Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

EyeOs: o computador virtual?

O proxecto EyeOs, desenvolvido en España, crea páxinas web que son á vez disco duro e escritorio con programas para que o usuario poida traballar en equipo e desde calquera sitio
Por Jordi Sabaté 4 de Xullo de 2006

Img

Tal como recoñece Eduardo PérezOrue, o maior dos compoñentes do equipo que creou EyeOs (osoutros son tresnovos programadores cataláns), “trátase dunproxecto moito máis ambicioso do que aparenta”. E éque EyeOs vai moito máisalá do espérase dun conxunto de aplicacións englobadasnun mesmo sitio web. Trátase en realidade dun paquete completo deescritorio en liña que permite incorporar as funcións de disco duroao servidor que utilice o usuario. Un proxecto con múltiplessaídas que aínda está en fase beta pero que poderíaacabar sendo revolucionario.

“Estamos a pensar en comodarlle saída comercial ao proxecto, que de seu tenlicenza GPL (software libre) pero que é da nosa propiedade”,explica Pérez Orue. Isto, que podería parecercontraditorio, ten o seu sentido: “Trataríase ceder adistribuidores de software corporativo unha versióncomercializable para que a vendesen a empresas ou insituciones parao seu uso”. Das ganancias que obtivesen os distribuidores,unha parte revertería no proxecto EyeOs, e por tanto nacomunidade. Unha estrategía similar utiliza a empresa quedesenvolve o sistema operativo libre RedeHat Linux.

Cal é o segredo de EyeOs?

Cando lle puxeron este nome (que secorrespondería a Eye ‘Operative Sistem’, ou ‘Sistema OperativoEye’), os seus creadores non pensaban realmente en conseguir un sistemaoperativo, pero si en que precisamente iso fose o que llefaltase ao seu programa para converterse nun computador completamentevirtual.

A idea é que se un computador, de faceao usuario, componse dun disco duro onde gardar os arquivos,dun escritorio desde onde manexar os programas e dun sistemaoperativo sobre o que realizar todas as operacións, Internet benpode facer hoxe en día esta última función. Oresto, o disco duro e o escritorio con todos os programas, correpor conta de EyeOs.

É dicir, con EyeOs, o día enque o seu funcionamento sexa óptimo, “poderaseprescindir do computador no sentido de computador propio, comopeza onde gardar os arquivos e programas” asegura PérezOrue.

Refírese a que calquera usuario queabrise unha conta no servizoen liña de EyeOs (unha das posibilidades que ofrece o proxecto)e subise alí os seus arquivos, poderá traballar coneles e editalos (no caso de que se trate de arquivos de texto,imaxes ou follas de cálculo) ou ben reproducilos (seson arquivos de audio ou vídeo), desde calquera axenda PDA,calquera teléfono móbil 3G ou calquera terminal decibercafé, por exemplo. Toda a información estarágardada no servidor de EyeOs e, á vez, o servizoporporcionará as ferramentas necesarias para poderxestionala.

De momento, EyeOs pode proporcionar aousuario aplicacións útiles como un editor de textos queacepta diversos formatos (entre eles Word), un calendario web noque pór datas sinaladas e facer grellas de traballo, unhacalculadora sinxela, unha axenda de contactos, unha canle paramensaxería instantánea e tamén unha canlewebmail (correo electrónico en liña) que, polo momento, nontermina de funcionar ben.

Calquera usuario que abrise unha conta no servizo en liña de EyeOs e subise alí os seus arquivos, poderá traballar con eles desde calquera terminal de cibercafé

Ademais, os seus creadores pon adisposición da comunidade unha versión web doreprodutor de audio Winamp (as cancións subidas ao servidor sepoden escoitar desde Internet) e están a traballar actualmenteno desenvolvemento dun sistema de follas de calculo en liña. Parautilizar estas ferramentas hai que subir previamente á conta deusuario os arquivos con que se desexe traballar.

Versións portables e paquetes para pequenas redes

Os creadores de EyeOs cren que oprincipal escollo para a expansión do seu proxecto é aprecepción do usuario de que a información non estásegura en Internet. A este respecto, Pérez Orue destaca queexiste un concepto erróneo entre os consumidores sobre o queson as aplicacións web. Para el, “EyeOs non énecesariamente un programa para traballar desde Internet, aínda que sipara traballar en equipo”.

Refírese a que o paquete completo deEyeOs está dispoñible para descargardesde Internet e aplicar a servidores que coordinen redes máisou menos pequenas de computadores. Deste xeito, o servidorcentral da rede daría soporte tanto aos documentos como aas ferramentas coas que se traballaría corporativamentedesde calquera computador conectado. “Se unha informacióncompártese nunha rede pechada e entre un grupo de persoasimplicadas nun determinado proxecto, que problemahai coa seguridade?”, pregúntase.

Precisamente, a idea de negocio deEyeOs é converter estes paquetes nunha versión estable paraceder a súa comercialización a distribuidores que o vendan a todotipo de institucións (Pérez Orue fai fincapé nopotencial do programa nos colexios, onde o computador doprofesor podería facer de servidor e decidir queprogramas poden usar os alumnos e cales non) e taména profesionais que non teñan unha oficina centralizada.

“EyeOs non é necesariamente un programa para traballar desde Internet, aínda que si para traballar en equipo”, di Eduardo Pérez Orue

Outra variante que quere fomentar EyeOsé a súa versión tanto para computadores como para outrosdispositivos portátiles. Trátase do ‘Miniserver’, unhaversión reducida do programa que funciona sobre Windows e queactuaría como escritorio en liña, pero convertendo á PDA,o móbil ou a consola portátil en mero disco duro. Avantaxe do ‘Miniserver’ é que non hai necesidade de que odispositivo portátil teña todos os programas almacenados,perdendo así capacidades de disco duro e aumentando oconsumo da batería, xa que ‘Miniserver’ traballa desdeInternet. Bastaría con poder conectarse.