Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Enviar SMS en roaming en Europa

A Comisión Europea quere reducir á metade o custo das mensaxes curtas de texto desde outro país
Por Benyi Arregocés Carrere 12 de Agosto de 2008
Img roamingsms portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

Se unviaxeiro noutro país de Europa envía un SMS sairallemáis caro que no seu propio, pagará mesmo atadez veces máis. Esta diferenza de tarifas non se entende. A ComisiónEuropea ha decidido lexislar o prezo das mensaxes curtas dosteléfonos móbiles co obxectivo de que o seu custo se reduzaentre un 48% e un 62% cando un usuario se atope en itinerancia.Esta decisión prodúcese un ano despois de queeste organismo xainterviñese na baixada das tarifas das comunicacións de vozen roaming.

Un SMSenviado en España custa 17,4 céntimos de euro nasprincipais compañías de telefonía móbil.Mandar o mesmo mensaxe desde un móbil español que seatope noutro país é o dobre de caro e non baixa dos 30 céntimos. Se o móbil é doutro país daUnión Europea, o custo medio é de 29 céntimos, condiferenzas rechamantes entre os 6 céntimos que lles custa aos usuarios estonianos e os 80 céntimos aos belgas.

Estadisparidade de prezos conduciu a Viviane Reding, comisaria daSociedade da Información da Comisión Europea, aexpresarque os consumidores “estaban a ser estafados”, candoanunciou a súa decisión de lexislar o próximo otoñósobre a redución no prezo do SMS en roaming. Ao igualque ocorre as mensaxes curtas enviados dentro do mesmo país,o custo real do SMS en roaming é ínfimo e non se entendea diferenza de prezos cando a Unión Europea trata dequitar as trabas que supoñen as fronteiras entre os seus Estadosmembros.

Do mesmo xeito que ocorre as mensaxes curtas enviados dentro do mesmo país, o custo real do SMS en roaming é ínfimo e non se entende a diferenza de prezos

Undos puntos de apoio nesta decisión constituíuno unestudo(PDF) realizado polo ente regulador danés do mercado detelecomunicacións onde mostra que o custo real que unha operadoratelefónica asume para permitir a un móbil estranxeiromandar un SMS non chega nin a un céntimo, é menor que 0,0081euros.

Aisto habería que engadir o custo de terminación,se a mensaxe envíase a unha compañía distinta.A partir deste dato, o organismo danés propón un prezomoitísimo máis reducido que o actual: 4,16 céntimosde euro por mensaxe en roaming, un importe que considería adecuado seo mercado tivese verdadeira competencia e que serviría áscompañías para obter un beneficio polo servizo.

A pesar deeste informe, Reding pretende establecer uns prezos máximosmáis folgados: entre 11 e 15 céntimos por mensaxe. Estapinza propúxoa o grupo de reguladores europeos dosmercados de telecomunicacións e suporía un gran aforropara os consumidores respecto da actual, sobre todo setense en conta que se envían uns 2.500 millóns de mensaxes enroaming cada ano.

Estímase que se envían uns 2.500 millóns de mensaxes SMS en roaming cada ano

Poroutro lado, Reding non teme que esta baixada de prezos importune aosoperadores de telefonía móbil e baséase nos datosrecollidos tras a súa decisión de rebaixar o prezo daschamadas en itinerancia. “Os ingresos das compañíasen 2007 aumentaron un 14% (…) Que non me digan que dispor dunmarxe de beneficio do 97%, como ocorre co roaming dosmensaxes, é normal”, declarou nunha entrevista.

O roaming dos teléfonos españois

A ComisiónEuropea decidiu publicar nun sitioweb todos os prezos do roaming de voz e datos dosoperadores de telefonía de toda a Unión Europea, deforma que os consumidores poidan coñecer mellor o prezo real decada servizo e non teñan sustos inesperados nas facturas.

Segundoa Comisión do Mercado das Telecomunicacións, o custo mediodas mensaxes en itinerancia durante 2007 foi de 55 céntimos.Isto significa que xa houbo un descenso no prezo dosSMS, porque en xullo de 2008 o prezo por mandar unha mensaxe curtaera de 40 céntimos en Vodafone; 37 en Orange; e 30 en Yoigo.Telefónica optou recentemente por un esquema distinto eofrece un paquete global para o roaming que abarata as tarifastanto das chamadas de voz como das mensaxes curtas. Cada díade uso do móbil en itinerancia cóbrase unha cota de 1,15euros e o SMS pasan a custar 17,4 céntimos.

Conexión a Internet en roaming, aínda máis cara

Segundoo anunciado, a Comisión Europea aínda non lexislaráo prezo final da conexión a Internet cando se esteano estranxeiro, e só o fará en relación aosprezos de interconexión entre os distintos operadores.Este uso aínda non se atopa moi estendido dentro dospropios países debido á falta de tarifas alcanzables para ocomún dos usuarios e ás limitacións de uso ou velocidade.

Sen contratar ningunha oferta especial, o prezo por megabyte descargado nos países europeos é de 4,98 euros, aínda que nalgúns casos alcánzanse os 16 euros

Conectarse a Internetdesde outro país é aínda máis caro queen España. Sen contratar ningunha oferta especial, o prezopor megabyte descargado nos países europeos é de 4,98euros, aínda que nalgúns casos alcánzanse os 16 euros. É dicir, sea unha persoa ocorréseselle conectar o seu computador por medio dosmódem que ofrecen as compañías telefónicase baixar unha canción de catro minutos en MP3, custaríalleuns 20 euros.

En Españatodo depende do paquete contratado. Por exemplo Vodafone ofrece oprezo por megabyte máis reducido (28 céntimos) nasúa oferta de 50 megabytes a 13,92 euros ao día: Movistar cobrao megabyte a 1,16 euros no seu plan de 10 megabytes por 11,6 euros.En Orange un megabyte custa 5,80 euros, mentres que Yoigo é apeor opción para conectarse a Internet desde o móbilno estranxeiro, cun prezo final de 9,21 euros por megabyte.