Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Elixir un Navegador GPS para o coche

Coñecer os factores que determinan a eficacia dun navegador GPS axuda á hora da compra para non quedar curto na elección nin pasarse de prezo respecto do que necesitamos
Por Jordi Sabaté 1 de Setembro de 2008

Unha dos grandes paradoxos da vida urbana actual é a multiplicación do navegadores GPS en relación co ecosistema anterior dos clásicos rueiros, aqueles libros de mapas que obraban en mans de todos os taxistas españois. E, case, só dos taxistas. O rueiro era un coto dos profesionais, pero non hai automóbil que se prece que non posúa un navegador GPS. Como xa indicaba o Barómetro de consumo 2007 de Fundación EROSKI, o 7% da poboación no noso país dispón dun GPS. Pero, teñen os usuarios o GPS que necesitan? Nalgúns casos o aparello adquirido lles que dá curto en funcións e noutros non empregan nin un 20% das súas capacidades ao comprar un navegador demasiado profesional.

Non todos o navegadores GPS valen para todo o mundo. Hai versións para profesionais da estrada que custan bastante máis diñeiro do que merece a pena pagar por un dispositivo para turismos, e pasarse de prezo pode resultar tan frustrante como quedarnos curtos na elección. No outro extremo, se se compra un modelo por baixo das necesidades é moi posible que llo acabe cambiando por outro mellor en poucos meses ou mesmo semanas. Por tanto, coñecer que factores determinan que modelo pode ser o adecuado servirá para interrogar ao vendedor e axudarlle a comprender o que se desexa adquirir.

Img autopista articulo

O seu funcionamento

Antes de debullar os parámetros que definen ao navegador, é imprescindible coñecer en que consisten e como traballan estes aparellos. Aínda que se coñecen popularmente como GPS, esta é unha acepción equivocada, posto que GPS é unha tecnoloxía de posicionamento (“Global Positioning System” ou Sistema de Posicionamento Global) que define en cada momento a posición sobre a Terra dun dispositivo capaz de captar os sinais de diversos satélites que dan volta ao noso planeta. E estes dispositivos son o navegadores GPS, cuxa principal función é determinar o tempo que transcorre en chegarlles os sinais dos satélites, calcular a súa posición e traducila aos mapas que se mostran ante o usuario. A partir destas funcións básicas, engádense outras adicionais que axudan a que o seu uso sexa máis sinxelo e guíennos cara ao noso destino cunha precisión case exacta. Ambas as características, comodidade no seu uso e precisión, son fundamentais non só porque supoñen un aforro do noso tempo, senón porque contribúen a que o condutor estorbe menos ao resto de condutores.

Ante a compra dun GPS, infórmese sobre…

Son moitos factores a estudar se se desexa realizar unha boa adquisición, máis aínda se se ten en conta que o navegadores GPS evolucionan mes a mes e incorporan novas funcionalidades. A continuación exponse os aspectos máis importantes a ter en conta antes de tomar a decisión final sobre un modelo concreto:.

 • ImgO tempo de recepcióndos satélites: cando se acende o GPS, estetarda un tempo que varía entre o medio minuto e o cincominutos, ou máis, en localizar aos satélites ecomputar o seu sinal. A partir de entón poderádeterminar tanto a posición do vehículo como a dodestino. Con estes datos calcula a ruta e aplícaa sobre os mapasque mostra. Por tanto é importante que o dispositivo tarde omenos posible en recibir o sinal dos satélites, xaque así se poderá iniciar antes a marcha. Outro factorinteresante é o número de satélites que é capaz dedetectar: cuantos máis, maior precisión ofrecerá.

 • A cobertura: o sinaldos satélites GPS non traspasa muros. Por tanto non serecibe ben en rúas estreitas ou túneles, por exemplo. Istofai que moitos navegadores perdan a conexión nesteslugares. Se a cobertura pérdese nun túnel, basta consaír del para recuperala, pero se se perde nunarmazón de callejuelas, o navegador pode deixar de guiarnos coneficacia. Por tanto é importante que estes aparellos se mostreno máis finos posible neste aspecto. De todos os xeitos osnavegadores actuais son capaces de calcular a posición docoche pola súa velocidade e recolocalo sobre o mapa con rapidez candorecuperan a cobertura.

 • ImgO tamaño de pantalla:a pantalla é un elemento importante tanto pola comodidade quepode achegar como pola seguridade do condutor, xa que estenon debe distraerse facendo esforzos por determinar o que ve nonavegador. Por tanto debe optarse por unha pantalla osuficientemente grande. Isto aforraranos forzar a vista, eapartala da estrada e proporcionaráunha maior superficie para que caiba na pantalla un menúgráfico das opcións que ten o navegador.

  Ademais,co tamaño da pantalla aumenta o detalle dos mapas,aos que se poden engadir puntos de interese comogasolineiras, centros comerciais ou datos sobre as poboacións queatravesamos. Unha pantalla de 4,8 polgadas é a máis recomendable a tales efectos,aínda que con 3,5 polgadas visualízase a posición nos mapascomodamente.

 • Pantalla táctil: unhapantalla cunha boa superficie e que sexa táctil é amellor solución, pois se poden visualizar as opcións demenú sen estorbar ao mapa epulsar sobre elas con rapidez e eficacia, algo que non é tanhabitual nos navegadores que inclúen teclado. O máis apropiado é que conunha lixeira presión do dedo actívese a opciónelixida.

 • ImgA ancoraxe: o GPS debe ircorrectamente ancorado no cadro de mandos ou o cristal de coche, demodo que non se poida soltar en marcha e estorbar a condución.Hai ancoraxes de fábrica que non ofrecen moita fiabilidade, poro que se acaba optando por comprar un complementario coconsecuente gasto extra. Outras ancoraxes son moi sólidos,pero resultan extremadamente complicados de montar e desmontar. Omáis interesante sería ver na tenda a ancoraxe e comprobar queé tan sólido como sinxelo.

 • A conectividade: éfundamental que o navegador teña un porto mini USB para conectartanto o cable que vai ao cargador da batería do cochecomo para comunicalo en casa co computador. As bateríasadoitan durar entre dous e cinco horas nos modelos medios, poloque de cando en vez haberá que enchufar o navegador aocargador do chisqueiro. Doutra banda, a conexión ao computadoré fundamental para actualizar os mapas por Internet ou desde discosópticos.

  Adicionalmente é interesante que onavegador poida ter conectividade inalámbrica por Bluetoothpara configuralo, por exemplo, para funcionar co teléfonomóbil como mans libres. Outro porto que se pode incluír éo de conexión cun dispositivo RDS TMC, que ofrece ainformación do tráfico en tempo real mediante unsistema de radio FM.

 • Ranura para cartóns SD: ainformación dos mapas, así como a súa actualización,pódese introducir no navegador mediante un cable ou ben porcartóns de memoria SD. É recomendable que o dispositivo teñaranura para ler os cartóns porque facilita moito a introducióndas actualizacións.

 • Modo nocturno: cando chegaa noite a visibilidade redúcese, polo que todos os navegadoresteñen a opción “modo nocturno”, coa que seilumina a pantalla e contrástanse as cores do mapa parafacerse máis visibles. É importante que o cambio a devanditomodo póidao facer o navegador de maneira automática.

 • Os mapas e a súa actualización:os navegadores veñen de fábrica con mapas básicoscargados que conteñen información sobre o trazado dasestradas e rúas das poboacións, pero moitas veces carecen dedetalles sobre puntos de interese para o condutor, como asgasolineiras. Se non se actualizan estes mapas, non se obtén estainformación nin tampouco o navegador indicará osposibles cambios que se fixeron na ruta, xa sexan novasestradas, desvíos ou rúas.

  Aínda que hai foros e comunidades enInternet que ofrecen as actualizacións gratuítas, o modo máiscomún de obtelas é na páxina do fabricante epagando. Por tanto, canto máis precisos e detallados sexanos mapas que traia o navegador de fábrica, mellor.

 • Fundas e bolsastransportadoras: pode parecer un complemento menor, pero non oé. Unha boa funda ou unha bolsa transportadora cómodafacilitará o transporte do navegador e evitará quese erosione con caídas ou rozamentos. Hai que ter en conta quenunca se debe deixar o navegador instalado na ancoraxe cando seaparca o coche, pois é un obxecto moi prezado polos cacos. Pola mesma razón, un navegador demasiado grande serádifícil de esconder no coche e tamén cargalopara o seu transporte.