Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Editar vídeos en Internet

Diversos sitios web permiten montar vídeos en liña mediante aplicacións creadas co formato Flash Vídeo
Por Benyi Arregocés Carrere 21 de Decembro de 2007

A edición de vídeo deixou de ser patrimonio exclusivodos programas que se deben instalar no computador. Agora que oformato FlashVídeo está de moda e úsase en infinidade de sitios web,desde blogues ata medios de comunicación, tamén éposible editar os vídeos en Internet. Trátase de sitios quepon gratuitamente a disposición dos seus usuarios aplicaciónsweb para este fin.

Trátase dunha boa opción para todos aqueles que se queiran iniciar no mundo dos videoblogs

Osprogramas de edición de vídeo constituíron casesempre un pesado lastre para os computadores dos usuarios, quesempre debían ser moi potentes para poder manexar con solturaos grandes arquivos que se forman na montaxe das imaxesaudiovisuais.

Poresta razón, as aplicaciónsweb que facilitan este labor contribúen a que se poida editarvídeos sen necesidade de que o computador do usuario sexa moipotente, porque os servidores das empresas encárganse dotraballo.

Setrata dunha boa opción para todos aqueles que se queiraniniciar no mundo dos videoblogs,posto que son aplicacións sinxelas de usar e que poden dar un “toque”máis profesional aos vídeos en bruto obtidos coacámara.

O usuario deberá usar o plugin do navegador que permiten descargar Flash Vídeo para obter a súa peza editada

Candoo vídeo atópese montado, o usuario terá queutilizar unha das extensións dos navegadores que permitendescargarFlash Vídeo para obter o seu vídeo e subilo logo aoservizo que prefira co fin de compartir vídeos: Youtube, Blip.tv,Revver, etc.

Senembargo, do mesmo xeito que sucede coas versións en liña dosprogramas ofimáticos, como GoogleDocs ou Zoho,débese ter en conta que estes editores de vídeo en webpresentan menos características que o software que se instalanos computadores, pero que si serven para un uso deafeccionado.

Jaycut

Jaycuté un servizo creado en Suecia que comezou a funcionar enxullo deste ano e que se atopa traducido ao español.Funciona mediante un proceso que resulta bastante intuitivo e queutiliza a tecnoloxía Flash, o que permite manexar todos osdatos con axilidade. Ademais de vídeo, tamén sepode subir música ou fotografías, en calquera dosformatos máis populares.

Img

Despois,a edición aseméllase á das versións instalables deeste tipo de programas, onde o usuario se guía por unha barrade tempo, dividida en diferentes pistas de vídeo e son,que lle indica en que momento exacto entra cada secuencia.

Ousuario pode arrastrar e soltar cada arquivo dos que subisecon anterioridade en calquera lugar da barra. Como engadido,en Jaycut pódense aplicar diferentes tipos de fundidos ecortinillas, ou efectos nas imaxes.

A edición aseméllase á das versións instalables deste tipo de programas, onde o usuario se guía por unha barra de tempo

Candoconclúese a edición, pódese manter privado o vídeo,compartilo cos achegados ou facelo público no sitio,ao estilo de Youtube e coa mesma intención de crear unhacomunidade.

Jaycutdiferénciase da competencia porque se pode descargar o vídeocomo un arquivo de Windows Media Vídeo, en versión de baixa ealta calidade, mentres que na competencia débese recorrer aoscomplementos que permiten que os navegadores descarguen os vídeosen flash.

Jumpcut

Jumpcuté un servizo que se creou en 2005 e que foi adquirido porYahoo! hai pouco máis dun ano. Mediante un formulariopódense subir os distintos tipos de contidos admitidos (vídeos,fotografías, son).

Eno momento da edición, que tamén se basea en Flash,este sitio pensa nos usuarios menos duchos no manexo desoftware para vídeo, porque ofrece diferentes formas deedición segundo o coñecemento de cada persoa. Ademais,pódenselle engadir unha trintena de efectos distintos.

Unhavez concluído o traballo de edición, pódese enviar un correoelectrónico cunha ligazón para que as persoas vexan o vídeoou directamente facelo público no propio sitio de Jumpcut.

Remixer, o editor de Youtube

Youtube,o sitio para compartir vídeos máis popular, taménconta co seu propio editor, denominado Remixere que se atopa baseado na tecnoloxía do PremiereExpress, de Adobe, do mesmo xeito que sucede cos sitios Photobucket.come Mtv.com, que taméncontan con esta tecnoloxía baseada en Flash.

Img

ORemixer de Youtube atópase aínda en probas dentro doque chaman ‘Test Tube’,onde proban novas características que desexan introducir nositio. Ademais de todos os servizos citados existen outrosque permiten realizar diferentes edicións de vídeo, comoEyespot, MovieMasher, ou Cuts.