Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

É importante a neutralidade da Rede?

A igualdade de oportunidades para todos os contidos que circulan por Internet definiu o espazo dixital tal como é hoxe
Por Jordi Sabaté 14 de Maio de 2014
Img netneu hd
Imagen: OTA Photos

O vindeiro sábado 17 de maio celébrase o Día de Internet, un momento oportuno para reavivar certos debates como o da neutralidade da Rede. Nos últimos meses lanzáronse diferentes propostas, tanto en Europa como en Estados Unidos e outros países, co fin de ou ben eliminar devandito principio fundacional ou, polo menos, frear as iniciativas para que deixe de ser só un principio asumido e pase a ser unha lei de obrigado cumprimento. O termo chea páxinas nos xornais e levanta polémica nas redes sociais. Por que ten tantos defensores a neutralidade de Internet? Beneficia aos consumidores? Este artigo resolve estas e outras dúbidas respecto diso.

Todos partimos do mesmo punto en Internet

O concepto de neutralidade da Rede resúmese nesta máxima: “Un bit é igual a outro bit”. Fai referencia a que o bit, como unidade básica de información, non debe distinguirse nunha canle como Internet pola clase de contido que leve e, en consecuencia, debe ser valorado só en cantidade, pero non en calidade. Por iso, calquera contido que circule pola Rede deberá ser tratado igual que o resto, xa proveña do blogue dun simple usuario anónimo ou dunha gran empresa de distribución como Amazon.

Calquera contido que circule pola Rede deberá ser tratado igual que o resto, xa proveña dun simple usuario ou unha gran empresa

As implicacións deste principio básico, e case fundacional, do funcionamento da Rede son que dentro delas todos temos o mesmo nivel de control e oportunidades en canto á circulación da información, e só distinguímonos pola nosa capacidade para crear contidos ou servizos mellores e para facernos máis populares que os demais. Noutras palabras, a era dixital iguálanos a todos en cando a capacidade tecnolóxica.

Un exemplo que fai entendible este concepto é o da fotografía. Cando era analóxica, só os profesionais ataviados coas mellores cámaras eran capaces de tomar imaxes boas; na dixital, todo o mundo pode -máis ou menos- comprarse unha cámara boa, aprender a usala e obter fotografías de calidade. O profesional seguirá contando co seu talento e a súa experiencia para ser mellor, pero a tecnoloxía fotográfica hase voo máis asumible para todos.

Un século de información limitada

Durante o pasado século, a televisión e a radio dominaron o panorama informativo, sobre todo na segunda metade, polo que a súa influencia e capacidade de control sobre os contidos que recibiamos era moi grande. En moitos casos, e en todo o mundo, fomos informados de modo nesgado ou incompleto sobre os máis diversos asuntos, de modo que ditas noticias condicionaron a nosa visión do mundo. E aínda que en comparación con outras épocas a liberdade de estar informados foi moito maior, tamén o foi a capacidade de ser manipulados. Con todo, non era unha situación inxusta, senón limitada tecnoloxicamente: eran poucas as persoas ou entidades que podían adquirir a tecnoloxía necesaria (cara e complexa) e, ademais, o espazo dispoñible para establecer unha canle era limitado.

Durante o pasado século a televisión e a radio dominaron o panorama informativo con capacidade de control sobre o contido que recibiamos

Na era dixital, este panorama cambia por completo: o espazo para emitir é moito máis amplo, case ilimitado e, ademais, a tecnoloxía de emisión de información é alcanzable a todo o mundo, xa que basta cun smartphone de 200 euros. En tales condicións, a asimetría informativa do século XX, na que uns poucos tiñan acceso ás fontes de coñecemento e as canles de comunicación, fractúrase. E o resultado é o que todos coñecemos: miles de blogues, novos medios -como o propio EROSKI CONSUMER-, emisións de radio e vídeo independentes e as redes sociais para acelerar a compartición da información xerada. Como consecuencia, os antigos oligopolios da información rompen e cada vez teñen menos audiencia.

Imos cara a unha Internet televisada?

Con todo, o feito de que os contidos circulen en igualdade de condicións pola Rede depende en gran medida dos operadores de telecomunicacións, que son quen crean a infraestrutura (os cables) para que a rede chegue a todos os fogares. Eles fan o investimento en cableado para que todos podamos entrar en Internet e publicar ou recibir contidos e servizos, e cóbrannos unha cota mensual por este acceso.

O feito de que os contidos circulen en igualdade de condicións pola Rede depende en gran medida dos operadores de telecomunicacións

Estes operadores non interveñen nin discriminan os contidos que circulan, pero quéixanse de que a maior actividade, máis consumo de ancho de banda e maior investimento deben facer eles para que a Rede siga crecendo. Queren, por tanto, cobrar unhas cotas ás empresas que operan en Internet e teñen gran demanda de ancho de banda, como Google, Amazon, Spotify ou Netflix entre outras, de modo que canto máis paguen, máis rápido cheguen ao usuario.

Isto suporía que un bit deixaría de ser igual a outro bit e habería “bits ricos” e “bits pobres”, de maneira que uns chegarían con máis facilidade aos usuarios que outros, segundo o pago polo seu emisor. Sería o fin da neutralidade da Rede e tamén da simetría informativa que reinou desde a aparición de Internet, xa que se pasaría a un modelo similar ao da televisión, con “contidos pagos” que serían de acceso moito máis fácil que outros máis independentes, pero que reducirían moito a oferta informativa actual.

Como nos afectaría o final da neutralidade?

A xustificación das operadoras ante esta reclamación -que veñen facendo desde hai moitos anos– é que estes pagos amortizarían os investimentos e mesmo animarían a realizar maiores avances no desenvolvemento de novas tecnoloxías, de modo que protocolos como o 4G ou superiores poderían estenderse con rapidez, dado que reportarían un beneficio.

Con todo, o cobro dunhas taxas que favorecerían aos servizos e empresas máis poderosas de Internet podería ser un perigoso precedente para prácticas monopolísticas e contra a libre competencia que poderían situarnos de novo no século XX.

A longo prazo, Internet podería acabar sendo un medio simplificado e empobrecido

Así, Telefónica podería favorecer no seu día á rede Tuenti fronte a Facebook. Ou agora Facebook podería pagar para ter mellor acceso aos usuarios que outros competidores máis débiles. Ou Amazon ou Rakuten (dous xigantes da venda en liña) poderían afogar aos pequenos e novos comercios que ofertasen produtos interesantes, a base de pagar por ter maior velocidade que eles.

A longo prazo, en definitiva, a Rede podería acabar sendo un medio simplificado e empobrecido, tal como o é a televisión hoxe en día ou moitas rúas comerciais de grandes cidades. En certo xeito, volveriamos ao panorama do século XX.

Como evitar o fin da neutralidade?

As grandes empresas de Internet, aínda que non están de acordo coas teses dos operadores, si están dispostas a pagar nalgúns casos por acceder a métodos de conexión máis avanzados que os normais, como é o caso do coñecido como “interconexión”. Aínda así, temen que unha parte importante do seu beneficio acabe nos petos dos provedores de acceso e piden aos gobernos que actúen para regular as esixencias destes.

As grandes empresas de Internet están dispostas a pagar nalgúns casos por acceder a métodos de conexión máis avanzados

No sector público hai varias correntes de opinión: desde quen pensa que o cobro é un dereito dos provedores, ata os partidarios de garantir a neutralidade por lei. Por suposto, uns están presionados por grupos afíns aos operadores, e outros, por cabilderos das empresas, pero polo momento ningunha destas correntes imponse e o debate continúa.

Nos últimos tempos xurdiron iniciativas para regular en parte a neutralidade. As propostas lanzadas van na liña de garantir unha velocidade de acceso mínima para calquera contido sen importar a súa orixe, e a partir de aquí, unha escala de velocidades segundo o pago de taxas. Con todo, a futura lei debería asegurar que se prohibirá calquera desembolso cuxa intención última fose atentar contra outro competidor ou manipular o libre acceso aos produtos por parte dos consumidores, asuntos en principio complicados de controlar.