Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Flickr con vídeos

A decisión de Yahoo!, que se enmarca dentro da aposta multimedia do buscador dono de Flickr, permitirá aos usuarios subir os vídeos que graven co seu cámara de fotos
Por Benyi Arregocés Carrere 11 de Outubro de 2007

Flickr,unha das comunidades máis populares en Internet paracompartir fotografías, quere aumentar o seu públicopotencial e entrar no campo doutro dos colosos dadenominada Web2.0, Youtube, que domina a difusión de vídeos naWeb. Youtube colaborou decisivamente en ‘audiovisualizar’ a Redea un ritmo vertixinoso, sobre todo ao permitirque os usuarios inclúan os vídeos que aloxa nos seus propiossitios web. Esta decisiónenmárcase dentro da aposta polo vídeocomo contido que realizou Yahoo!, empresa propietaria de Flickr,e que se apoia tamén noutros servizos como Yahoo!Vídeo.

Yahoo! desexa aproveitar o prestixio de Flickr no segmento do intercambio de fotografías en Internet para incorporar a finais de ano o vídeo

Flickr vive momentos de cambios nos últimostempos. Así, en xuño traduciuas súas páxinas a sete idiomas (entre eles, o español),como forma de incrementar a súa presenza naqueles lugares ondecontaba con moitos usuarios que se tiñan que resignar amanexar a versión en inglés.

De igual forma, Yahoo! apostou decididamente poresta marca e pechou Yahoo! Fotos, un servizo practicamentexemelgo a Flickr, que mantiña activo aínda que adquiriseFlickr en marzo de 2005.

Flickr é unha comunidade consolidada na Rede, que pona disposición de todos os usuarios de Internet un amplísimomostrario de fotografías de todo o mundo, tomadas nunscasos por fotógrafos afeccionados que desexan mostrar ecompartir as fotos dos seus familiares e amigos, e noutros porprofesionais que utilizan Flickr como unha plataforma de lanzamentopara mostrar o seu talento.

Yahoo! desexa aproveitar o prestixio de Flickr nosegmento do intercambio de fotografías en Internet paraincorporar a finais de ano o vídeo, un servizo quexa ofrecen a través de Yahoo!. Vídeo,de Yahoo!. Movies(no caso dos tráiler das películas), de Yahoo!. Música(para os videoclips musicais), de Yahoo. TV(para programas televisivos) e de Jumpcut. (que serve de precedente para Flickr, pois integra fotos e vídeosno mesmo servizo, co engadido de que permite ao usuarioeditar os vídeos).

Fotos e vídeos

Flickr incluirá videoclips musicais, tráiler de próximas estreas, series e programas de televisión, entre outros

Esta novidade permitirá que os usuarios poidansubir ao sitio web os vídeos gravados cos seus cámarasfotográficas ou de vídeo, co que se facilita quecada usuario de Flickr poida arquivar os vídeos xunto coasfotografías do mesmo tema, e tense en conta que ascámaras dixitais de fotografía non se centran sónas fotos, senón que tamén permiten gravar vídeo eque moitos usuarios rexistran as súas viaxes en ambos os formatos.

Doutra banda, Flickr incluirá videoclipsmusicais, tráiler de próximas estreas, series eprogramas de televisión, e resumos de partidos dosdiversos deportes profesionais. Para logralo, Yahoo! chegou aacordos con diferentes empresas das industrias musical,cinematográfica e televisiva, como se pode contemplar enoutros servizos de Yahoo! que completan a súa aposta polo vídeo.

Yahoo! contra Google

Detrás da aposta estratéxica de Yahoo!polo vídeo, incrementada coa decisión de engadirvídeos a Flickr, atópase a batalla polaaudiencia, que manteñen dúas dos grandes de Internet, Yahoo! eGoogle. Ambas as empresas, aínda que con orixes distintas (Yahoo!comezou sendo un directorio-portal, mentres que Google sóun buscador) rivalizan nestes momentos en infinidade de servizos,como o buscador, o correo web, os sitios web para compartirfotografías, vídeos, a mensaxería instantánea,a publicidade contextual, etc.

Con esta decisión de estender o vídeo a Flickr,Yahoo! trata de contrarrestar a posición de privilexiode Youtube (comprada por Google o ano pasado) nestecampo.