Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Factura telefónica unificada: interésame?

Movistar e Vodafone lanzan novos produtos que inclúen una factura única paira todos os seus servizos a cambio de tarifas axustadas
Por Jordi Sabaté 12 de Novembro de 2012
Img todoenuno portada
Imagen: Chris Hunkeler

En setembro Telefónica sedescolgou coa súa nova liña de produtos Movistar Fusión, quesupón a integración de telefonía fixa, móbil eservizos de Internet nunha soa factura; a mediados de outubroVodafone respondeu con Vodafone Todo nun, un modelo moi similar.A proposta de ambas as compañías consta de que se o usuario secompromete a contratar todas as súas telecomunicacións a unhasoa empresa, esta compensaralle con prezos moi favorables en cadaservizo, en parte tamén polo considerable aforro de papelorio quesupón a factura única. Agora ben, a ruptura do acordo deexclusividade pode ter desagradables consecuencias. Lesteartigo quere mostrar as vantaxes e os inconvenientes doscontratos da factura telefónica unificada.

Movistar Fusión, sen subvención demóbiles pero con penalización

En setembro Movistar, a marcade telefonía de Telefónica paira España, lanzou una propostarevolucionaria bautizada como MovistarFusión: a cambio de que o usuario acepte que lle sexa enviada unaúnica factura de telefonía, a compañía ofrécelle distintosplans de contratación moi atractivos, nos que se contemplan SMSilimitados, un gigabyte de datos de Internet móbil -a unha velocidade de 7,2 Mbps de baixada e 1,4 Mbps de subida-, 500 minutos de conversación por móbil e fixo e ADSL de dez megabits por segundo. Todo a 49,90 euros ao mes. É, talvez, a oferta completa máis competitiva do mercado.

Aínda que as tarifas das facturas unificadas son moi competitivas, a ruptura do acordo de exclusividade pode ter desagradables consecuencias

O formato Movistar Fusion expándese noutras ofertas tamén moi vantaxosas que inclúen a fibraóptica até o fogar -polo momento, en grandes núcleospoboacionais como as áreas metropolitanas das maiores cidades dopaís- con 100 megabits (non simétricos) por segundo e servizo integradode televisión por cable -en realidade por Internet ao aproveitar oancho de banda de 100 “megas”- nos formatos Imagenio e Canle +. O prezo da oferta máis completa é de 89,90 euros aomes e inclúe a conexión por fibra óptica e a televisión por cable, ademais dos500 minutos de chamadas, SMS ilimitados e o gigabyte de tráfico deInternet móbil

Con todo, Movistar Fusion estáexposto paira usuarios que xa posúan algún ou varios servizoscontratados con Telefónica e que desexen engadir novos eunificalos. Paira saber que burocracia precisan as distintascondicións de contratación, Movistar habilitou un apartado dedúbidas.

Con Movistar Fusión non se obtén un teléfono subvencionado, senón un pago a prazos polo usuario

Segundo este apartado, no capítulo de financiamento de terminaisespecifícase que o usuario que desexe adquirir un novo teléfono,sempre que o seu importe sexa superior a 60 euros, poderaofinanciar nun prazo máximo de 24 meses, de modo que a parteproporcional mensual engadiríase á factura. Convén aclarar que non se trata deun teléfono subvencionado (pagado en parte pola operadora), senón deun custeado polo propio usuario, que o abona totalmente aínda que aprazos. Isto quere dicir que o aparello está libre de contratosde permanencia que aten ao usuario, pero non se determina si encaso de querer romper o contrato de telefonía móbil, habería quepagar nunha soa cota a cantidade pendente ou seseguiría abonando una contía fixa a unha entidade financeira.

Doutra banda, si contrátase MovistarFusión en calquera das súas modalidades, débese asumir un compromisode doce meses de mantemento do contrato, sen que haxa de pormedio subvencións de aparellos. En caso de incumprimento doprazo mínimo, aínda que sexa só pola cancelación dun sóservizo, como pode ser a televisión por Internet, darasepor roto todo o paquete cos seus prezos vantaxosos e pasarasede novo a facturas separadas e a cotas máis caras. Ademais, deberápagarse una penalización de 190 euros, que xafoi denunciada polas asociacións de consumidores, porque aconsideran ilegal.

Vodafone Todo nun, penalizacións de até 390 euros

Nun principio Vodafone ameazou condenunciar ante os tribunais da competencia a Movistar Fusión, xaque ao ser o operador dominante (o antigo monopolio estatal, queconta coa vantaxe de ser dono de moitas infraestruturas), enteoría non podía dar ofertas máis vantaxosas que a súa competencia. Pero ao final, decidiu competir cun produto de similarescaracterísticas: o contrato Vodafone Todo nun, que se divide en dousopcións, a XS e a L, ambas as cunha oferta de 20 megabits porsegundo de ancho de banda fixo. Con todo, non ofrece servizos detelevisión e a oferta só durará, en principio, até o vindeiro xoves 15 denovembro.

XS ofrece, por 40 euros (sen IVE) ao mes, 3.000minutos en chamadas desde fixos a outros fixos nacionais e 350minutos a móbiles os sábados, domingos e festivos. Respecto aoconsumo desde o smartphone, esta modalidade permite 150 minutos mensuais en chamadas e 150 megabytes de datos.

Un usuario coa modalidade L que se dese de baixa de todo o contrato tería que pagar 390 euros de penalización

A modalidade L custa 50 euros (sen IVE) ao mes e amplía o consumodesde o móbil até os 750 minutos mensuais, máis tres númerosadicionais, e un consumo de datos de 750 megabytes. Así mesmo, estatarifa conta con SMS gratis de forma ilimitada, una vantaxe que nonten a outra opción.

Agora ben, calquerausuario que se deu de alta nalgunha das dúas opcións deeste contrato non poderá darse de baixa durante os primeiros 18 meses,no caso da conexión fixa a Internet ADSL; sia baixa refírese ao móbil, o período de permanencia aumenta atéos 24 meses. No primeiro suposto, as penalizacións por romper o período depermanencia van desde 90 a 180 euros, segundo a modalidade contractual.Eno segundo, o do móbil, oscilan entre os 60 euros de penalizaciónpaira a modalidade XL e os 180 euros paira a modalidade L.

Hai queengadir, con todo, que Vodafone si ofrece móbiles subvencionados adiferenza de Movistar. Pero unusuario coa modalidade L que se dese de baixa de todo o contratoteríaque pagar 390 euros de penalización.

A quen interesa a factura unificada?

En realidade, este tipo de tarifas sonmoi vantaxosas se o usuario está disposto a manter a fidelidadeá empresa e, ademais, está seguro de que utilizará o móbilque ten, ou que compra, durante todo o período de permanencia. É una apostaarriscada, porque se algún dos servizos non lle resultasatisfactorio e o operador non lle ofrece boas solucións, veraseobrigado a soportalo se non quere pagar penalizacións até ovencimiento da permanencia.

É importante, antes de asinar uncontrato de factura unificada, asegurarse de que todos os servizosque se contratan son óptimos. Así, non está de máis preguntar a algúnveciño se a fibra ou o ADSL chega con suficiente potencia; seos servizos de televisión son estables e non se pixela a imaxe napantalla con demasiada frecuencia; ou si hai boa cobertura nazona do operador contratado.