Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Dereito ao esquecemento: podo pedir que borren os meus datos persoais de Internet?

Se non desexas que a túa información persoal apareza na Rede, tes dereito a solicitar que sexa borrada. Neste artigo explicámosche como facelo
Por Blanca Álvarez 26 de Xullo de 2020
derecho al olvido
Imagen: Pixabay

Os teus datos persoais poden desaparecer de Internet grazas ao dereito ao esquecemento, que permite solicitar que borren os teus datos persoais en determinadas circunstancias. Desvelámosche en que consiste este dereito, cando e como podes solicitar que se eliminen os teus datos así como ante quen reclamar. Iso si, debes ter en conta que, como explicámosche tamén neste artigo, se o tratamento dos teus datos persoais cumpre cos requisitos establecidos na normativa en materia de protección de datos, poderías ver denegada a túa pretensión de supresión ou bloqueo da información.

Dereito ao esquecemento: que é

Non queres que apareza a túa información persoal en Internet? Tes dereito a que así sexa e solicitar que se borre. É o coñecido como dereito ao esquecemento, “xerado a partir dunha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea en 2014″, segundo explica José Luís Montesinos, vicegerente de Teborramos, avogados expertos en defensa de dereitos na Rede.

Derecho al olvidoImaxe: Hans

En que consiste? É o dereito que ten unha persoa física a solicitar “aos buscadores de Internet que retiren información persoal dos seus resultados de procura”, engade. Este dereito, como afirma Celia Gil do Castelo, avogada da área de Dereito Dixital de Ontier, consolídase co Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD), que “funda un vínculo indisociable entre o dereito de supresión e o dereito ao esquecemento“, porque xa non só implica aos resultados indexados polos motores de procura, senón que esixe “que se informe da solicitude do interesado aos demais responsables que traten os datos aos que se refire a solicitude de supresión”. Por tanto, de acordo coa regulación vixente, os editores das páxinas web da fonte principal están obrigados a eliminar a información de orixe se a solicitude prospera, sinala Gil do Castelo.

Quen pode exercer o dereito ao esquecemento?

Pode exercitalo calquera persoa física (non empresa ou autónomo no exercicio da súa profesión) “cuxos datos non se estean tratando correctamente” de acordo coa normativa aplicable en materia de protección de datos, comenta Montesinos.

No entanto, convén ter en conta que “o dereito ao esquecemento non é un dereito universal que calquera poida exercitar”, nin cabe facer uso del para crear unha Internet á carta, dado que non é un dereito que se poida exercitar en calquera circunstancia, aclara Gil do Castelo.

Para avaliar se procede concedelo, “hai que estudar cada caso concreto” e determinar se prevalece o dereito fundamental á privacidade e á protección de datos fronte ao dereito á información da sociedade. Para realizar esa ponderación, hai que valorar catro aspectos:

 • A súa natureza.
 • Se ten un carácter sensible na vida privada do interesado.
 • Se é inadecuada, impertinente na actualidade ou excesiva para coas finalidades do tratamento concreto.
 • O interese público en dispor da mesma. A este respecto, haberá que ter en conta o papel do interesado na vida pública.

Como e ante quen podes reclamar

Se crees que se vulnerou calquera dos teus dereitos en materia de protección de datos, podes reclamar.  Para iso tes varias vías:

 • Dirixirche a quen publicase devandito dato na Rede.
 • Acudir a reclamar aos buscadores de Internet que dan acceso (indexan) á devandita información. Cada solicitude debe avaliarse de forma individual, en atención ao caso concreto. Neste sentido, os buscadores habilitaron sistemas que permiten resolver as peticións de maneira maioritariamente obxectiva. Nalgúns casos, a resolución é automática; noutros, a resolución pode resultar algo máis complexa, polo que a concesión do dereito ao esquecemento pódese demorar en algo máis dun mes.
 • Recorrer á Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), que velará polo correcto amparo da lexislación en materia de protección de datos. No caso de que se presente unha reclamación ante este organismo, a resolución será recurrible ante os Tribunais, pondo fin á vía administrativa.
 • Contar cos servizos de despachos profesionais de avogados expertos en defensa de dereitos en Internet.

Derecho al olvidoImaxe: TheDigitalArtist

Casos nos que non borran os teus datos

Podes esixir o dereito ao esquecemento se a publicación de datos persoais a través dos buscadores non cumpre cos requisitos establecidos. Pero se o tratamento (publicación, manexo, etc.) dos datos persoais “cumpre cos requisitos establecidos na normativa en materia de protección de datos”, poderías ver denegada a túa pretensión de eliminación ou bloqueo da información, lembra Montesinos.

De feito, engade Gil do Castelo, o apartado 3 do Artigo 17 do RGPD establece algúns supostos nos que o exercicio do dereito ao esquecemento debe ser denegado:

 • Se tras a ponderación determínase que ha de prevalecer o dereito á liberdade de expresión e información.
 • Se o tratamento dos datos concretos é necesario para cumprir con algunha obrigación legal aplicable ou cunha misión levada a cabo en interese público.
 • Se o tratamento considérase necesario para poder exercer poderes públicos do responsable que lle foron conferidos.
 • No ámbito da saúde pública, existen supostos nos que non é posible conferir este dereito por razóns de interese público.
 • Se a supresión e o esquecemento de determinada información interfere no logro de obxectivos de tratamentos lexítimos, tales como o arquivo en interese púbico, a investigación científica ou histórica, ou fins estatísticos.
 • Se a conservación da información estimásese pertinente para interpor, exercitar ou defender reclamacións.
De verdade Internet “esquece”?

Conseguir desaparecer de Internet é francamente difícil. Os datos persoais publicados de maneira en liña adoitan manterse na Rede “practicamente de forma indefinida”, salvo que se tomen medidas. No entanto, aínda que resulta difícil e complexo, é posible “facer esquecer” a Internet, “aínda que hai que saber facelo moi ben”, asegura José Luís Montesinos, avogado experto en defensa de dereitos en Internet en Teborramos.