Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Gmail e os ‘ciberokupas’

O dominio 'gmail.país', relativo ao servizo de correo de Google, atópase en numerososestados 'ocupado' por persoas ou empresas alleas ao buscador
Por Jordi Sabaté 17 de Abril de 2007

Levar a ‘G’ de Google no nomeimplica moitas cousas, algunhas moi boas e outras non tanto. Paraempezar, un proxecto con tal apelido ten moitas posibilidades de éxito;pero Google tamén é sinal de ambigüidade,rumoreo e incertidubre. O buscador primeiro lanzaos seus proxectos á Rede e unha vez constata que funcionan, adóptaos,pero non antes. Así fixo con Gmail , o seu servizo de correo. Con todo, en moitos países chegou un pouco tarde: á hora de ir ao rexistro de dominios atopouse con que a marca ‘Gmail’ xa tiña outros donos.

As implicacións desta‘ciberocupación’ non son poucas. Para empezar, os usuarios doservizo nestes países (e por extensión en todos osdominos a nivel de país salvo o ‘.com’) non poden teclearcomodamente na caixa do seu navegador ‘http://www.gmail.es’(en España) ou ‘http://www.gmail.de’ (en Alemaña) nin‘http://www.gmail.co.uk’ (en Inglaterra); tampouco o poden facerpropiamente co seu propio dominio en Polonia, Rusia ou China entreoutros moitos.

Img

Como máximo, como maior atallo paraacceder á web do seu correo en liña, poden escribir só‘gmail’ na caixa do navegador e esperar a que este (se éInternet Explorer 7 ou Firefox) identifique a marca co país de orixe dea conexión e ofreza directamente a páxina nacionaldo servizo de Google.

Ao teclear na caixa do navegador a dirección ‘gmail.país’, a páxina correspondente non existe, pertence a unha empresa sen ningún tipo de actividade ou o destino final é un servizo privado de correo

A alternativa máis longa, senembargo, é a que toman a maioría dos usarios, quedescoñecen as maneiras de espremer a fondo as posibilidades da súanavegador. É dicir, escriben ‘gmail’ na caixa do buscador (xa sexaGoogle, Windows Live Search ou Yahoo!) para que este devolvacomo resultado o url da páxina de Gmail.

Como última opción, e xa sumamenteincómoda, pódese escribir no navegador‘http://mail.google.com/‘, queé a dirección url de Gmail e na que, se se observa, nonaparece a expresión ‘gmail’ por ningún sitio. Por algoé propiedade doutros, os chamados ‘ciberokupas‘,que lle sacan maior ou menor partido ao feito de adiantarse aGoogle nos seus respectivos países á hora de comprar odominio nacional para ‘Gmail’.

Img

Outra consecuencia non menos incómodapara o usuario, e sanguento en canto a tráfico para Google,é que ao teclear na caixa do navegador a dirección‘gmail.país’, a páxina correspondente non existe,pertence a unha empresa sen ningún tipo de actividade ou, enalgúns casos, o destino final é un servizo privado de correodiferente ao de Google, que se aproveita dos usuarios ignorantes oudespistados para anunciarse e captar clientes.

‘Ciberokupas’, malos mozos ou simplemente listos?

Google anda decabeza, principalmente en Europa, cos ‘ciberokupas’,usuarios avezados que compran odereito ao uso dun dominio antes que a mesma empresa á quesimboliza. En España foi paradigmático o caso doxornal económico Cinco Días cando a súa versiónen liña foi lanzada en 1998 senpoder levar o dominio ‘5dias.com’ comodirección url, porque un grupo sueco de activistas seadiantáralles.

Trátase de usuarios avezados que compran o dereito ao uso dun dominio antes que a mesma empresa á que simboliza

Naquel caso nonhabía detrás pretensións económicas, senón máisben un afán de notoriedade e unha chamada de atención aos medios de comunicación españois sobre aimportancia de Internet, e o dominio foi cedido finalmente aoxornal.

Pero en moitasocasións os ‘ciberokupas’ teñen intencións mercantís claras. Enalgúns casos a persoa ou empresa que adquire o dereito de uso deun dominio non o explota directamente, senón que espera a que aempresa que se supón lexitimamente representada polo mesmofágalles unha oferta de compra.

Img

En España,cando se liberaron a venda os dominios ‘.es’ en novembro de 2005,o dominio ‘gmail.es’foi adquirido por un usuario orixinario de Hamburgo queanteriormente xa comprara en Alemaña o dominio‘gmail.de ..’

En Alemaña os usuarios de Gmail nin sequera poden usar para as súas contas de correo o sufijo ‘@gmail.com’

Deeste modo, o cidadán alemán, que rexistrou o dominioa nome da empresa radicada en Madrid ‘Gmail Solutions SL’,conseguiubloquear o uso por parte de Google das direccións Gmail parao seu servizo de correo en España. O mesmo ocorre en Alemaña ,onde os usuarios de Gmail nin sequera poden usar para asdireccións das súas contas de correo electrónico o sufijo‘@gmail.com’ e teñen que empregar a alternativa ‘@googlemail.com’.

Algoparecido sucede co dominio para o ReinoUnido, e tamén en Polonia, onde o rexistro do dominio‘gmail.pl’ está a nome do‘Grupa Mlodych Artystow i Literatow‘(Grupo de Novos Artistas e Escritores), asociaciónque asegura non ter ningún afán de extorsión.

Googlebatallou nos tribunais europeos e na Oficina Europea dePatentes e Marcas polo seu dereito a usar un dominio que supostamenterepresenta a un produto que creou, pero ditaoficina fallou que por encima do dereito da empresa primao dos cidadáns adquirir un produto que se pon apública venda, polo que Google perdeu a súa batalla legal edeuse por vencida.

Pescando en río revolto

Img

A diferenzado que, de momento, está a ocorrer en Españacon Gmail Solutions SL., que ten unha páxina en suposta epermanente construción na direcciónhttp://www.gmail.es, en Alemañahttp://www.gmail.de leva a unhaempresa que vende servizos de comunicacións electrónicasprivadas e seguras. Probablemente moitos usuarios alemáns caian nestapáxina buscando o servizo webmail de Google.

Casosparecidos son os de http://www.gmail.cn (en China) e http://www.gmail.ru(en Rusia), onde os ‘ciberokupas’ aproveitaron a marca paraobter réditos en senllos servizos de correo privado. Googletamén batallou nestes países polo seu dereito aodominio, pero a xustiza nonlle foi máis favorable que na Unión Europea.