Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Elixir un servidor de aloxamento en Internet

CONSUMER EROSKI propón unha serie de recomendacións para seleccionar de maneira responsable a empresa de "hosting" de páxinas web
Por Antonio Delgado 28 de Novembro de 2008
Img hosting portada
Imagen: Jeremy Foo

Á hora de elixir un servizo para o aloxamento dunha páxinaen Internet, hai que ter en conta as necesidades tanto de hardwarecomo de software que terá o futuro sitio web, e en funcióndas mesmas elixir a empresa máis adecuada.En xeral, as opcións de “hosting” (así se chamaao aloxamento web) máis solicitadas son o aloxamento nunservidor compartido ou ben o aluguer dun servidor ou “housing”.Neste último caso non se contrata un servizo web, senón oespazo onde situar o servidor propio.

Candotrátase de buscar unha empresa de aloxamento web, o máisrecomendable é utilizar páxinas como Webhosting.info,onde se ofrecen estatísticas e datos actualizados dasprincipais empresas de hosting “” do mundo. Estas páxinascomplementan a información con ferramentas de controlestatístico destes servizos. Así se pode obter unlistaxe das compañías máis fiables.

Creadores de páxinas gratuítos

Apesar das diferentes ofertas de aloxamento de dominios existentesna Rede, moitos usuarios non necesitan contratar ningúnespazo nun servidor para aloxar o seu proxecto, xa que debido aospoucos requirimentos necesarios para o seu funcionamento, ou ácantidade de visitas que estiman recibir, poden optar por un servizogratuíto de aloxamento, creación e xestión de páxinas.

Recoméndase utilizar páxinas como Webhosting.info, onde se ofrecen estatísticas e datos actualizados das principais empresas de hosting “” do mundo

Senembargo, debido ás limitacións de hardware e software e as poucasgarantías na prestación destes servizos, sóson recomendables para iniciarse na Rede ou para páxinas webde escaso tráfico diario. Ademais, adoitan obrigar aincluír contidos publicitarios ou xanelasemerxentes agresivas.

Servizosveteranos como Geocites,nacido en 1994, ou AOLHomepages, serven desde fai máis de dez anos parao aloxamento web gratuíto. Estas aplicacións crean unha direcciónweb aloxada dentro do dominio principal do servizo. Taménestá Google Pages.

Nadoen 2006, é froito do tempo destinado a proxectos persoais porparte dos traballadores de Google. Este servizo de aloxamentodispón dun espazo gratuíto de ata 100 megabytes e un editor depáxinas web integrado no mesmo. Ademais de podereditar textos, pódense subir documentos en linguaxe HTML, imaxese outros ficheiros asociados.

Enos últimos anos, este tipo de servizos de aloxamentoweb gratuítos foron desprazados por plataformas de creaciónde blogues como Blogger,WordPress ou LaCoctelera,entre outros. Por tanto, para comezar a escribir un blogue, podeusarse este método. Pero se a bitácora vai a máise deséxase implementar novas funcións, ou ter un maior control dodominio, deberase optar por outros sistemas que requiren opago polos servizos.

Tiposde aloxamento de pago

Oservizo de aloxamento compartido é unha das alternativas máisdemandas pola súa relación entre custos e prestacións. Estaopción consiste en compartir un servidor entre varias decenasou centenares de usuarios, cada un cunha cantidade de espazo nodisco duro definida e unha utilización dos recursos doprocesador delimitada.

Para empezar a escribir un blogue é aconsellable optar por unha plataforma gratuíta de creación de páxinas

Aprincipal vantaxe deste sistema é que os usuarios poden faceruso de todas as ferramentas de software dispoñibles no servidor,como bases de datos ou soporte para diferentes linguaxes deprogramación. Polo seu prezo (a partir de 50 euros nasempresas máis coñecidas) é unha das opcións máisrecomendadas á hora de lanzar un proxecto web. Como desvantaxehai que apuntar que o servidor non se pode personalizar, xa que se trata dunsistema estándar para todos os usuarios.

Unservidor dedicado (é dicir, que destine o equipo en exclusiva aousuario) é a opción máis recomendable para iniciar unproxecto web onde sexa necesaria a optimización epersonalización do mesmo. É necesario, con todo,contratar un administrador do sistema para o seu manexo, ou ben osservizos da empresa de aloxamento web para adaptarconfiguracións adicionais. Para proxectos de maior calado e ondequéirase ter o control total das operacións, sempre se atopa a posibilidade de pasarse ao “housing”: alugar o espazoonde pór o servidor propio ás empresas que se dedican a aloxare manter servidores web.

Recomendacións

Antesde lanzarse á procura dun provedor de aloxamento, énecesario coñecer de antemán os recursos e requirimentosnecesarios para a posta en marcha do proxecto web desexado, xa quedetrás de tentadoras ofertas, pódense esconderlimitacións ou letra pequena que fan subir os custosiniciais.

Detrás de tentadoras ofertas, pódense esconder limitacións ou letra pequena que fan subir os custos iniciais

Recursoscomo o volume mensual de datos ou os procesos simultáneosdo servidor son algúns dos parámetros que secobran como un extra en servizos de aloxamento gratuíto oucompartido. Ademais, en moitas ocasións, se se superan estesparámetros, as contas bloquéanse temporalmente,redireccionando o dominio aloxado cara a unha páxina web conpalabras crave e publicidade contextual da empresa de aloxamentomentres non se resolve a incidencia. Por tanto, unha cantidade devisitas non prevista a unha páxina web baixo este tipo de planspode supor un desembolso extra a final de mes.

Paraa administración do servidor, é recomendable que a empresade aloxamento dispoña dun panel de control vía web quepermita a xestión de dominios, bases de datos e contas decorreo por parte dos usuarios. Desta maneira, pódense manexaros recursos contratados de forma sinxela sen necesidade de comprarservizos complementarios.

Por último, un dos factores que hai que ter en conta na elección dunha empresa dealoxamento é o servizo de atención ao cliente. Aspectoscomo o sistema de xestión de incidencias, formas de contactoco servizo técnico e comercial, así como ostempos de respostas mínimos garantidos pola empresa sonclave á hora de elixir este tipo de servizos.

Aloxamento de ficheiros multimedia

Autilización do espazo e ancho de banda contratado nunservidor para o aloxamento dun dominio en Internet pode sercomplementada con outros servizos de aloxamento específicospara fotografías ou vídeos. Esta opción érecomendable para usuarios que necesiten subir unha gran cantidade deficheiros multimedia, xa que polo seu peso, e o ancho de bandanecesario para a súa visualización, supoñen un granconsumo de recursos no servidor aloxado.

Plataformasde vídeo como Blip.tv e Vimeo.com dispoñen de contasprofesionais para o aloxamento de vídeo en alta definición(HD), mentres que servizos de fotografías como Flickrtamén inclúen contasProl con aloxamento ilimitado de fotografías para as súasusuarios. Hai que ter en conta que estes servizos non aceptancalquera tipo de contido e é necesario coñecer as súas condicións eprestacións antes da contratación dunha conta.

[ACTUALIZACIÓN A 4 DE DICIEMBRE DE 2008]

Google desactivou Google Pages temporalmente: “Google Page Creator is non longer accepting new sign-ups.”, pode lerse.E AOL a finais de novembro pechou o seu servizoAOL(R) Hometown: “… was shut down permanently. We sincerely apologize forany inconvenience this may cause.”, lese no blogue da empresa.