Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Google Public DNS

Este novo servizo trata de acelerar a carga de páxinas web e compite con outros similares, como OpenDNS
Por Benyi Arregocés Carrere 19 de Xaneiro de 2010
Img googlepublicdns portada
Imagen: Mike Lee

Google penetrouse no mundodosservizos de resolución de DNS (Sistemade Nomes de Dominio) co lanzamento de Google Public DNS. Estes elementos dirixen as direccións que se tecleannos navegadores aos servidores onde se atopan os sitios web, que se identificancun número IP. Esta tarefa realízana, en xeral, os provedores de acceso a Internet, que a asumen como unha parte doseu servizo, pero tamén hai especialistas neste campo, comoOpenDNS.

Imagen: Mike Lee

Cando os servidores DNS dos provedores fallan, osusuarios perciben como as páxinas tardan en cargar ou nin sequeraábrense. Google promete que o seu DNS ofrecen máisvelocidadeno proceso de identificación dos dominios e a dirección IPdos respectivos servidores. É un dos puntos máisimportantes deste servizo, que mellora o tempo deresposta a través de sistemas de cache (copias) das peticións realizadas con anterioridade polos usuarios e que o buscador garda.

Ata a irrupción de Google, OpenDNSera aempresa máis coñecida neste segmento do mercado. Ademais deprometer maior velocidade na identificación dos servidores deos sitios web, esta compañía fai fincapé na seguridade, é dicir, na súa función como filtro de sitios perigosos ou de contidosnon aptos para menores.

Con todo, non caeron no gravefallo de seguridade que se descubriu en moitos do DNS deosprovedores de acceso a Internet. Outros servizos similares son osde DNS Adventage, que comparte enfoque con Google Public DNS e tenta mellorar a velocidade deste proceso, con 15 servidores repartidos polo mundo.

Máis eficientes?

A pregunta que cabe facerse é semerece a penaengadir outro intermediario na navegación, por moito que as súasservizos sexan gratuítos, cando este servizo o proporcionan sencusto os provedores de acceso a Internet. Para responder aointerrogante, pódese acudir a Namebench ,un programa de código libre que mide a velocidade destesservizos.

O servizo de Google diferénciase doutros similares porque non introduce publicidade, a pesar de ser o maior intermediario de anuncios en Internet

Xurdiu tamén desde Google pero noncomo unproxecto da compañía senón dentro do 20% do tempo que os seusempregados poden dedicar a desenvolver ideas propias. Funciona enWindows, Mac OS X e Linux e ofrece os resultados de varios dosservizos de DNS comparados cos do provedor de acceso e cosque anada o usuario.

Para dar a mellorsolución, esta aplicación realiza unharecomendación baseada na velocidade e na proximidade dos servizos deresolución de DNS ao usuario e que combina os mellores resultadossen importar que se mesturen empresas distintas. Deste xeito, o internauta pode determinar con liberdade que servidor será o primario e cal o secundario. No momentode redactar este artigo, OpenDNS e DNSAdventage, entre outros, avantaxaron en velocidade deresolucióna Google, pero estes datos poden variar segundo onde se atopecada usuario.

Sen publicidade

O servizo de Google diferénciase deoutrossimilares porque non introduce publicidade, a pesar de ser o maiorintermediario de anuncios en Internet. As empresas especializadas enel, cuxos servizos son gratuítos para o usuario, si se financian mediante publicidade. Os seus anuncios non entorpecen anavegación convencional senón que aparecen só cando se teclea malunha dirección ou se tenta entrar nunha páxina ou nun dominio quenon existe.

As empresas especializadas neste servizo si se financian mediante publicidade

Entón, en lugar do erro404 habitual, aparece unha páxina con anuncios. Google hasecomprometido a non inserir nunca este tipo de publicidade. O seu servizoréxese tamén por unha políticade privacidade. Almacenan o IP (que se borra nun prazo de48horas) e a localización de cada usuario (que conservan entre doussemanas e para sempre, segundo configúrese) co fin de queo seu servizo sexa máis rápido, pero non comparten estes datos cosque conservan das procuras nin de ningunha outra das numerosasaplicacións de Google.

O cambio é sinxelo

Cambiar os servidores DNS docomputador é unhatarefa sinxela, que se realiza desde as opcións da conexión aInternet de cada sistema operativo. Tan só débense concretaras direccións dos novos e gardalas. Con frecuencia, lesteparámetro está en branco porque se encarga o propio provedor deaxustar os valores. Co lanzamento das Public DNS de Google,creouse un programaque automatiza o cambio, á vez que realiza unha copia deseguridade da configuración anterior para volver a ela encalquera momento. Outra opción consiste en configurar asdireccións DNS no router, de maneira que todos os computadoresconectados compartan o mesmo servizo.

Moito máis que un buscador

Aínda que o DNS constitúen a últimaaposta de Googleen Internet, hai tempo que o buscador presta atención a máiscampos que o seu negocio orixinal. Creou diversas aplicaciónsweb (Gmail, Google Docs, etc.), comprou sitios famosos comoYoutube ou Blogger e logrou unha posición privilexiada napublicidade en Internet co seu sistema AdWords e coa compra de Doubleclick.Google tamén pasou a deseñar navegadores(Chrome) e sistemas operativos para móbiles (Android) e paraultraportátiles (Chrome VOS).

A xestión do DNS pódese analizarxunto aogran investimento que realizou en comprar fibraescura, a parte da fibra óptica que os operadores nonutilizan pero tenden con previsión de futuro. Con estes dousmovementos, Google non só é un actor principal na Internetdirixida aos usuarios, senón que comeza a cimentar a mesma imaxedentro da infraestrutura da Rede, das redes e máquinas quea sosteñen. Mediante a fibra escura adquirida intercambia tráficode datos con provedores de acceso e reduce os custos que levaservir a inxente cantidade de información que proporcionan os seusservizos, entre os que destaca neste aspecto Youtube.