Infografía

iCache

Icache

É un dispositivo que rexistra e garda toda a información dos cartóns de banda magnética que utiliza unha persoa.