Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Elixir una videocámara

As diversas tecnoloxías e a gran cantidade de modelos converte a elección nunha tarefa complicada
Por Antonio Delgado 16 de Febreiro de 2009
Img vcamara portada
Imagen: Luca Conti

Ao adquirir una videocámara hai que ter en conta algunhas características e aspectos técnicos fundamentais, como son o tipo de sensor que utiliza, a estabilización de imaxe, se a pantalla actúa ou non de visor, as conexións, o zoom óptico e o dixital, etc. Son aspectos craves que se deben considerar paira escoller o mellor modelo, de acordo ás necesidades ou gustos dos usuarios.

En que fixarse

Antes de comprar una cámara, hai que fixarse en diversos aspectos. É imprescindible coñecer os detalles da óptica, o zoom, o estabilizador de imaxe, as posibilidades de conexión ou a autonomía, entre outros.

A óptica

Na actualidade, os modelos no mercado utilizan unaóptica con tres tipos de sensores: CCD, 3 CCD e CMOS. Ossensores CCD e CMOS diferéncianse na tecnoloxía empregadapaira converter en sinal eléctrico a cantidade de luzrecibida polas lentes e, en principio, ambas son igual de boas,pero 3 CCD aumenta a súa calidade polos seus tres sensores. É fundamental,con todo, ter en conta a resolución do sensor que se indique na cámara, cuxo rango pode ir dos 300.000píxeles aos oito millóns. En canto a luminosidade,do mesmo xeito que nas cámaras de fotos, anumeración baixa da variable “f” supón una maiorluminosidade na óptica.

Zoom

Hai que diferenciar o número de aumentos conseguidosmediante o zoom óptico e o dixital, do mesmo xeito que ocorre nascámaras de fotografía. O zoom ópticorealiza o aumento mediante as lentes, sen perder calidade naimaxe obtida. Con todo, o zoom dixital realízase mediante unproceso de reconstrución dixital da imaxe, cunha perdade resolución canto maior sexa o aumento seleccionado.

Estabilizador de imaxe

Ao realizar una gravación mediante a sujeción davideocámara coas mans, o leve tremor destas apréciase despois na imaxe e obsérvase unmovemento inesperado na gravación. Paira solucionar isto,as videocámaras integran diferentes tecnoloxías pairaestabilizar na imaxe este tremor, máis acusado conforme aumenta o zoom nunha gravación.

Pantalla/visor

Paira a visualización das imaxes durante agravación utilízase una pantalla LCD a modo de visor, aínda que tamén hai pantallas superamoled. Xunto con o seu tamaño, que oscila entre dous e catropolgadas, hai que coñecer a resolución da pantalla,así como as opcións de regulación do brillo eluminosidade da mesma en condicións de luz natural. Ademais,é moi recomendable que a pantalla poida virarse en diferentesángulos paira poder gravar desde todas as posicións.

Dimensións

Do mesmo xeito que ocorre cos computadores portátiles, unadiminución do tamaño, coas mesmasprestacións que cámaras de maior tamaño, leva unaumento considerable do prezo. Con todo, as videocámarasde menor tamaño teñen, en xeral, una óptica máispequena e sensores de menor resolución. O tamañotamén o condiciona o tipo de sistema de almacenamento daimaxe utilizado. As videocámaras que utilizancartóns de memoria ou discos duros SSD optimizan máis as súas dimensións, dado o seu reducido volume. Outro aspecto que se debe ter en contaé a ergonomía da videocámara e a súa manexo ao gravar en diferentes condicións.

Conexión

As videocámaras deben dispor dediferentes conectores. Os máis básicos son as saídasde audio e vídeo nos seus diferentes formatos, como Super Vídeoou Vídeo Composto. Ademais, se dispón dunha entrada demicrófono auxiliar, é un punto extra paira poder utilizarmicrófonos externos. En canto á conexión cocomputador, na actualidade o máis común é que a cámaraconte cun porto USB, aínda que algúns modelos incorporan unaconexión Firewire, que ofrece una maior taxa de transferenciaao pasar as gravacións ao computador.

Autonomía da batería

A maioría das videocámaras dispoñen dunha batería extraíble recargable. Con todo, a súaduración varía en función do modelo. É esencialcoñecer de antemán a duración da batería en condiciónsnormais, paira poder decidir si é necesario dispor dunhabatería adicional ao planificar una gravaciónde vídeo. En xeral, as videocámaras actuaisdispoñen dunhas dúas horas de gravación continua.

Utilización como cámara de fotos

A pesar de non ser a súa función principal, a posibilidade derealizar fotografías desde a cámara de vídeo éuna das opcións que por defecto integran a maioría dasvideocámaras dispoñibles no mercado. Hai que ter en conta a resolución obtida polo sensor (a miúdo utilízase un sensor independente ao de vídeo paira a toma de fotografías), así como asposibilidades de utilización no mesmo momento en que se realiza una gravación de vídeo.

Funcionalidades extras

Aínda que é aconsellable editar o vídeo a posteriori,é dicir, una vez terminada a gravación, hai que coñecer as funcionalidades que inclúe a videocámara pairapoder controlar algúns dos seus parámetros, como balances debrancos, exposición, enfoque, cor, etc.

Tipos de almacenamento

Nos últimos anos, as videocámaras pasaron de utilizar un único sistema, baseado en cintasmagnéticas, a diferentes tipos de almacenamento en funcióndas súas prestacións e tamaño.

/imgs/2009/01/vcamara3.jpg

Videocámaras de cinta

As cámaras que utilizan un sistema de cintas paira almacenar os datos de gravación son as máis económicas

O formato de cinta miniDV éo máis utilizado na actualidade, debido á súa proliferacióncomo case único sistema de almacenamento nos últimos10 anos. No pasado usáronse de forma maioritaria ascintas Dixital 8. Hoxe as videocámaras que utilizan un sistema decintas paira almacenar os datos dunha gravación considéranseno segmento das máis económicas do mercado. Con todo, a súa calidade non ten por que ser inferior á doutrosmétodos de almacenaxe.

Ao adquirir una videocámara que utilice este sistemade almacenamento, hai que ter en conta que o seu proceso dedixitalización, paira poder editarse e montar desde un computador, é máis complicado, debido ao proceso de captura da imaxe necesario paira a súa posterior edición. Ademais, nesta fase, en función do tipo de códec utilizado, pérdese calidade con respecto á imaxeorixinal.

Videocámaras de disco óptico

Paira usuarios que utilicen de forma continua a videocámara, o gasto en discos ópticos é moi superior a outros sistemas de almacenamento

As videocámaras que utilizan como formato dealmacenamento discos ópticos como DVD e miniDVD son aevolución das videocámaras de cinta. A súa vantaxeradica en poder visualizar as gravacións de forma sinxela, aoinserir o disco DVD nun reprodutor de DVD ou computador persoal.Por tanto, non é necesario utilizar cableado adicional nin sistemas decapturas paira acceder ás gravacións.

Este tipo de videocámaras aceptan, con frecuencia, DVD grabables eregrabables. Con todo, paira usuarios que utilicen de formacontinua a videocámara, o gasto en discos ópticos émoi superior a outros sistemas de almacenamento como cintas ou discosduros. O proceso de edición dixital e montaxeé máis complicado que noutras tecnoloxías, xa que énecesario extraer, mediante algunha aplicación compatible, agravación en DVD a un disco duro do usuario antes da súaedición.

Videocámaras de disco duro

Una das opcións máisdemandadas na actualidade son as videocámaras con discoduro, xa que permiten dispor dunha gran cantidade de espazo (entre20 e 120 gigabytes) onde almacenar as gravacións. Ao estar a gravación en formatodixital, o seu traspaso a un computador é un proceso sinxelomediante un cable USB ou Fireware. Desta forma pódense editar osvídeos con rapidez.

Videocámaras de cartón de memoria

Outra variante paira o almacenamento son as videocámarasque utilizan cartóns de memorias removibles paira almacenar o vídeo(entre 1 gigabyte e 32 gigabytes). En función do tipo de cámara,utilízase un formato de codificación diferente. O formato AVCHD é o máis empregado paira gravacións de alta definición.

As vantaxes dos cartóns de memoria son: a súa gran capacidadeactual e o poder dispor de novos cartóns conforme os usuariosnecesiten ampliar o espazo dispoñible paira almacenamento. Doutra banda,debido ao tamaño reducido destes cartóns, as dimensións eo peso da videocámara son inferiores ás que utilizandiscos duros ou outros formatos de almacenamento.

Algúns novos modelos no mercado

Algúns novos modelos no mercado

Panasonic HDC-SDT750

A cámara HDC-SDT750 acaba de saír leste mesmo mes ao mercado español. É un modelo do sector profesional adaptado ao ámbito do consumo e ten como característica distintiva o ser o único, até a data, en aceptar un obxectivo especial que permite facer gravacións en 3D. Sen o obxectivo 3D, destaca polo seu sensor 3MOS e o seu zoom óptico de 12 aumentos. Ademais, grava en alta definición con calidade 1080p en formato AVCHD. Doutra banda, o obxectivo 3D dá a cada ollo una calidade de 960 × 1.080 pixeles co sistema side by side.

Algúns novos modelos no mercado

Sanyo Xacti

A gama Xactide Sanyo comprende algúns dosmodelos máis valorados polos usuarios. A novidade é a cámara Full HD Xacti VPC-FH1 Dual Camera, que destaca pola súa alta definición, con 1.920 píxeles (horizontais) x 1.080 píxeles (verticais) a 60 fotogramas por segundo paira gravar vídeos. Outros modelos diferenciados son a SanyoXacti DMX-CA9 e a Sanyo Xacti DMX-WH1, cuxo nivel de gravaciónde vídeo máximo é HD 720 p (1280 × 720 píxeles), coa característica principal respecto doutros modelos dofabricante de ser resistente á auga.

Algúns novos modelos no mercado

Samsung HMX-S10

A gama S10 de Samsung forma parte da categoría de videocámaras que permitengravar vídeo no formato e resolución requiridos pairaa plataforma de vídeo Youtube con só pulsar unbotón. Ten capacidade de conectarse ás redes wifi do fogar paira así transferir en streaming as gravacións tanto ao computador como a un televisor que estea conectado á Rede. O usuario non ten que utilizar cables paira reproducir os seus vídeos. Dispón ademais dunhamemoria interna de 32 ou 64 gigabytes (segundo modelo) do tipo SSD, con velocidade de copia de datos e resistencia aos movementos bruscos.

Algúns novos modelos no mercado

Sony Handycam

Os modelos da gama Sony HandyCam integran entre outrasfuncionalidades un GPS que permite aos usuarios geoposicionar os seusvídeos despois de cada corte ou fotografíatomada. Desta maneira, os usuarios poden situar no mapa asgravacións realizadas durante as vacacións ou en viaxes. Entretodos os modelos da gama HandyCam, destaca o modelo HDR-XR520VE,que dispón dun disco duro de 240 gigabytes, o que permite almacenar até 100 horas de gravación de vídeo en formato HD.Ademais, dispón dun zoom óptico de 60 aumentos e unatecnoloxía que permite o seu inicio de forma instantáneacon só abrir a pantalla LCD, co que reduce os tempos de esperanecesarios paira iniciar una gravación ou tomar una fotografía.