Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

ICE, en caso de emerxencia

Pór este tres letras xunto ao nome dalgún contacto na axenda do móbil pode axilizar a identificación de feridos en accidentes
Por Benyi Arregocés Carrere 18 de Maio de 2007

‘In Case of Emergency’ (en caso de emerxencia), ten como acrónimo tres letras, ICE, que poden axudar en caso de accidente de estrada; se se escriben na axenda de cada teléfono móbil diante dos familiares e amigos máis próximos, para que os servizos de urxencia poidan chamar a algún achegado.

Noné certo que en España o promova o SAMUR, pero trátase deunha historia verídica, froito da iniciativa dun enfermeirohai dous anos no Reino Unido
Aomenos, iso é o que asegura unha mensaxe de correo electrónicoque circula sen descanso, e en varios idiomas, baixo o amparo demiles de persoas que o atopan útil. Pero, éreal o que afirma esta mensaxe? Non é certo que en España opromova o SAMUR, pero trátase dunha historia verídica,froito da iniciativa dun enfermeiro hai dous anos noReino Unido, e que os servizos de urxencia consultados consideran“unha práctica interesante”.

Img

A idea consiste en que as persoas agreguen á súaaxenda do teléfono móbil a palabra ICE diante donome dos contactos máis próximos, de forma que osservizos de urxencia poidan contactar con algún deles en caso deaccidente.

Segundo a mensaxe, quecircula en varios idiomas e países, esta idea xurdiu deos corpos de emerxencia (ambulancias, bombeiros, policía,etc.), que sempre corresponden cos do país do receptor,no que supón un dato inexacto do correo electrónico.

Porexemplo, o SAMUR nega que promovese esta iniciativa, como seindica na versión española da mensaxe. Este feito,xunto con que se pide que se difunda o contido, provocou quesospéitese da súa veracidade.

A idea consiste en que as persoas agreguen á súa axenda doteléfono móbil a palabra ICE diante do nome doscontactos máis próximos

Nonen balde a Rede é un punto de encontro para bulose lendas urbanasque se propagan ao ritmo do reenvío frenético. Senembargo, como este caso ten un precedente real, o concepto de ICEpodería asimilarse a un ‘meme’,é dicir, trátase dunha idea que se repite porque á xente lleparece boa e útil, aínda que non sexa completamente certa.

Por exemplo, desde o servizo SOS Deiak, que se encargade xestionar todas as emerxencias que se producen no PaísVasco, considérase “unha práctica interesante” e quepode resultar “útil nalgúns casos”, aínda queaseguran que lles adoita resultar sinxelo localizar aos familiares ouachegados.

Pero o ICE existe…

Desdeo servizo SOS Deiak, que xestiona as emerxencias no PaísVasco, considérase “unha práctica interesante”
Peroaínda que ICE non se promova en España, si se impulsadesde outros países. Bob Brotchie, un enfermeiro dasAmbulanciasde East Anglianno Reino Unido, foi o creador desta iniciativa en abril de2005, porque, na súa experiencia persoal, comprobou como moitosaccidentados non sinalaban con claridade os contactos máisimportantes na axenda o seu teléfono móbil.

Ademaisde propor a adopción da palabra ICE diante doscontactos máis próximos, aconsella, para mellorar a eficacia deeste sistema, que a persoa designada coñeza as enfermidades ealerxias, saiba os números das demais persoas ásque tería que avisar, e que o número apuntado que setrate dun número no que sexa posible localizar a esapersoa a maior parte do tempo.

Img

Poroutro lado, a idea de Brotchie recibiu o impulsoe patrocinio de Vodafone,no marco duns premios que a operadora británica concedeanualmente aos que salvan vidas alleas aínda que poñan en risco asúa propia.

Non serve se o teléfono atópaseapagado, porque os servizos de emerxencia non coñecen o PIN

Senembargo, esta idea enfróntase con dificultades prácticas,comosinalaronno sitio web dedicado a clasificar lendas urbanas, Snopes.Por exemplo, que non serve se o teléfono atópase apagado,porque os servizos de emerxencia non coñecen o PIN, ou que tampoucofuncionará se o terminal atópase roto.

Porcerto, neste sitio fálase dun hoaxque afecta á historia do ICE: unhas mensaxes encadeadascompletamente falsos, que afirman que se se escribe o códigoICE diante dun contacto na axenda do móbil, istoatraerá virus.

De proposta práctica a negocio

Aidea orixinal de Brotchie evolucionoumáis adiantecara ao negocio. Xa non só se trata do número ICE,senón de todo un sistema de emerxencia cuxa denominación se haconvertido nunha marca rexistrada, en que se garda a informaciónpersoal e médica nunha base de datos para poder recuperalavelozmente en caso de accidente. De feito, afirman que o tempo quetárdase en contactar con familiares descende desde as “5horas e 51 minutos” sen identificacións ICE, ata “os 13minutos” co seu sistema.

Xanon só se trata do número ICE, senón de todo unsistema de emerxencia cuxa denominación se converteu enunha marca rexistrada

A persoa que o contrata recibe un cartón ICE ediferentes adhesivos (para o móbil, etc.), que serven depunto de partida para que os servizos de emerxencia póñanse encontacto cos teleoperadores da empresa, que proporcionan ainformación útil e encárganse de avisar aosachegados.

Existen diversas tarifas, desde as 18 libras anuais(uns 26,50 euros) do servizo máis básico, ás 30libras (uns 44 euros) do paquete familiar ou, mesmo, unha ofertapara empresas, con prezo a convir.

Poroutra parte, outras empresas aproveitaron esta idea paracomercializar produtos que non achegan moito respecto da ideaorixinal. Por exemplo, ICEStickernos Estados Unidos comercializa adhesivos aínda que só setrate dun modo de avisar de que no terminal atópansegardados contactos que seguen o código ICE.

ICEFirstvende, á súa vez, un programa que facilita anotar os númerosICE no teléfono e proporciona unha copia dos datos no seusitio web por 9,95 dólares o primeiro ano (uns 7,30euros).

Paratentar preservar a idea orixinal, diversas organizaciónsfacilitan a descarga gratuíta desde Internet dos deseñosde cartóns e adhesivos ICE, como realiza o NewYork Compensation Managers.

O sentido común, a mellor estratexia

Img

ICEé unha iniciativa interesante nalgúns aspectos, sempre queo teléfono móbil atópese aceso e preto dolugar do sinistro. Con todo, se utilizan a arma demoledora dosentido común, os servizos de urxencia pode contactarrapidamente con algún familiar ou amigo da vítima,aínda que non se use este sistema.

Así,poden revisar a axenda do teléfono en busca dalgún doscontactos que se atopan en case todos os terminais: o dopai, o da nai, o de casa, o da parella, o númerocurto, etc. Se non houbese ningún deste tipo, sempre quedaríaa opción de entrar o rexistro de chamadas realizadas paraatopar a algún achegado.

Por outra banda,nestes casos nin sequera é necesario involucrar ásnovas tecnoloxías. Basta cunha mirada á carteira en buscado DNI, un documento que non existe no Reino Unido e queseguramentesirva para axilizar os contactos nestes contratempos.