Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Directorios de extensións de arquivos

Trátase dunha utilidade en liña para coñecer os formatos en quese presentan os arquivos do computador e as súas compatibilidades cosdiferentes programas
Por Antonio Delgado 19 de Febreiro de 2008
Img fileextensions listado
Imagen: CONSUMER EROSKI

Nos arquivos informáticos presentes nos computadoresdos usuarios, ou ben nos que lles envían outros usuarios a travésdo correo electrónico ou outros métodos,a información sobre o formato dos documentos vén dadapola extensión utilizada. Así, baixo o sistemaoperativo Windows, a extensión ‘.EXE’ supón un ficheiroexecutable, ‘.ZIP’ a un arquivo comprimido, ‘XLS’ un arquivo de táboasde datos, etc.

Con todo, hai infinidade de extensións de arquivosdescoñecidas polos usuarios. Estes, cando reciben un arquivo conunha extensión que non coñecen, atópanse coaproblemática de non saber que software deben utilizar paraabrilo. O sistema operativo, ao non recoñecer a extensión,non pode dar dita información.

Por esta razón algúns internautas crearon na Rede diversossitios web con directorios que permiten coñecer a queaplicación correspóndelle cada extensión de arquivo.Unha pequena utilidade en liña que, co tempo, pódesevolver imprescindible para os usuarios. Non hai que esquecer que avariedade de arquivos e programas crece día a día.

Con motor de procura

Estes directorios permiten navegar a través deun motor de procura que discrimina pola orde alfabéticae tamén por categorías. O obxectivo o que o usuariopoida atopar rapidamente a extensión requirida deforma rápida e sinxela.

A información que proporciona por cada extensión dearquivo, comprende o tipo de ficheiro, a categoría á que corresponde e se é unha extensión de uso común. Édicir, se é utilizada de forma intensiva nos computadores dosusuarios.

Img

Tamén inclúe unha descrición onde se realiza unhabreve reseña das capacidades e contidos utilizados endevanditos ficheiros, así como o programa (ou programas) necesariopara abrilos nos distintos sistemas operativos onde o arquivoé funcional.

As extensións máis buscadas

Estes directorios compleméntanse con listaxes das extensiónsrecentemente actualizadas, as máis buscadas, así comoa extensión do día e algún consello. Taméninclúen unha listaxe de extensións descoñecidas, para as cales nonhai datos de rexistro no sitio web.

Se unha extensión non se atopa listada, é posiblesuxerir novas extensións para que sexan incluídas na base dedatos en liña. Mesmo, nalgún das listaxes complementan aoferta cun programa para Windows que permite facer unha listaxe detodas as extensións presentes no computador.

Algunhas dos directorios de extensións máis utilizadaspolos usuarios son:

  • File Extensions:Contén unha completa base de datos de extensións de arquivos, asícomo información detallada sobre o seu contido e o tipo deaplicacións que as abren.

  • FILExt: Permite realizarprocuras de extensións dentro do sitio para coñecer asaplicacións necesarias por cada tipo de arquivo. Complementa o seuoferta con ferramentas para realizar a procura de formamáis directa mediante ‘barras do navegador’como a de Googleou engadir unha caixa de procuras ao navegadorFirefox.

  • File Info: Cundeseño moi funcional, File Info non só permite asprocuras a acceso a listaxes de arquivos desde o seu sitio web,senón que inclúe un ‘plugin’para Firefox, unha caixa de procura para engadir aa web dos usuarios, así como un ‘widget’para os usuarios do sistema operativo MacVos X. Estes directorios son un bo referente para todosaqueles usuarios que queiran coñecer de que trata cada arquivo quemanexan no computador.