Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Deezer, música á carta gratuíta en Internet

Este sitioweb permite acceder a música en streaming, tanto ácarta como en diferentes radios, e subir as cancións dos usuarios
Por Benyi Arregocés Carrere 15 de Febreiro de 2008
Img deezer listado
Imagen: CONSUMER EROSKI

Deezeré outra forma de acceder gratuitamente á música en Internet.Trátase dun servizo legal en Francia que permiteescoitar música en streaming, aínda que, en principio, non deixadescargala ao disco duro. Con todo, é unha boa formade descubrir nova música ou de escoitar as novidades dosgrupos e artistas preferidos. Os internautas españois tamén poden usar Deezer a través da páxina en castelán que o servizo liberou hai uns meses.

Algúns provedores deInternet galos comezaron a ofrecer a descarga de cancións enaluguer dentro dos paquetesde conexión

Franciaconta con dous sitios web onde escoitar gratuitamente músicaen streaming ‘’ que lograron internacionalizarse, Radio.Blogue.Clube Deezer.

O seuéxito foi tan irresistible e popularizouse tanto o seuforma de difundir a música que algúns provedores deInternet galos comezaron a ofrecer a descarga de cancións enaluguer (mentres se pague a cota mensual) dentro dos paquetesde conexión, algo polo momento impensable en España.

Img

AnteriormenteDeezer denominábase Blogmusik, e non pagaba ningún tipo dedereito de autor, pero a SGAE francesa, Sacem, e a industriadiscográfica conseguiron que o sitio pechase.

Deesta maneira, aos promotores de Blogmusik non quedou máisremedio que buscar unha forma de remunerar aos propietarios dosdereitos de autor: entregar unha porcentaxe dos ingresospublicitarios do sitio.

En outubro de 2007 asinou un acordo con Sony BMG que lle permitiu introducir no sistema 165.000 cancións

Apartir deste cambio, que levou tamén airrupción dunha nova imaxe e un novo nome, asrelacións de Deezer e as discográficas melloraron. Porexemplo, en outubro de 2007 asinou un acordo con Sony BMG quepermitiulle introducir no sistema 165.000 cancións máise atópase en negociacións con outros selos.

Istopermitiulle ofrecer na actualidade máis de millóne medio de cancións en streaming ‘’ aos melómanos.

Pódese escoitar música sen rexistrarse

Paracomezar a escoitar música en Deezer non é necesario nin vivir en Francia (o servizo conta cunha páxina específica en castelán) ninrexistrarse , aínda que ofrecen esta última opción coa intenciónde crear unha comunidade ao redor do sitio, ao estilo das que secrean nos sitios máis populares da Web 2.0, con perfísdos usuarios, mensaxes internas, comentarios ou puntuaciónde cancións.

Apáxina principal presenta dúas formas de acceder á músicaá carta: a primeira é un buscador onde se poden introduciro nome da canción, o álbum ou o artista que sedesexa escoitar.

Ademais,os artistas e grupos musicais atópanse ordenadosalfabeticamente e clasificados por álbums, coninformación de artistas relacionados, o que pode axudar adescubrir novos grupos.

Sereprodúcese unha canción determinada, Deezer continuaráautomaticamente con outras cancións do mesmo artista, despoisdun suave fundido co comezo do seguinte tema.

Deezer trata de orientar ao usuario

Deezerconsiderou a diversidade de idiomas da Rede e o españolatópase entre o catorce traducións que ofrecen, integradasnun deseño moi coidado e que se manexa de forma intuitiva.

Lestesitio web francés orienta ao usuario que non sabe queescoitar con listas deas cancións máis reproducidas por países, oudiversas radiosespecializadas por xéneros musicais.

Cadacanción que se reproduce conta coa información deartista e nome da canción, e é posible pausar areprodución para renovala no mesmo punto, saltar áseguinte ou regresar á anterior.

O feito de que cada canción teña asignada unha dirección url facilita compartir cancións cos achegados

Resultainteresante que cada canción teña asignada unha direcciónde Internet (URL), porque así se facilita compartir canciónscos achegados mediante unha ligazón nun blogue ou unha mensaxe decorreo electrónico.

Ademais,brinda un código que permite inserir cada canción oulista de reprodución dentro de calquera blogue e presenta unservizo, denominado SmartRadio, que aprende do gusto do oíntepara ofrecerlle os estilos máis axustados ás súas preferencias,ao estilo das radiosintelixentes, como LastFme Pandora.

Almacén de música en liña

Deezer permite subir arquivos musicaisa todas as persoas que se rexistren

Ademaisde acceder en ‘streaming’ á música que este servizo dispuxo nos seus servidores, Deezer permite subir arquivos musicaisa todas as persoas que se rexistren, cunha únicalimitación: só pode acceder á música ocomputador desde o que se conecte o usuario. Así, a utilidadedesta función restrínxese a gozar da músicaen diferentes computadores, pero non se permite compartila cosfamiliares ou amigos.