Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Formatos de compresión: básicos en Internet

Aforran espazo no disco duro e permiten realizar envíos máis lixeiros por Internet
Por Benyi Arregocés Carrere 4 de Abril de 2007

Acompresión informática naceu en tempos deescaseza de memoria, cando cada byte aforrado era fundamental. Hoxe en día, aínda que predominan os discos duros con tamañosimpensables hai poucos anos, mantense o uso de formatos decompresión como o ZIP, RAR, ou 7z porque a súa utilidade e a súaeficiencia demóstranse a diario, sobre todo en Internet, ondepermiten reducir o tamaño dos arquivos paira o seu envíoe tamén reunir varios arquivos nun só paquete.

Comprimir datos nun só arquivo

Comprimir datos nun só arquivo

Acompresión en informática serve paira reducir o tamañodos arquivos, pero sen que se produzan perdassignificativas de datos, co obxectivo de que se poida restaurar oarquivo ao seu estado orixinal ou, polo menos, obter una copia moisimilar.

A grandes liñas , pódense diferenciar dous tipos de compresión:a que mantén exactamente o mesmo contido despois decomprimir e descomprimir, una tarefa que efectúan formatos comoZIP, RAR ou 7z, ou a que presenta perdas de calidade, porque se modifica o contido, aínda que se tenta conservar a maiorsimilitude posible, como sucede no caso do MP3,o DivXnos contidos audiovisuais ou do JPEG, nas imaxes.

Pódense diferenciar dous tipos de compresión: a que mantén exactamente o mesmo contido despois de comprimir e descomprimir, e a que presenta perdas de calidade

Mentresa compresión con perdas adóitase asociar aoscontidos audiovisuais, que se poden permitir omitir datos sen quea persoa que os goza nóteo en exceso, isto non sucede asícon outros documentos como os textos ou os arquivos executables deprogramas, que precisan de formatos que poidan reducir o seu tamañopero que respecten a súa integridade en todo este proceso.

Pairacumprir con esta función, utilízanse diversos formatos queconseguen que os arquivos ocupen até menos da metade do espazoque empregan cando se atopan no seu estado normal, sobre todo nocaso de que se trate de documentos cuxo contido non é moidiferente entre si, por exemplo o texto. Con todo, aredución que se logra con arquivos que xa estánpreviamente comprimidos con formatos con perdas, como MP3 ouJPEG é escasa.

/imgs/2007/04/compresion4.gif

Este últimoaspecto é interesante á hora de exporse secomprimir ou non una canción paira enviala por correo a outrapersoa. Agora ben, o método presenta as súas vantaxes cando se trata dun conxunto de arquivos (neste caso serían ascancións dun mesmo disco) que se queren enviar ou compartir en redesP2P, posto que permite reunilos nun só paquete,que resulta máis cómodo de xestionar.

Manteñen a súa utilidade

Cando se idearon os primeiros formatos de compresión sen perdas,o aforro de cada byte era fundamental en equipos que se caracterizaban por ter moi pouca memoria e con conexións á Redelentas. Con todo, na actualidade, os computadores véndense con discosduros que xa alcanzan os 400 Gigabytes, e aínda que puidesepensarse que, debido ao excedente de espazo, estas aplicacións xanon son necesarias, a realidade desménteo.

A maior parte dos sistemas operativos integran programas que permiten ler formatos de compresión e Internet mantenos vixentes porque se consegue una transferencia de arquivos máis rápida

Así,compróbase que a maior parte dos sistemas operativos integranprogramas que permiten ler formatos de compresión e Internetmantenos vixentes porque se consegue una transferencia dearquivos máis rápida.

Servizoscomo Gmail ofrecen una descarga dos arquivos adxuntos en ZIP,mentres que miles de sitios web proporcionan programas ou outrosarquivos na súa versión comprimida, debido ao aforro de anchode banda que supón. Ademais, é habitual atoparse nasredes de intercambio P2P arquivos comprimidos en ZIP ou RAR, ou que se empreguen paira loitar contra a exigua capacidade de envío dearquivos adxuntos que presenta o correo electrónico.

ZIP, o máis estendido

ZIP, o máis estendido

ZIPé un formato de compresión, creado por Phil Katz en 1989 pairao programa PKZip. Katz compartiu as especificaciones doformato, o que facilitou que diversas aplicacións o incorporasen (como WinZip)e creasen una interfaz gráfica que axudou á súapopularización porque o orixinal só se manexaba por comandosnunha consola.

Naactualidade, aínda que existan novos formatos que o superaronen capacidades, ZIP estendeuse como un estándar de facto,e numerosas aplicacións poden empregalo. De feito, moitas veces osinternautas utilizan o neoloxismo ‘zipear’ paira indicar quecomprimen un arquivo.

Moitas veces os internautas utilizan o neoloxismo ‘zipear’ paira indicar que comprimen un arquivo

Antea súa popularidade, Windows decidiu incorporalo dentro do seusistema operativo, que pode abrir eextraer este tipo de arquivos de forma automática, sen que ousuario note que se abre un arquivo comprimido. No caso de que se queira extraer o contido, só se debe facer clic nobotón dereito despois de colocar o rato encimado arquivo comprimido (que se distingue porque é una cartafol cunhacremallera) e pulsar “Extraer todo”. Así mesmo,Macintosh e Linux tamén realizan este labor.

En todosestes anos, o formato ZIP evolucionou, pero ningunhadas súas diferentes versións foi adoptada por unanimidade. Por exemplo, PKWare introduciu un novo algoritmo de compresión(Deflate64), mentres que WinZip fixo o propio con bzip2 e ppmd.

Con todo, como non son estándares, estas novidades presentan orisco de crear incompatibilidades entre os diversos lectores ouentre as aplicacións incorporadas aos sistemas operativos, polo que moitos usuarios continúan empregando os algoritmosorixinais, quizais non tan eficaces pero moito máisestendidos.

Ante a súa popularidade, Windows decidiu incorporalo dentro do seu sistema operativo, que pode abrir e extraer este tipo de arquivos de forma automática

Á parte de o labor de descompresión que realizan todos os sistemasoperativos, o programa máis popular entre os que empregan este formatoé WinZip, un software de pago (uns 22,70 euros na súaversión máis básica), aínda que con licenza’shareware’, que permite un número determinado de díasde proba gratuítos, neste caso 45, e que permite comprimir osarquivos, ademais de abrilos. Con todo, o seu carácterde programa de pago xoga na súa contra cando o usuario podeacceder a aplicacións gratuítas que realizan a mesma labor e queademais son compatibles con outros formatos, como 7-Zip,KGBArchiver,PeaZip,IZArc,Zipeg,TUGZip,ou Zipgenius.

7-Zip, una alternativa interesante

7-Zip, una alternativa interesante

Oprograma 7-Zipé una alternativa interesante e gratuíta dentro do mercado dosprogramas de compresión. Trátase dun software libre creadopor Igor Pavlov en 2000 que impulsa o formato de compresión7z, superior en prestacións a ZIP e RAR, aínda que sexa moito menoscoñecido. Con todo, o seu carácter aberto ha propiciado queprogramas como WinRAR, PowerArchiver,TUGZip ou IZArc sexan compatibles con el.

Os seuspromotores aseguran que 7z ten una maior eficiencia que o ZIP(entre o 30% e o 70%) e, por outra banda, afirman que na creaciónde arquivos ZIP resulta entre un 2 e un 10% máis eficaz queoutros programas.

Os seus promotores aseguran que 7z ten una maior eficiencia que o ZIP

Ademais,este programa pode comprimir en formatos como ZIP e TAR e extraerarquivos dos RAR. Do mesmo xeito que WinZip e WinRAR, 7-Zip incorpora aposibilidade de cifrar os arquivos con AES e tamén pode trocear os arquivos, como WinRAR.

Oprograma atópase traducido ao español e o seu manexo ésimilar ao da competencia, xa que se pode acceder a eldespois de abrir a aplicación ou directamente desde omenú que se desprega ao facer clic no botón dereitodo rato cando se pon o cursor encima dos arquivos, queconstitúe a maneira máis rápida de funcionar co7-Zip.

/imgs/2007/04/compresion10.gif

Nestemenú, as opcións consisten en abrir o arquivocomprimido, extraer os arquivos que leva dentro ou crear un arquivocomprimido a partir de uno ou varios documentos, se se fai clic en ‘Engadirao arquivo…’. Nese caso, o usuario podeseleccionar entre comprimir en 7-Zip, ZIP ou TAR, elixir quealgoritmo aplícase en ‘Tipo de Compresión’ ou seleccionar unacontrasinal paira cifrar o arquivo resultante.

7z incorpora a posibilidade de cifrar os arquivos co sistema de encriptación AES

Doutra banda , 7-Zip ten una versión portátil,que se pode instalar en memorias USB,en reprodutores portátiles como o iPod,en discos duros externosou, mesmo, en CD, o que permite traballar con arquivos comprimidosnoutros computadores, sen necesidade de instalar o programa. Destaforma evítanse as restricións á instalación deprogramas que pode haber en determinados lugares.