Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Google +: a alternativa a Facebook?

Google lanzou en xuño unha nova rede social para compartir contidos e experiencias, que tivo un rápido crecemento
Por Antonio Delgado 12 de Setembro de 2011
Img google portada

Google, a empresa líder de Internet, con tentáculos en case todos os segmentos de mercado máisrelevantes do mundo da tecnoloxía, ten desde hai anos unhaespiña cravada coas redes sociais. A pesar de numerosos intentose proxectos como GoogleWave e GoogleBuzz, non conseguiu situarse minimamente nesteámbitoe ve como aos poucos perdetempo de permanencia dos seus usuarios en favor de Facebook e Twitter,o que equivale a perder vendas publicitarias. É por iso que envorcou en 2011 toda a súa estratexia nunha nova aposta, Google +,coa que espera converterse nun actor relevante na Internet2.0 ou social. Polo momento, o seu rápido crecemento en membros é unbo indicio.

Neste segmento, onde apresenza deFacebook domina de forma contundente, está en xogo un mercadopublicitario onde a información persoal sobre os usuarios, comogustos, afeccións e hábitos, son a base dunha nova forma de facerpublicidade en Internet. Ademais, a empresas como Google, asrecomendacións sociais de contidos llespermiten mellorar os seus produtos actuais, como as procuras, edefinir novos. Google+,lanzado a principios de verán, conta na actualidade con máis de25 millóns de membros activos, o que supón un dos máisrápidos crecementos dunha plataforma na Rede.

Aínda está por ver se se xerará moita actividade no seu interior ou quedará nunha rede de culto

Pero aínda que a sumaéespectacular a poucos meses do seu lanzamento, aínda está por verse se xerará moita actividade no seu interior, quedará nunharede de culto ou caerá no esquecemento, como lles ocorreu aos seuspredecesores. Se se consolida, será unha dura competenciapara Facebook.

Identidade e privacidade

Ambas as redes parécense ena súa esencia eno concepto da identidade do individuo. Segundo o presidente deGoogle, Eric Schmidt, esta nova rede social está pensada para os usuarios que queiran utilizar os seus nomes reais enInternet. Non é un lugar para utilizar pseudónimos ninmoverse de forma anónima, xa que cada usuario require dunha contaen Google para participar. O buscador segue aronsel de Facebook. e Tuenti,onde se castiga a utilización de nomes que non sexan reais ninrepresenten a unha persoa.

Esta estratexia hadado problemas a moitos usuarios, xa que Google canceloucontas de persoas que utilizaron un nome coloquial ou coque son coñecidos noutras redes e no seu círculo máis íntimo. Poreste motivo, Google hacreado unha páxina para que os usuarios poidan reclamar areactivación do seu perfil en caso necesario. Ademais, para quen se consideren persoas relevantes, como famosos, Google, aoigual que Twitter, conta cun sistema de verificación de lestetipo de identidades.

Img
Imaxe: CONSUMER EROSKI

Por outra banda, osusuarios dosteléfonos móbiles baseados en Android. e en iOS dispoñen dunha aplicación gratuíta para xestionar Google+ desde o terminal. Unha das características máis polémicas deesta aplicación, na súa versión para Android, é que por defectoenvía de forma automática todas as imaxes realizadas desde oteléfono móbil a Google +. Despois, é o usuario quen desdeesta rede social debe determinar se desexa a súa publicación ou benprefire eliminalas do sistema. Esta funcionalidade podedesactivarse desde os axustes xerais da aplicación.

É unha situación similar aa que seatopou Facebook respecto da identificación de caras enas fotografías que colgaban os usuarios. Neste caso, os contactos podían identificar o usuario grazas a un bocadillo co seu nome localizado sobre afotografía, sen que fose necesario pedirllepermiso. Máis tarde Facebook rectificou e activou unprocedemento para pedir permiso ao contacto antes de etiquetarle.

Unha xestión de contactos máis visual e sinxela

Img
Imaxe: CONSUMER EROSKI

Entre os seus principaiscaracterísticasdiferenciadoras respecto de Facebook, destaca un sistema para axestión dos contactos moi visual, que permite crear diferentescírculos onde agregar a amigos e coñecidos. Desta forma, sepoden crear numerosos círculos de amizades, segundo o criterio dousuario, e compartir con eles comentarios, fotografías, vídeos ouligazóns. A xestión dos contactos é así moito máis sinxela queen Facebook.

Para utilizar de forma eficiente Google +, hai que saber xestionar os círculos, xa que unha mala concepción dos mesmos pode levar problemas de privacidade

Con todo, para utilizarde formaeficiente Google +, hai que saber xestionar de forma correcta oscírculos, xa que unha mala concepción dos mesmos podedistorsionar o uso da plataforma. Entre outras cousas, a páxina inicialde Google + dispón de diferentes opcións para acceder á últimaactividade de todos os contactos, ou de cada un dos grupos creados,e comunicarse con eles. Non colocar cada contacto no seucorrespondente círculo pode supor explicar algo privado a uncontacto con quen non se ten a suficiente confianza. É operigo que ten poder manexar moitos máis niveis de privacidade queen Facebook, onde se ten claro a quen se contan as cousas.

Videotertulias

Doutra banda, do mesmo xeito queFacebookofrece videocharlas grazas ao seu acordo con Skype, Google + tamén dispón deunha ferramenta, “hungouts“, para crear videoconferencias cunha ou variaspersoas seleccionadas a través dos contactos, ou ben organizarunha sala de charla cun círculo concreto. Esta videoconferencia,que se realiza a través da plataforma web da rede social, émoi fácil de utilizar e só require que o usuario teña unnavegador actualizado con tecnoloxía. flash e unha webcam, algo ao alcance da maioría dosusuarioshoxe en día.

Outra das novidades máisdestacablesde Google + é un sistema de recomendación de noticias denominado“intereses”. Esta ferramenta realiza un filtrado denoticias sobre diferentes temas de actualidade. É dicir, é unha formapersonalizada de utilizar GoogleNews, o agregador de noticias de Google. Ademais, Google hamodificado o deseño da cabeceira de todas as súas plataformas eferramentas para incorporar e promocionar Google + nelas e asíter unha aparencia máis unificada.