Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Enredados cos cables

Cando o teléfono móbil, o reprodutor MP3, a cámara dixital e outros aparellos teñen cables con clavijas diferentes, é hora de pór orde
Por Darío Pescador Albiach 31 de Outubro de 2006

Nasviaxes a países estranxeiros pódese comprobar comoenchufar o secador ou a afeitadora non é un asunto trivial, sobre todocando a forma dos enchufes non coincide. Algo parecidoocorre cos aparellos electrónicos, principalmente con aquelesque se conectan a un computador, xa que obrigan aosusuarios a levar encima ducias de cables e adaptadores.

Fai dezanos, a parte traseira dun computador persoal era un inmensolea de cables. O cable paralelo para a impresora e oescáner; o cable serie para o módem e a PDA; ocable PS2 para o rato e o teclado; os cables de sonpara os altofalantes e o micrófono… Cada un cunha clavijadiferente.

Afortunadamentechegou o cable USB. Un só tipo de enchufe que permitiríaconectar calquera dispositivo: impresoras, escáneres, cámarasdixitais, discos externos. Rápido na transferencia dedatos. Ademais, cun enchufe múltiple (taménchamado ‘hub’) pódense conectar varios aparellos a un só porto.Acabáronse as pelexas cos cables, certo? Pois non.

USB, non tan universal

Img

Un ladodo cable estaba claro: a clavija que tiña que entrar noporto USB do computador, o que se chama conector USB A. Pero ooutro lado, chamado B, quedou a disposición dosfabricantes. Así, a clavija que se conecta á cámaradixital é diferente da clavija da impresora, á súa vezdiferente da do reprodutor MP3, e así sucesivamente.

Istosignifica cargar cun cable diferente para cada dispositivo. Osfabricantes poden vender accesorios que só son compatiblescun modelo determinado, e xorde un boiante mercado ao redor.

Nonobstante, hai algún conectores USB que son estándar, e sonos que se deben buscar á hora de comprar un novo aparello:

Img

  • USB Bestándar: é o que ten cable USB no lado daimpresora, pero tamén se utiliza noutros dispositivos,como discos duros externos. A desvantaxe é o tamaño,demasiado voluminoso para aparellos pequenos.

Img

  • MiniUSB: polo seu tamaño máis reducido, atópase enmoitas cámaras fotográficas, discos duros externos,PDA, teléfonos móbiles e reprodutores MP3.

A vantaxedestes cables estándar é que basta con levar un paraconectar todos os aparellos que teñan a mesma clavija.

FireWire

Ao mesmotempo que USB apareceu un porto máis rápidochamado FireWire (ou IEEE 1394), que se incluíu de serie nosordenadores Apple. Hoxe moitos computadores persoais dispoñen destaentrada, con todo, a gama de dispositivos dispoñibles nomercado é reducida. O motivo é que USB 2.0 pode chegar a ser tanrápido como FireWire, e ademais é compatible coaversión anterior de USB, polo que gañou en popularidade.Unha clavija menos de que preocuparse.

Os particulares teléfonos móbiles

Img

Se osperiféricos loitan por diferenciarse co cable de datos,os teléfonos móbiles teñen outro campo de batalla: ocargador. Este sinxelo aparello é un transformador de tensiónque se conecta á rede eléctrica por unha banda, e por outro aoteléfono para cagar a batería. A clavija que se conectaao teléfono é un prodixio de variedade.

Mentres quealgunhas marcas como Nokia ou Sony Ericsson tentan manter unou, como moito, dous tipos de clavijas diferentes, outros fabricantescambian o tipo de conector dun modelo de teléfono aoseguinte. É dicir, hai que comprar de novo o cargador do coche.O mesmo pódese dicir dos ‘pinganillos’, ese xogo de auriculare micrófono con cable, para falar coas mans libres. Cadamarca e modelo ten o seu.

Aíndaasí hai opcións estándar no medio do caos. Unha éusar o propio porto USB de datos para recargar o teléfono,cousa que fan os dispositivos Blackberry, por exemplo. Outra opcióné manterse fieis lle a unha marca para poder utilizar o mesmocargador do modelo antigo, ou ben empregar cargadores con clavijasintercambiables, que serven para diferentes modelos de teléfonos.Algunhas mesmo permiten recargar o teléfono conectándooao porto USB do computador, co cal se evita transportar ocargador.