Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Filtros nas redes P2P?

A eficacia das redes de intercambio de arquivos depende do provedor de acceso a Internet que se utilice
Por Antonio Delgado 21 de Xuño de 2008
Img caparp2p listado
Imagen: CONSUMER EROSKI

O pasado mes de abril Azureus,uno dos principais programas P2P que utilizan o protocoloBitTorrent,publicou unha listaxe(PDF) cos nomes dos operadores de telecomunicacións que máisobstaculizan o seu rendemento con todo tipo de accións. A máiscomún é o envío de “paquetes de reinicio”ao router do usuario. Deste xeito córtase de forma automática,e por un breve espazo de tempo, a conexión cando se detecta están a utilizarse portos P2P.

Azureus creou un programa que permite rastrexar a conexión paira determinar as interrupcións provocadas polo reinicio do router

Paira realizar este informe, Azureus hacreado un programa que se engade á aplicación de P2Pdo usuario e permite rastrexar a conexión paira determinaras interrupcións provocadas polo reinicio do router. Por tanto,o estudo foi realizado mediante os datos obtidos con lestemétodo. Participaron 8.000 persoas que durante o 1 dexaneiro e o 13 de abril de 2008 rexistraron máis dun millónde horas de datos válidos paira o estudo.

O resultado foi una lista dosprincipais provedores de acceso mundiais que obstaculizan asaccións dos usuarios nestas redes paira compartir arquivos, sen que os mesmos usuarios sáibano. A lista encabézaao provedor norteamericano Comcast, e nela aparecen catroprovedores de Internet españois. A listaxe de empresasespañolas está encabezado por Tele2 no posto 34,seguido de Jazztel no 70, ONO no 72 e Telefónica no74.

Aínda que non é concluínte, este estudo pode dar una pista de que provedores de Internet dan menos problemas á hora de utilizar o P2P

Segundo Azureus, esta listaxeinclúe aos 108 provedores de Internet que filtran o tráfico P2P empregando técnicas máis ou menoslexítimas. Con todo, o estudo expón serias dúbidas enos resultados que arroxa. O motivo é que a escaseza de mostras enalgúns provedores, a saturación de determinadascentrais telefónicas, a mala configuración dosrouters ou as caídas puntuais da Rede poden contaminar asconclusións finais.

É dicir, estes resultados non podenasegurar de certo que eses provedores utilicen algúntipo de medidas paira o control do tráfico P2P nas súas redes,senón mais ben problemas e erros nas conexións a Internet dealgúns provedores, polo uso intensivo que se realice sobre elas.Con todo, si pode dar una pista de que provedoresde Internet dan menos problemas á hora de utilizar estesprotocolos. Son moitos os usuarios que se queixan enforos especializados de todo o mundo dos seus provedores de Internetcando tentan utilizar algúns destes programas P2P paira ointercambio de arquivos.

Neutralidade da Rede

Eno fondo deste debate está o que os provedores poidan ou non obstaculizar o tráfico e cobrar distintas tarifas segundo o tipo de contido que manexe o usuario

No fondo deste debate atópase una tendencia a priorizar de certa forma o tráfico de Internet e a chamada “neutralidadeda rede”. É dicir, que os provedores de Internet poidanou non obstaculizar o tráfico e cobrar distintas tarifasdependendo do tipo de contido que manexe o usuario. Atéagora, cada paquete que circula por Internet recibe o mesmotratamento. Xa sexa o blog dun afeccionado ou o portal dun granxornal. Iso é o que se coñece como “neutralidade dea Rede”. Pero dita neutralidade podería non estarcumpríndose no práctica si é certo que algúnsprovedores de acceso filtran as redes P2P.

O chamado pai de Internet, VintonCerf, así como outras personalidades que traballaron nodesenvolvemento do protocolo W3 mostráronse nos últimosanos en desacordo con que a “neutralidade da Rede”rompa e a decisión sobre que contidos deben terprioridade acabe en mans dos operadores de telecomunicacións.Empresas do sector como Google tamén manifestaron o seudesacordo e presionaron ao Congreso Norteamericano para que non seaproben resolucións que dean vía libre ao fin da citadaneutralidade.

Telefónica I+D se alía co P2P

Algúns provedores de Internetxustifican a filtración destes protocolos e tecnoloxíasP2P porque consideran que cargan moito o ancho de banda e tócalles a elesduplicar as tarefas de mantemento e infraestruturas cofin de asegurar a fluidez do tráfico de datos. Outros, con todo, demostraron que as redes P2P tamén poden serempregadas paira mellorar as arquitecturas de xestión de redes easí poder ofrecer mellor calidade aos seus clientes.

As redes P2P tamén poden ser empregadas paira mellorar as arquitecturas de xestión de redes e ofrecer mellor calidade de ancho de banda aos usuarios

O pasado mes de febreiro, unainvestigación realizada por Telefónica I+D sobretecnoloxías P2P foipremiada polo programa europeo Celtic. Este proxecto deinvestigación, denominado “MADEIRA”, presenta omodelo dunha arquitectura de rede baseada nestes protocolos pairacompartir arquivos. Deste xeito, a xestión das redes por partedos provedores de acceso ás mesmas tería unformato distribuído, o que simplificaría o seu funcionamento emelloraría o tráfico de datos. En contraposiciónestán os modelos actuais, que teñen una xestión derede centralizada. Telefónica I+D quere demostrar con iso quea utilización desta tecnoloxía no ámbito comercialpode supor un aforro de custos paira os provedores de acceso a Internet,ao mellorar as súas actuais infraestruturas.