Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Direct Connect: compartir sen problemas legais

Alternativas como este sistema permiten o intercambio de contidos de acordo á futura Lei de Economía Sustentable
Por Jordi Sabaté 22 de Marzo de 2010
Img directconnect portada

Baixarse de Internet cancións,películas, series de televisión ou calquera outra creación culturalcon dereitos de autor non pode perseguirse como delito en España.Pero máis aló do ámbito xurídico, a futura Lei deEconomía Sustentable (LLES) tentaráevitar a compartición na Rede destes contidos medianteopeche das páxinas que actúan como intermediarias entre osusuarios que comparten. Estes sitios traballan como buscadores deenlaces paira poder descargar os arquivos e, sen eles, a descarga será moi difícil si úsanse tecnoloxías como BitTorrent. Unasolución paira non ter que abandonar a libre compartición podeser a tecnoloxía Direct Connect. Outra é recorrer ás plataformasde descarga directa como RapidShare ou MegaUpload e as últimas propostas diríxense cara aos sistemas P2P con micropagos por contido descargado.

Entre usuarios vía FTP

A Lei de Economía Sustentable (LLES) apunta ao peche de determinados buscadores paira minorar, cando non evitar, a descarga de contidos con dereitos de autor. Ante tal disxuntiva, os usuariosdeberán buscar sistemas alternativos que lles permitan compartir con liberdade,e de maneira legal, os seus arquivos. Una posibilidade é recorrer a Direct Connect, que conserva a velocidade de BitTorrent pero con algunhas vantaxes adicionais, como una selección moi específica do tipo de arquivo que se descarga e un contacto directo entre os usuarios, que intercambiana través dun protocolo FTP.

Este último punto supón que non se poida falar de descarga indiscriminada,senón que entra no caso de que dous usuarios intercámbiansecontidos tras coñecerse e por vontade propia,do mesmo xeito que o farían no mundo físico. A grandes liñas,Direct Connect e os programas que derivan deste sistema pon en contacto aos usuarios mediante un servidor, coñecidocomo “hub”, que contén a listaxe en tempo real dosusuarios que comparten arquivos e que están conectados a el..

O “hub” contén a listaxe dos arquivos que cada usuario propón compartir, pero non alberga nin enlaces nin contidos

O “hub”tamén contén a listaxe dos arquivos que cada usuario propón compartir, pero non alberga nin enlaces nin contidos, só a información nominal. Paira buscar un contido, primeiro hai que conectarse a un “hub” -hai moitos- e rastrexar entre os usuarios conectados en busca do mesmo. Una vez que se detecta un propietario do contidodesexado, éntrase en contacto con el e, se hai acordo, descárgaseo arquivo por FTP, un sistema rápido e eficaz.

En todo o procesode descarga, o “hub” se desentiende do intercambio, así como no contacto entre os usuarios, que se pode establecer por diversossistemas segundo o programa cliente usado, como mensaxeríainstantánea ou correo electrónico. Por este motivo, é difícil que se poida englobar dentro dos supostos que a LLES contemplapaira o peche de páxinas. Tamén está, en principio, a salvo deaccións como a que a policía federal belga realizouen 2006 contra a rede de servidores Razorback2, queprocesaban o intercambio paira o sistema Edonkey2000, utilizado por Emule. O “hub”, no caso de Direct Connect, é só unha listaxe deusuarios.

Baseada nas redes P2P

A tecnoloxía Direct Connect baséasenas redes P2P, igual que as utilizadas por programas como Emule ouBitTorrent. Con todo, cada una usa un sistema diferente paira compartir os arquivos. Emule pon en contacto ao usuario co contido buscado a través de una serie de servidores que non discriminan quen é o propietario do contido. O usuario selecciónao e procede á súa descarga.

A Lei de Economía Sustentable apunta ao peche dos buscadores de enlaces “torrent” paira minorar, cando non evitar, a descarga de contidos con dereitos de autor

Osistema é moito máis lento e menos eficaz que outros como BitTorrent,que ademais conta cunha oferta moito maior. Esta tecnoloxía establece uncontacto indirecto entre as persoas que queren descargar unarquivo e o mesmo a través dun enlace coñecido como “torrent”.Se una persoa quere baixarse un determinado disco ou película quepertence a outra e dispúxoo paira compartir, primeiro deberábuscar o enlace ao contido nunha páxina web que actúa comodirectorio. Una vez que o obteña, usarao no seuprograma de compartición paira descargar o arquivo. Sen pasar polapáxina que almacena e busca enlácelos é moi difícil conseguilos e, por tanto, a compartición é ineficaz.

Estes buscadores de enlaces “torrent” serían o obxectivo de parir impedir a descarga de contidos con dereitos de autor, un fenómeno que segundo a industria cultural ha causado unaprofunda crise de vendas no sector. A posta en prácticadestalei suporá a desaparición de moitas páxinasque facilitaban o acceso a enlácelos e diminuirá aeficacia dos programas baseados en BitTorrent, a tecnoloxía máisutilizada.

Procuras moi definidas

Procuras moi definidas

DirectConnectpermite buscar con rapidez un contido, definir con moita concreciónos parámetros da procura e, una vez que se atopa o material que se desexa, realizar un intercambio rápido, sen as eternas esperas deEmule. Antes de comezar o proceso, o usuario debe especificar quecontido está disposto a compartir do seu disco duro e pode pórlimitacións de peso por arquivo ou de ancho consumido. O programacliente que se use rastrexarao e indizará para que esta informaciónconste no “hub” ao que se conecte ousuario, a disposición das demais persoas conectadas.

Unavez definidoo material que se quere compartir, pódese comezar orastrexo polos diferentes “hub”. Paira iso, defínense con precisión diversos parámetros: o límite de peso do arquivo, o formato que ten, se usa un sistema decompresión determinado, etc. Tamén o administrador do “hub”pode perfilar os arquivos que indiza e, deste xeito, excluír os contidos de baixa calidade ou sospeitosos, así comoespecializarse en determinadas materias, estilos musicais ou seriestelevisivas.

Quen coñeza ben o sistema e os “hub” aos que se conecta, dispón de gran variedade de material paira rastrexar, peromoi ben acoutado por temas, de forma que aforra as descargas erradas ou que non conteñen o material desexado.

Requisitos

Pairapoder usar unprograma cliente de Direct Connect, é necesario contar cunha cantidade mínima de material paira compartir. Os programas esixen, en xeral, ao redor de cinco gigabytes, que equivalen a unhas setepelículas ou entre 70 e 80 discos. Se o usuario non dispónde tanto material dixitalizado no seu disco duro, non poderáparticipar. Doutra banda, canto máis material compártase, maiorprioridade outorgarase ao usuario ao descargalo, fronte a outrosinternautas.

Taménhai quepór a disposición do programa una cantidade determinada dos denominados “slots”, puntos de conexiónao material que facilita o usuario. Segundo os “slots” que se permitan, poderase conectar un número determinado de persoas ao disco duro propio paira descargar. Prográmalos clientes adoitan esixir que se permitan entre cinco e dez “slots”.

Aínda complexo paira o usuario

A pesar de que a oferta de programas clientes comeza a ser ampla, até agora mantivéronse en comunidades de usuarios avanzados

Direct Connectcomezou como una tecnoloxía propietaria, ata que se liberou.O primeiro cliente baseado en software libre foi DC++,que está dispoñible tanto paira Linux como paira Windows. MLDonkeyé outro programa cliente alternativo de similares características,aínda que utiliza un sistema un pouco diferente. Derivados de DC++, desenvolvéronse LDC++e StrongDC. Ambos funcionan tanto en Linux como en Windows. Paira o sistemaoperativo Mac VOS X, destacan Shakespeer e o máis recente Jucy.

A pesar de que aoferta de programas clientes comeza a ser ampla, o principalinconveniente desta tecnoloxía é que até agora non foi populare mantívose en comunidades de usuarios avanzados. O seu manexo noné tan intuitivo como cabería desexar e, en ocasións, é complicadoestablecer os requisitos de partida. Ademais, ata que non se coñecen ben as características de cada “hub” e os seususuarios, tárdase en atopar os arquivos. Algunhas páxinas de usuarios conteñen manuaispaira aprender a utilizar este tipo de programas.

O refuxio das descargas directas

Os servizos dedescargasdirectas naceron como una ferramenta empresarial pairaenviar erecibir arquivos moi pesados, como vídeos e presentacións. Non en balde o seu modelo de negocio baséase nas cotas que pagan asempresas por utilizalos. De modo alternativo, e a cambio de verpublicidade, os usuarios usan estas plataformas como solución pairasubir arquivos a un servidor e propor, de modo público ou privado,o enlace á descarga do contido.

Segundoa leivixente, débense dar dous supostos para que este comportamento se tipifiquecomo delito: a comunicación pública e o ánimo delucro. Se un usuario pon a disposición pública un enlace a uncontido en descarga pero non pretende lucrarse con iso, non comete ningún delito.

En numerosos países europeos exércese una forte presión xudicial sobre os servizos de descarga directa para que borren contidos con dereitos de autor

Ao amparo destefeito, pódense atopar moitos contidos con dereitos de autoraínda aloxados en plataformas como Rapidshareou MegaUpload, dispostos paira a libre descarga dun modo legal. Buscadores como Buskka,Beriliumou Daleyapermiten rastrexar os contidos desexados, ademais de seleccionar aplataforma da que se queren descargar.

No entanto, en numerosos países europeos exércese unaforte presión xudicial sobre os servizos de descarga directa para que borren contidos con dereitos de autor que poidan subiros usuarios. Una recente sentenza dun tribunal alemán obra nestesentido e obriga a RapidShare a retirar 148 libros electrónicos dos seus servidores.

Non é a primeira vez que a compañía suíza RapidShare recibe una orde de filtrado de contidos: xa en 2009 outro tribunal alemán sentenciouque a empresa debía eliminar 5.000 temas musicais. Esta presiónpropicia que talles solucións empréguense cada vez menos como método de descarga, xa que as plataformas albergan un número decreciente de contidos interesantes paira o resto dos usuarios.