Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Direccións de correo desechables

Son moi útiles para entrar en todo tipo de páxinas evitando daquela ser vítimas do spam
Por Marta Peirano 21 de Novembro de 2006

A dirección de correoé o carné de identidade do usuario na Rede. Na súa vidadiaria ofrécella a moita xente (familiares, amigos e contactos de traballo),cólgaa nas súas páxinas web como sistema de contactoe é normal que calquera servizo en liña pídaa comoreferencia para comprobar que o novo usuario existe. Úsase con tantafrecuencia, que cando chega o spam é difícil saber de ondevén. Por iso creáronse as direccións de correodesechables (‘pookmail’ en inglés); para identificar aorixe do enojoso spam e terminalo de inmediato.

A loita contra o spam acaba sendo interminable e a única maneira de librarse del é eliminar a dirección de correo

Cando se crea unhadirección de correo nun servizo como Gmail, créase unusuario e utilízase o dominio doservizo; neste caso, ‘usuario@gmail.com’. O servizo conta conos seus propios sistemaspara erradicar o spam, onde o usuario etiqueta as mensaxes despam segundo chegan e o sistema ocúpase de filtrar todo o queparéceselle ou procede do mesmo sitio. Outros servizos utilizan aslistas negras oficiais de spammers ‘’ e parte do traballo estáfeito de antemán.

A loita, con todo,acaba sendo interminable e a única maneira de librarse dospam é eliminar a dirección de correo. Iso é, precisamente,o que ofrecen os servizos de correo desechable: cada vez que o usuario dáa súa dirección usa un nome distinto, un ‘alias’asociado a unha única conta de correo. Cando un dos seus‘alias’ empeza a recibir correo lixo, sinxelamente elimínao esegue recibindo o resto do correo con normalidade.

Spamgourmet, sinxelo, útil e en castelán

Img

Spamgourmetofrece unha orixinal forma de loitar contra o spam. Un usuario dadode alta no servizo pode crear direccións de correoautodestruibles para facilitar en listas de correo, sitios web, oucalquera outro sitio onde sexan fáciles de capturar polosspammers.

O usuario pode utilizar todas as direccións que desexe da forma:‘algunapalabra.x.usuario@spamgourmet.com’,onde ‘algunapalabra’ é calquera palabra que o usuario desexe, ‘x’é o número máximo de mensaxes que pode recibir adirección antes de ser destruída e ‘usuario’ é o nome deusuario. Todas as mensaxes son reenviados a outra conta de correodefinida polo usuario, que queda así oculta.

Se o usuario crea unhaconta en Spamgourmet. (o servizo ten versión en castelán), o nome deusuario sería, por exemplo, ‘usuario@spamgourmet.com’. Lesteserá o correo basee, ao que se engadirían osdirefentes ‘alias’ para crear direccións desechables. Se, por pórun exemplo, deséxanse seguir os resultados dunha liga determinada através dun boletin en liña, pódese crear unha direccióndo tipo ‘liga-de-campións.20.usuario@spamgourmet.com’.

Os ‘boots’ do spam atoparán unha dirección falsa e o usuario non volverá ser molestado xamais

Todo o que hai antesdo primeiro punto (‘liga-de-campións’) é o ‘alias’. O númeroque o precede (20) é o número de correos que se desexanrecibir durante o servizo antes de que a conta se autodestruya, eo resto é o correo basee (usuario@spamgourmet.com). Se se pretendecrear un blogue nun editor como Bloggere débese esperar á confirmación para poder crear un perfilde usuario, pódese reducir o número de mensaxes a dúas, comono exemplo: ‘blogger.2.consumer@spamgourmet.com’.

Deste xeito o usuarioconsegue o seu propósito (seguir os partidos durante unha semana,crear un blogue…) sen comprometer o seu correo en ningún momento.Rabúñalas-robot (‘boots’) do spam que rastrexan a Rede 24horas ao dia en busca de direccións de correo que saturar,atoparán unha dirección falsa e o usuario non volveráa ser molestado xamais.

Se o usuario xogaben as súas cartas, nin sequera terá que volver á páxinade Spamgourmet; o servizo é só un filtro. Todos oscorreos válidos son enviados puntualmente á direcciónde correo auténtica (‘minombre@midominio.com’) que se rexistrano perfil de usuario.

Outros servizos de correo desechable

Img

Spamgourmet é unservizo cómodo pero limitado; o número máximode correos que permite recibir de cada un dos ‘alias’ é 20; apartir do número 20 todo o que chegue será devoradosen compaixón.

Tamén o novo correo de Yahoo! permite crear direccións de correo desechables no seu servizo ‘AdressGuard’. O usuario pode crear tantas contas como desexe e o seu uso vai illado do correo xeral. Ademais, o sistema garda as mensaxes enviadas a estas direccións en cartafoles visibles. Doutra banda, o usuario decide o tempo que desexa conservar a dirección desechable, podendo ter activadas as contas durante meses e refugalas no caso de que comece a chegarlle Spam.

Outros servizos, comoZoEmail,esixen un pouco máis de esforzo por parte do usuario pero acambio de certa flexibilidade no número máximo decorreos a recibir. Con e4ward.com ,unha web moi limpa e sinxela, o usuario pode usar o seu propiodominio para que ninguén se ofenda cando lle ofrece unha direcciónantispam, pero non ten opción de alias ‘’ que se autodestruya,e contestar co ‘mesmo alias’ é un pouco arriscado. Ese problemaestá resolto en Spamex ,aínda que non permite que se use o propio dominio.

Hai moitos servizos decorreos desechables: Mailinator,Jetable, Sneakemaile outros; uns son perfectos para subscricións temporais, outros comocartón de contacto ou para deixar ben á vista nunha páxinaweb. O mellor é visitalos todos e elixir o que conveña ásactividades do usuario e resúltelle máis sinxelo de manexar.