Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Dez consellos para coidar os gadgets no verán

Recomendacións para gozar sen perigos dos dispositivos tecnolóxicos ao aire libre
Por Antonio Delgado 9 de Agosto de 2012
Img gadgets verano portada
Imagen: Amazon

No verán, a actividade ao aire libre intensifícase. En consecuencia, os aparellos electrónicos están expostos a maiores riscos, xa que ambientes como a praia, a alta montaña ou o mar non son os máis propicios para o seu óptimo funcionamento. Dispositivos cuxo prezo supera moitas veces os 600 euros enfróntanse durante a época estival ante o perigo de sufrir salpicaduras, arañazos ou exceso de calor. Neste artigo ofrécense algúns consellos para queao final do verán os gadgets non sufran máis da conta.

1. Revisar o manual de uso

Todos os aparelloselectrónicos contan cun rango de temperatura soportado (entre os -5 eos 35ºC), quevén indicado polo fabricante na ficha técnica ou no manual de uso do gadget. Destaforma, pódese coñecer a temperatura mínima e máxima que odispositivo é capaz de soportar para traballar de forma óptima, ademais de evitar longas exposicións ao sol no verán e ao frío eninverno.

2. Facer copia de seguridade deos arquivos importantes

Antes de saír de viaxe conun computador portátil, é aconsellable facer unha copia de seguridadedo disco duro do mesmo, xa que podemos enfrontalo a multitude. de situacións imprevistas, desde a perda ouroubo do computador a caídas. fortuítas. Outra opción recomendable é dispor dun discoduro virtual na “nube”, que ofrecen servizos como Dropbox ouSky Drive, onde se pode gardar de forma automáticaalgúns dos directorios máis importantes ou imprescindibles.

3. Coidado coas redes wifi

Nos desprazamentosvacacionais é habitual buscar redes wifi abertas na zona paraconectarse de forma eventual a Internet. Con todo, estas redes sonbastante inseguras, xa que non sempre se coñece quen estádetrás delas, nin se utiliza algún tipo de sistema para filtrar eanalizar todos os datos que circulan pola conexión. Hai que tercriterio á hora de decidir conectarse; non é o mesmo unha redemunicipal dun pobo onde todo o mundo coñécese, a outra abertadunha zona máis grande e anónima.

4. Navegar pola rede condireccións cifradas

Dada a inseguridade das abundantesredes inalámbricas, érecomendable polo menos conectarse ás redes sociais ou ao correo webmediante unha conexióncifrada con https, que a maioría destas plataformas soportan.É tan sinxelo como teclear “https://” no canto de “http://”na barra do navegador.

5. Utilizar unha funda

Sempre é aconsellableadquirirunha funda paratabletas e teléfonos móbiles. Existen diferentestipos deste accesorio en función das necesidades erequirimentos dos usuarios. Son moi recomendables fúndalas queprotexen da auga, o po e os golpes. Tamén hai fundas deneopreno con peche que illan de salpicaduras de auga ou area dapraia e, ao mesmo tempo, permiten utilizar a pantalla táctil deestes dispositivos.

6. Non expor os gadgets aosol

Do mesmo xeito que se debe evitar oauga ou o po, a exposición directa e prolongada ao sol podeelevar a temperatura dos compoñentes electrónicos dodispositivo ata os 45 graos, ou máis, e facer que deixe defuncionar de maneira correcta. Por iso, é coveniente ter estesaparellos dentro dunha bolsa e debaixo dunha antuca. Nunca hai quedeixalos gardados no interior dun coche, xa que poden alcanzarunha excesiva temperatura e algúns compoñentes internos poderíanmesmo estragarse.

7. Coidado coa area

A area da praia é un deprincipais problemas dos gadgets. A entrada de grans de areaentre os conectores que se atopan ao descuberto neste tipo dedispositivos pode facer que deixen de funcionar. Gardar oaparello nunha funda ou nunha bolsa protexida, cada vez que sedeixe de usar, é a mellor maneira de minimizar riscos.

8. Adquirir gadgets resistentes á auga

Facer fotos en piscinas,praias ou pantanos é unha das accións máis típicas nas datasestivais. Con todo, as cámaras de fotos compactas e osteléfonos móbiles non están preparados para recibir unha simplesalpicadura de auga. Por tanto, en caso dun uso habitual nestesambientes, é aconsellable adquirir unhacámara compacta todoterreo que aguante todo tipo deinclemencias meteorolóxicas. No caso dos teléfonos móbiles,existen no mercado algúns terminais de gama media e alta que son capaces de soportar un remojón. Para quen queiran escoitar música en calquera situación, érecomendable dispor dun reprodutor de MP3 e auriculares resistentesá auga e á suor.

9. Cargadores ou baterías de reposto

As altas temperaturas e unuso intensivo do dispositivo ao aire libre minguan a capacidade deas baterías. Por tanto, é conveniente adquirir unha bateríaadicional no caso de que o aparello utilice baterías externas.Para os gadgets nos que a batería sexa interna, existendiferentes solucións: desde empregar unha funda con batería externa,habituais para teléfonos como o iPhone, ou ben comprar uncargador solar para pequenos dispositivos. Hai que ter en conta queestes cargadores necesitan entre 10 e 24 horas de carga ao solantes de poder usalos cun móbil ou un reprodutorde MP3.

10. Limpar os gadgets

Despois de cada xornada aoaire libre, é recomendable limpar o dispositivo cunha gamuza oupano suave, tanto a superficie como os conectores de alimentacióne batería. Nunca se deben utilizar deterxentes ou produtos abrasivosna limpeza destes aparellos. En caso de area ou po localizadonos conectores, xamais hai que soprar, xa que se pode facer que esteselementos desprácense cara ao interior do gadget. Ademais,tamén se pode engadir humidade ao introducir saliva nestesconectores.

En caso de accidente…

Se a pesar das precauciónstomadas, o dispositivo sofre algún tipo de incidente doméstico, aprimeira acción debe ser apagalo e retirar a batería se iso foseposible. En caso de caída accidental na auga, hai que secalo conunha toalla, pano ou papel e deixalo á sombra ou preto dundeshumidificador. Un remedio caseiro que adoita funcionar é introduciro aparello en arroz durante un par de días para que lestealimento elimine a humidade do interior do gadget.