Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Extensións útiles para Firefox

Mediante o uso de pequenos programas complementarios engádense miles de novas funcionalidades ao navegador Firefox
Por Antonio Delgado 14 de Setembro de 2007

MozillaFirefox é unha navegador web baseado en software libre, realizado efinanciado pola fundaciónMozilla que, desde a saída da versión 1.0 faitres anos, foi un dos programas desta modalidade máisdescargados polos usuarios. Actualmente alcanza un 20% de cota nunmercado dominado pola navegador Internet Explorer da empresaMicrosoft.

Unhadas vantaxes de utilizar Firefoxé a posiblidad de engadir extensións(‘addons’ ou ‘plugins’) coas que dotar ao navegador de novascaracterísticas e ferramentas para facer máis sinxelae cómoda a navegación, tanto a usuarios como adesenvolvedores de aplicacións web.

Eneste artigo faise un repaso ás extensións máisdestacadas, aínda que existen máis de mil complementos quepermiten desde cambiar a aparencia do navegador a ter unhapredición meteorolóxica.

 • TabMix Plus: Esta extensiónpermite a xestión e un control simplificado das pestanase sesións de Firefox. Entre as súas vantaxes destaca o poder gardartodas as pestanas abertas, e reabrilas todas á vez ensesións posteriores. Tamén permite recuperar pestanasque se pecharon e controlar o número de liñas depestanas que son visibles no navegador. As versións máismodernas do navegador xa integran por defecto algunhas dos seusfuncionalidades.

 • Gspace: É unha extensiónalbergada dentro do proxecto FON, que permite converter os 2,8Gigabytes dunha conta de correos de Gmail nun servizo dealmacenamento en liña gratuíto. Permite a xestión deficheiros, e o poder escoitar música directamente desdeGspace.

 • VideoDownloader: Esta extensiónpermite mediante un pequeno botón, incluído na barrade status do navegador, acceder a unha xanela onde descargarvídeos de máis de 60 plataformas audiovisuais, como Youtube,Google Vídeo, Metacafe ou Dailymotion.

 • BugMeNot: Este complementopermite acceder a páxinas web nas que é necesariorexistrarse gratuitamente para acceder ao contido. Cun simpleclic co botón dereito do rato no formulariocorrespondente, a extensión encárgase de atopar einserir un nome de usuario e contrasinal da base de datosde Bugmenot.

 • Adblock: Adblock é unha deas extensións máis polémicas e descargadas paraFirefox. A súa función é a bloquear e eliminar toda apublicidade que aparece nas páxinas web: pop-ups, banners epublicidade contextual deixa de mostrarse aos usuarios. Permite axestión de filtros para automatizar os bloqueos de publicidadeproveniente de determinados servizos.

 • Forecastfox: Con estaextensión, móstrase unha barra de estado coa prediciónmeteorolóxica da zona que se seleccionou, utilizandopara iso os datos da web AccuWeather.com. Entre as opcións, sepode configurar os días de predición a mostrar e atemperatura.

 • TwitterBar: Twitter é unha deas aplicacións sociais que destacaron en 2007. Esta extensiónpermite postear en Twitter directamente desde a barra de direcciónsde Firefox. Ao utilizalo por primeira vez, a aplicación nospide o nome de usuario e contrasinal de Twitter para enviara mensaxe.

 • DeliciousComplete: Mediante estaaplicación pódese manexar de forma fácil e sinxelaa colección de links favoritos do servizo Do.icio.us.Desde calquera páxina que se queira incluír, pódense engadirtags e comentarios para incluílo na conta do usuario de lesteútil marcador social.

 • Dicionarioespañol / España: A últimavesión de Firefox engade un corrector ortográfico.Mediante este complemento engádese un dicionario con palabrasen español para España. Desde a mesma páxina éposible descargar o dicionario en liña noutros idiomas.

 • FlashGot: FlashGot é unhaextensión que permite xestionar as descargas realizadas desdeFirefox, podendo utilizar e xestionar outros xestores externos desdeeste complemento que permiten acelerar as descargas, como FlashGet.

 • Greasemonkey:Éunha das grandes extensións de Firefox. Permite cambiar o aspectodas páxinas favoritas dos usuarios mediante scriptsrealizados na linguaxe javascript, por medio do cal se lle podenengadir funcións, eliminar contido e modificar todo ocomportamento do sitio web.

  Existeun repositorio en liña chamado Userscripts.orgcon máis de 7.000 scripts xa realizados para Greasemonkey.Entre eles están TextareaCopia de seguridade, que grava automaticamente o texto escrito en formulariospor se o navegador péchase inesperadamente.GmailSuper Clean, pola súa banda simplifica a interface gráficado servizo web de correo electrónico de Google.

  Unharecomendación: debido á utilización de scripts, osusuarios deben ter especial coidado desde que sitios seinstalan estes scripts, xa que algúns poden estar realizados porusuarios con intencións de espiar ou meter malwareno computador.

Extensións para desenvolvedores
 • WebDeveloper: Extensiónmoi útil para todos a desenvolvedores web, que permiteobter variada información dunha páxina; desde poderacceder a ficheiros externos, javascript e CSS, a modificar aresolución do navegador para ver como queda unha páxinaweb en diferentes resolucións.

 • Firebug:Do mesmo xeito que WebDeveloper, esta extensión permite aosdesenvolvedores controlar a avaliación e depuración dunsitio web. É posible medir tempos de carga e edición HTMLen tempo real.

 • ColorZilla:ColorZilla serve para saber o código de cor de calqueraparte dunha páxina web.

 • MeasureIt:Esta extensión serve para saber as dimensións de calquerasitio dunha páxina web.