplificada de múltiples contas de correo web. Entre elas destaca Postbox, dispoñible para Windows e Mac VOS x, e MailPlane, orientada á xestión de contas de Gmail desde o sistema operativo Mac Vos X. Ambas son de pago.