Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cursos de mecanografía online

Si utilízase un computador, nunca é tarde paira aprender a escribir a máquina correctamente, aforrar tempo e gañar en produtividade
Por Darío Pescador Albiach 13 de Setembro de 2006

Sabermecanografía xa non é un requisito tan habitual nasdemandas de emprego, e con todo, no traballo diario, podesupor una importante vantaxe. Cando se escribe sen mirar oteclado prodúcese máis en menos tempo, cométense menoserros, e o nivel de tensión é máis baixo.

Un mundo infestado de teclados

Un mundoinfestado de computadores tamén é un mundo infestado deteclados. As teclas QWERTY e seguintes convertéronse naprincipal ferramenta de escritura paira moitas persoas, que reservano bolígrafo só paira asinar e a lista da compra.

Peroquen ten tempo paira ir a unha desas academias con filasde máquinas mecánicas Olivetti, si é que aíndaexisten? É moito máis sinxelo instalarse uno dos moitosprogramas de mecanografía dispoñibles na Rede, gratuítos ouprevio pago, e dedicarlle un intre ao día. A constancia e aforza de vontade van por conta do usuario, pero os resultadosmerecen a pena.

/imgs/2006/11/cursosmecano1.gif

Amecanografía non só é paira o secretariado e asoposicións. Os programadores, deseñadores, executivos,científicos e case calquera persoa que sente fronte a uncomputador poden gañar moito tempo e tranquilidade se saben teclearcomo cómpre.

Por que aprender mecanografía?

O cerebroé moito máis rápido que os ollos e as mans. O pescozode botella á hora de traballar cun computador está nasmans que pulsan o teclado e moven o rato.

O cerebro é moito máis rápido que os ollos e as mans; o pescozo de botella está nas mans que pulsan o teclado

Se se tecleacon dous dedos, e mirando ao teclado, a velocidade máximaque se pode alcanzar rolda as 50 palabras por minuto. Sócon aprender o método ‘cego’ ou ‘ao tacto’, paira usar todosos dedos da man sen mirar, pódese aumentar a velocidade a 100palabras por minuto. Isto quere dicir que o tempo empregado en escribirredúcese á metade.

Mesmo nastarefas de deseño, que en principio parecen máisdependentes do rato, a mecanografía pode axudar.Moitos deseñadores profesionais empregan os atajos de teclado(combinacións de teclas como ‘Control-S’, por exemplo) pairaseleccionar con moita maior rapidez os comandos que necesitan.

Ao choio

Algunhavez fixouse nas dúas marcas en relevo que hai nas teclas Fe J do seu teclado? Están aí por unha boa razón.Se se aprende a utilizalas xa non se necesitará mirar aoteclado paira escribir.

Mirar ao teclado é a aproximación natural, con todo non resulta a máis efectiva

Mirar aoteclado é a aproximación natural, pero non é a máisefectiva. A primeira vez que una persoa achégase a un teclado, asituación non resulta cómoda nin natural. Paira escribira palabra ‘sesta’, por exemplo, é posible que levante as mans,mire durante un intre as filas de teclas, e atope finalmente a Sno lado da esquerda e entón púlsea co dedo índiceda súa man dereita, si é destro. Aínda queda a letra I esucesivas.

/imgs/2006/11/cursosmecano2.gif

Cotempo e o uso, o cerebro fórmase un mapa do teclado, e sábesemáis ou menos a posición das teclas sen necesidade demirar demasiado. Tamén se incorporan outros dedos á tarefa.Deste xeito hai persoas que teclean a unha velocidade razoable, perotamén adoitan cometer erros que logo deben corrixir,perdendo moito tempo.

A maioríados erros de tipografía débense a que a posicióndas mans non é sempre a mesma sobre o teclado, e con frecuenciapúlsase a tecla equivocada, ou dúas teclas á vez. Istotamén obriga a mirar de cando en vez ás teclas. Aquíé onde entran en xogo as marcas das letras F e J.

O ‘método cego’

A maioría dos erros de tipografía débense a que a posición das mans non é sempre a mesma sobre o teclado

A basedo ‘método cego’ de mecanografía é manter unaposición fixa das mans sobre o teclado, co dedoíndice da man esquerda sobre a letra F e o da mandereita sobre a letra J. A partir de aí asígnase cada teclaa un dedo da man. Por exemplo, a letra A púlsase co meñiqueda man esquerda, que é o que queda máis cerca.

Cunpouco de práctica, o cerebro chega a esquecerse do mapa dasteclas, e concéntrase nos movementos dos dedos, coma se tratásese dun baile. Paira quen sabe mecanografía, basta con pensarnunha palabra e ter as mans na posicióncorrecta. Os dedos ocúpanse do resto, e a palabra aparece en pantalla.O cerebro non está a utilizar a memoria visual,senón a memoria motora. O proceso é moito máis rápido.

/imgs/2006/11/cursosmecano3.gif

Xa non faifalta mirar o teclado. Cando os ollos teñen que mirar ápantalla e ao teclado, é necesario cambiar o enfoque. Unhas cantashoras deste exercicio bastan paira cansar a vista máis aguda,e en ocasións levantar unha boa dor de cabeza. Se a mirada estáfixa na pantalla, os ollos cánsanse menos.

Ademais,ao escribir sen mirar pódese copiar un texto desde un papel con moitamaior facilidade. Tamén é máis rápidodescubrir os erros que se cometeron na pantalla ecorrixilos inmediatamente.

Cando se automatiza o proceso de escribir, resulta tan natural como andar ou conducir un coche

Hai aíndaoutra vantaxe. Cando se automatiza o proceso de escribir, resultatan natural como andar ou conducir un coche. Isto quere dicir que xanon é necesario pensar niso, e a mente está libre pairaconcentrarse noutras cousas.

Programas paira aprender

Estes sonalgúns dos centos de programas que se poden atopar na Redepaira aprender mecanografía en español.

  • Accu-Type:Este é un programa veterano que xa vai pola súa cuarta versión.O método de aprendizaxe é tradicional, asignando númerosaos dedos paira facer máis fácil a escritura ‘aotacto’. Segundo os seus creadores pódense alcanzar co seu métodoas 500 pulsaciones por minuto, cun 2% de erros. O programa éde pago, e dispón dunha versión doméstica con centosde ditados e exercicios que se pode conseguir por 25euros. A versiónonline non necesita instalación, posto que se executa desde a páxina web. Costa 12 euros e ten unademostración gratuíta.

  • Mecatextus:Outro coñecido programa comercial de mecanografía. Os seuscreadores garanten que se poden alcanzar facilmente 300pulsaciones con 1% de erros dedicando media hora ao día.Permite arquivar os exercicios realizados e dispón de probas pairacalcular a velocidade e porcentaxe de erros. O curso completoten 30 niveis, pero a versión gratuíta de demostraciónsó inclúe os dous primeiros.

  • Mecanografía10: Este programa dispón dunha interfaz moiamigable, cun simulador das pulsaciones do teclado e aposibilidade de cargar textos propios paira os exercicios. O autorgarante una velocidade de 200 pulsaciones por minuto ao terminaros máis de 600 exercicios que inclúe o programa. Aversión completa deste programa custa só 10 eurosaínda que dispón dunha versión de proba que mostra dúas dos36 niveis do curso.

  • SESType Freeware 1.20: Un programa moi sinxelo,gratuíto, sen simulador de teclado pero con máis de 1.200exercicios dispoñibles. Pode calcular estatísticas depulsaciones e erros, aínda que non inclúe o método pairaaprender a digitación. Dispón de versións en inglése español.

  • Mecamax:Un programa gratuíto con exercicios de textos que calcula avelocidade e os erros, pero que non dispón de leccións sobre o’método cego’ de escritura.

  • Bodies’sTyping: Outro pequeno programa deaprendizaxe que non dispón de leccións de digitación, perosi presenta una guía de cores en pantalla pairasituar os dedos nas teclas. De deseño sinxelo, contacon 40 leccións, que inclúen acentos, palabras en maiúscula,símbolos e signos alternativos. É gratuíto.