Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Google Drive: a nube de Google

Google Drive, a nova plataforma para gardar información fose do computador, combínase co resto de servizos de Google
Por Antonio Delgado 4 de Xuño de 2012
Img google drive portada
Imagen: Mace Ojala

Google ofrece desde abril a súa nova plataforma de almacenamento na nube, denominada GoogleDrive. Este servizo permite sincronizar arquivosentre computadores ou ben documentosentre diferentes dispositivos, do mesmo xeito que outros sistemas comoDropbox, iCloud, SugarSync, Windows Live Mesh con SkyDrive ou AmazonCloud Drive. Este artigo busca reflexionar sobre ashipotéticas vantaxes da última proposta de Google fronte aos seuscompetidores e entre as que destaca que Google Drive compleméntasecon Google Docs, Picasa,GoogleCheckOut e Youtube.

Integración coa contorna Google

Un dos puntos fortes de GoogleDrive é a súa integración con outros servizos do “ecosistemaGoogle”, como Google+,para almacenar imaxes e vídeos, ou con Google Docs, a plataformaofimática de Google. Desta forma, Google Docs forma parte deGoogle Drive unha vez que os usuarios acceden por primeira vez ánova plataforma de almacenamento na nube de Google. Con todo,de momento Google Drive non está integrado con Gmail para que osusuarios poidan utilizar esta plataforma co fin de almacenar ou enviararquivos desde o servizo de correo electrónico do popular buscador.

Google Drive pode ler máis de 30 tipos de arquivos

Google Drive pode ler máis de 30tipos de arquivos, entre eles os máis utilizados e comúns encontornas domésticas para a edición de documentos ofimáticos, etamén imaxes.

Doutra banda, Google permite que asaplicacións de terceiros poidan utilizar Google Drive para almacenardocumentos e arquivos. Desta maneira, os desenvolvedores teñen a posibilidade deincluír esta función nas súas aplicacións como unha forma de usar undisco duro virtual para sincronizar os arquivos dos usuarios.

Ademais, na súa versión web, dispóndo buscador de Google para localizar os arquivos acumulados enesta plataforma. Neste sentido, destaca o seu buscador de imaxes,que conta con recoñecemento. óptico de caractéres (OCR) para atopalas se sedescribe o contido da fotografía.

Tarifas proporcionais

Google Drive dota de cinco gigabytes decapacidade en disco a todos os seus usuarios de forma gratuíta, aínda queeste espazo pode ampliarse mediante a compra de memoria extra.Drive ten un custo entre 2,49 dólares ao mes por 25 gigabytes ou 4,99 dólares ao mes por 100 gigabytes. Ademais, paraempresas e contas corporativas permite engadir maior capacidade ata un máximo de 16 terabytes.

Neste sentido, as empresas queutilizan o servizo GoogleApps, tamén contan cunha versión especial de Google Driveorientada a contornas corporativas. Antes Google mantiña unplan de almacenamento extra para plataformas como Gmail, Google Docse Picasa, cun custo de cinco dólares ao ano por 25 gigabytes deespazo que xanon está dispoñible.

Traballa con Google Docs

Do mesmo xeito que Dropbox, Google Drive creaun cartafol especial no computador onde sincronizaros arquivos na nube. É dicir, todos os arquivos aloxados eneste cartafol tamén estarán dispoñibles para o seu acceso desde aweb de Google Drive ou desdecalquera dispositivo onde se active o servizo. Como configuraciónavanzada, os usuarios poden incluír cartafoles do computadorindependentes para a súa sincronización.

Drive dota de cinco gigabytes de capacidade en disco a todos os seus usuarios de forma gratuíta, aínda que este espazo pode ampliarse

Tamén se pode activar ou desactivara sincronización automática de documentos ofimáticos de GoogleDocs. Neste sentido, en Google Drive hai unha función para ler documentos de Google Docs sen necesidade de estar conectadoa Internet nun computador. Para iso, énecesario instalar e utilizar o navegador Google Chrome.

Doutra banda, os arquivos ofimáticosrealizados con Google Docs, e que se almacenen de forma automáticano computador do usuario, só poden ser editados en liña cona versión web desta plataforma. Ademais, os documentos conextensión “.gsheet” ou “.gdoc” unicamente conteñen unpunteiro coa dirección web do documento para a súa edición. É dicir, este contido, xa sexa detexto (“.gdoc”) ou folla de cálculo (“.gsheet”)só está dispoñible na plataforma web. No caso de documentosofimáticos con outras extensións, como “.doc” ou “.xls”,o arquivo co documento completo si está dispoñible para o seuedición desde o cartafol de Google Drive no disco duro dousuario.

De momento, só para Android

Permite realizar unha fotografía dun texto co móbil e convertelo nun documento de Google Docs

Google Drive está dispoñible comoaplicación oficial para computadores co sistema operativo Windowse Mac Vos X. No caso de dispositivos portátiles -móbiles e tabletas-, Google Drivedispón dunha aplicaciónoficial para Android e en próximas datas tamén contará conunha versión para iOS, o sistema operativo móbil de Apple.

En realidade, a aplicación de GoogleDrive para Android é unha actualización dunha aplicación anteriorexistente para Google Docs. Esta aplicación, cuxa primeira versióntiña algunhas funcións limitadas ao non poder sincronizar cartafolesdo dispositivo ou crear cartafoles novos, permite subir arquivos aGoogle Drive desde o teléfono móbil, así como editar documentos,acceder sen conexión ou compartilos con outros usuarios. Entre outrasfuncións avanzadas desta aplicación destaca a opción OCR, quepermite realizar unha fotografía dun texto co móbil econvertelo nun documento de Google Docs.