Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Grub, un buscador distribuído

A empresa que fundou a Wikipedia dá un gran paso adiante para lanzar un buscador alternativo a Google e Yahoo!
Por José Antonio Gelado 11 de Setembro de 2007

Wikia, a empresa creadora daWikipedia adquiriu recentemente a tecnoloxía de Grub. Trátase dun motor de procura distribuído, que aproveita osperíodos sen actividade dos computadores dos usuarios, ao estilodo Seti@home, e que pretende reducir os resultados obsoletos. O proxecto SearchWikia recibe así unha valiosa ferramenta e achega ásprocuras o método de consenso da comunidade.

O 27 de xullo de 2007 Wikia Inc., a empresa da Wikipedia, anunciou a adquisición da tecnoloxía do proxecto Grub á empresa LookSmart

Grub nace no 2000 como un proxectode buscador de código aberto (cun nome similar a outroproxecto, GNU Grub)que obtén a súa potencia de indización e catalogación decontidos mediante unha rede P2P de usuarios que ceden os recursos deos seus computadores cando se atopan nun período de inactividade.

É un sistema similar ao que se utilizanoutros de computación distribuída como Seti@homeou Folder@home, nos que o usuarioinstala un residente, que actualmente só estádispoñible paraWindows e para GNU/Linux.

Este programa, residente noescritorio do usuario, analiza as direccións URL e envíaasnun arquivo comprimido aos servidores centrais de Grub paraalimentar o índice xeral do buscador. O obxectivo éevitar a falta de actualización nos resultados obtidospolos buscadores.

Unha traxectoria complexa

Grub tivo unha traxectorianada sinxela ata chegar ás mans de Wikia. A compañíaLookSmart adquiriu o proxecto en xaneiro de 2003, períododurante o que pasou a estar baixo código pechado ataque cesou a súa actividade a finais de 2005. A empresa Looksmatdedícase á xestión de procuras. temáticas e publicidade,e é propietaria de Furl , unpopular xestor social de favoritos.

O 27 de xullo de 2007 Wikia Inc., aempresa da Wikipedia, anuncioua adquisición da tecnoloxía do proxecto Grub áempresa LookSmart e a súa posta en común por completo comoproxecto Open Source.

O programa, residente no escritorio do usuario, analiza as direccións URL e envíaas nun arquivo comprimido aos servidores centrais de Grub para alimentar o índice xeral do buscador

Segundo anunciou JimmyWales, cofundador e responsable de Wikia, tras a compra poderíaseaplicar ás procuras o consenso obtido mediante acomunidade e beneficiarse da súa integración co proxectoSearch Wikia, para facelo máis aberto e transparente.

A reticenciados usuarios ante a idea de compartir ancho de banda e recursoscun proxecto que pertencía a unha empresa dedicada áxestión de publicidade minimizaríase a partir daentrada en escena da comunidade da Wikipedia. Grub achegaráa súa tecnoloxía ao proxecto Search Wikia, que na actualidadeutiliza como sistemas de procura e indización Nutche Lucene.

Search Wikia: cara ao buscador do futuro

O proxecto Search Wikia céntrase encatro aspectos: social, computación distribuída, websemántica e estándares. A adquisición de Grubpotenciará o LaboratorioDistribuído e permitirá a súa integración noutrasáreas.

A tecnoloxía de Grub permiteunha exploración das ligazóns e o seu posterior indexaciónde forma distribuída entre miles de equipos, que se activan candoentra en funcionamento o salvapantallas tras un período deinactividade. O usuario pode ver na súa pantalla a evoluciónda análise e as direccións exploradas, así como oancho de banda consumido nesa tarefa.

O programa instalado no computadorde cada usuario analiza os cambios nunha lista das direccións,mediante un código que asigna a cada páxina indizada, esó rexistra e envía as que sufriron algunhamodificación, liberando desa carga ao servidor central.

O proxecto Search Wikia céntrase en catro aspectos: social, computación distribuída, web semántica e estándares

Neste sistema son os computadores deos usuarios que desexen colaborar co proxecto os que realizan atarefa de rastrexo e análise das páxinas e, portanto, se o número de usuarios chega ao necesario, poderíaseindizar unha gran parte dos contidos dispoñibles en Internet deforma regular.

Ademais, o usuario poderealizar procuras nas direccións das páxinasque ha indizado e facer consultas mediante diversos métodos.A tecnoloxía de Grub xa está dispoñible e pódeseprobar para realizar procuras en Wisenut. e na webdo proxecto.