Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Guerra de patentes: a vítima é o usuario

As empresas tecnolóxicas compran patentes para frear a innovación e o lanzamento de novos produtos por parte da competencia
Por jordi 14 de Setembro de 2011
Img guerras patentes listado
Imagen: Nist6dh

O sistema de patentes inventouse como unha forma de protexer as innovacións comerciais fronte a infractorese a competencia desleal, que podería copiar facilmenteun produto sen investir no seu desenvolvemento. Este modelo, que en Europasó utilízase para a protección de innovacións físicas,en Estados Unidos tamén se estende ao software. Isto supón unproblema de envergadura para moitas empresas, xa queprogramasantes comúns ao desenvolvemento tecnolóxico patentáronse agorapor empresas como Apple, Google ou Microsoft, que os usan comounha arma máis para desactivar aos seus competidores nas novas guerrascomerciais desatadas pola revolución dos móbilesintelixentes. Ao final o gran afectado é o consumidor, queve a innovación e a oferta de prezos minguada, con tendencia a perigososmonopolios.

É famoso ocaso da patente de Amazon para a compra en liña a travésdun único clic de rato, que levantou rebumbio polo absurdo dea licenza, pero non é o único exemplo. Hai unhas semanas Appleconseguiubloquear a venda de varios modelos de teléfonos Samsung enEuropa grazas a que comprara a patente de certos programasde funcionamento comúns en moitos teléfonos. Mentres o caso estáen revisión, moitos usuarios ven como a oferta de modelosempequeñece.

Unha ameaza ao mercado libre

Esta situación, queconstitúe unhaameaza ao mercado libre, levou a líderes. do software libre e os ciberderechos a situarse. en contra das patentes de software, debido a que osprogramaspatentados nos últimos tempos son camiños lóxicos e necesariosen calquera tipo de procedemento e desenvolvemento das novastecnoloxías. Segundo estes activistas, é como tentar patentar oosíxeno nun determinado país para impedir que exista vida nele que non haxa desenvolvemento comercial que nos ameace.

Un dos exemplos máis destacados do que ocorre cando non existen este tipo de patentes é o desenvolvemento de Internet

Un dos exemplos máisdestacados deo que ocorre cando non existen este tipo de patentes tanrestritivas é que o crecemento e desenvolvemento de novas tecnoloxíasdispárase e alcanza niveis impensables. Internet, creado noestamento militar e logo no universitario, creceu de formaexponencial grazas a que os seus principais protocolos e tecnoloxías foron doadas ao dominio público ou utilizan algunha licenzade uso pouco restritiva.

A compra de patentes non selimita aas guerras empresariais, senón que pode ser unha fonte debeneficios seudolegales para moitos profesionais, sobre todoavogados pero tamén enxeñeiros, desaprensivos. Os abusos aosistema de patentes por parte de bufetes de avogados xeraron oadxectivo “patent troll” para definir a quen vive dospreitos debidos ás patentes. Un exejecutivo de Sony denunciou a Nintendo por infracciónsde patente na pantalla da consola 3DS, cando a fabricación e odesenvolvemento desta tecnoloxía está, suponse, en mans daempresa Sharp, con quen Nintendo ten un acordo en vigor. Se adenuncia prosperase, a venda da consola 3DS podería bloquearse, co consecuente detrimento para os consumidores.

A batalla do móbil

É no sector datelefonía móbile as tabletas onde nos últimos anos hanse recrudecido estasprácticas, xa que case a totalidade das empresas máis relevantesatópanse en pugna entre elas pola infracción dalgunhapatente. É un sector dun espectacular crecemento nos produtosde electrónica de consumo e converteuse na principal portade entrada a Internet por parte de moitos usuarios. De face aofuturo, a empresa que domine o mercado dominará todo o sectortecnolóxico, un pastel zumento con moitos, demasiados, noivos-Microsoft con Windows Phone, Google con Android, Apple con iOs,etc.-, onde as patentes xogan un papel principal.

Esta batalla chegou a extremos grotescos, como sucedeu cando Apple bloqueou a venda en Europa da tableta de Samsung

Esta batalla chegou aextremosgrotescos, como sucedeu con Apple e Samsung por mor de algunhaspatentes relacionadas coas tabletas. En Europa, Apple logrou enagosto bloquearxudicialmente a venda da tableta de Samsung, GalaxyTab, aínda que ao final a medida levantouse. A tableta, queutiliza o sistema operativo Android, é un dos principaisrivais no mercado do iPad,a tableta de Apple.

A disputacomezou entribunais de Estados Unidos, onde Samsung, entreoutras argumentacións, utilizou unha secuencia dapelícula“2001, unha Odisea no espazo”, realizada en 1968, parasinalar que o deseño das tabletas xa se imaxinou naquelesanos por Stanley Kubrick.

Hai un mes, un consorcioliderado porMicrosoft, Apple e Oracle comprou patentes da empresa Novell,responsable da distribución de Linux Suse (software libre), porvalor de 2.200 millóns de dólares. O obxectivo da devandita compra erafrearos desenvolvementos de Google, principal competidor de todoseles,sobre todo no referente ao sistema de telefonía móbil Android.Finalmente, as autoridades estadounidenses han revisado a operación, que sospeitan malintencionada, e o departamentode xustiza haanunciado que limitará este tipo de compras masivas por partede Microsoft.

Outro caso de litixio de patentes con final perverso éo mantido por Microsoft e o fabricante HTC. Grazas a un acordoentre estas empresas, Microsoft gañaata cinco veces máis coa venda de teléfonos móbilesfabricados con HTC, que funcionan co sistema operativo Android,que cos ingresos conseguidos coas vendas do seu propio sistemaoperativo, Windows Phone.

As patentes de Motorola son para Google

O obxectivo de Google con esta compra é asegurarse un desenvolvemento onde ostente a autoría de todas as patentes

Nos últimos meses aceleráronseas compras relacionadas coas patentes. En maio, un consorcioliderado por Apple, RIM, Microsoft e Sony, entre outros, comprouos activos de Nortel, formados sobre todo por miles de patentes.O obxectivo, como na compra de Novell, é frear a Google e o seusistema operativo Android. Pola súa banda, Google anunciouo pasado mes de agosto a compra da sección dedicada átelefonía móbil do fabricante Motorola.

Pretende deste xeito asegurarseun desenvolvementoonde ostente a autoría de todas as patentes. Unha das razónsdesta adquisición é poder fabricar directamente dispositivosmóbiles co sistema operativo Android de igual maneira que Applecontrola todos os procesos na fabricación do iPhone. Ademais,Motorola é unha empresa que conta con máis de 17.000 patentesrelacionadas coa telefonía móbil, co que pode contribuír a queGoogle teña menos problemas de infracción de patentes con outrasempresas nos próximos anos. De todas estas patentes, hai 18 quesonas máis importantes para Android e que rivalizan con innovaciónsdesenvolvidas por outros fabricantes. Google taméncomprou en xullo patentes a IBM.