Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Internet Explorer 8

A segunda versión en probas do navegador de Microsoft, sen grandes cambios estéticos, demostra o esforzo técnico desenvolvido
Por Antonio Delgado 2 de Decembro de 2008
Img explorer
Imagen: CONSUMER EROSKI

Microsoft traballa xa nanova versión do seu futuro navegador Internet Explorer 8(IE8). Este novo prototipo, abeta 2, inclúe melloras na seguridade e a navegación dosusuarios. Aspectos como a privacidade ou a compatibilidade coaestándares web, que Explorer ata agora non respectara, tamén son algunhas das característicasmáis destacadas. Ademais, incorpora unnovo motor de renderizado (xestión de imaxes) máis rápido que a versión anterior.

Barra de direccións con memoria

A nova barra de direccións, denominada “Smart AddressBar”, inclúe de forma automática as coincidencias determos, conforme se van escribindo, aparecidostanto no título da páxina como na ruta daURL entre as páxinas almacenadas no historial, osfavoritos e as subscricións RSS do usuario. Estas recomendaciónsmóstranse de forma separada, indicando desde que fonte seestán a ofrecer.

A caixa de procuras permite buscar en Windows. Live Search ou noutro buscador que se haxa predeterminado, a partir dunha lista que inclúe os principais buscadoresde Internet, así como outros específicos de cada paísonde se atope o usuario.

Doutra banda, debido a que moitos destes cambios aproximan IE8ao cumprimento dos estándares de accesibilidade do organismoW3C, moitas páxinas, que estaban deseñadas para verseben nas versións IE6 e 7 do navegador (que non cumprían ninde lonxe cos estándares), veranse agorade maneira defectuosa. Para axudar aos usuarios a ver estas páxinasdunha forma máis correcta, IE8 inclúe xunto á barra dedireccións un botón denominado “Vista decompatibilidade” que permite visualizar dunha forma máiseficiente a páxina, así como corrixir erros comúnscomo imaxes, menús ou textos fóra de lugar.

Seguridade

No apartado de seguridade,IE8 engade novas características para a prevención eprotección de ataques de suplantación de identidade, ocoñecido “phishing“.Tamén inclúe un novo filtro denominado “SmartScreen”para previr os ataques desde páxinas onde se aloxencódigos maliciosos. Esta aposta pola seguridade nótasedesde o primeiro momento, xa que, aa hora de iniciar a instalación de Internet Explorer 8, osistema realiza unha comprobación do equipo en busca desoftware malicioso.

Navegación privada

Incorpora unha opción de navegación privada, denominada “InPrivate”, que permite moverse pola Rede de maneira anónima

Internet Explorer 8, do mesmo xeito que outros navegadores actuais comoSafari 3 e Google Chrome, incorpora unha opción de navegaciónprivada, denominada “InPrivate”, que permite navegar polaRede de maneira anónima. Usando esta opción non se gardainformación sobre as páxinas visitadas no historialdo navegador, nin calquera outro dato ou cookieque sexa utilizado para acceder ás páxinas web.

Este modo ten un efecto contraproducente para Google, xa que obuscador baséase no percorrido que teñen os usuarios pola Webpara ofrecer a súa publicidade contextual. Algúnsanalistas cren que este é o motivo polo que Google sedecidiu a sacar o seu propio navegador, GoogleChrome, co que si pode recompilar a informacióndos internautas.

Pestanas

Para aqueles usuarios que adoitan abrir moitas pestanas eno navegador, Internet Explorer 8 incorpora unha mellora notratamento destas, ao ser xestionadas de formaindependente. Así, se unha pestana deixa de responder, éposible pechala sen ter que reiniciar o navegador. Por outraparte, incluíuse por defecto cor ás pestanas paramostrar de forma visual as páxinas que están abertasa partir doutra. Así se mantén unha correspondencia decor coa pestana orixinal.

Aceleradores

Se unha pestana deixa de responder, é posible pechala sen ter que reiniciar o navegador

A novidade máis importante de IE8 é, con toda probabilidade, a súaintegración co resto de servizos en liña de Microsoft,baixo o nome de aceleradores “”. A ferramenta dá accesodirecto para enviar texto ou imaxes de forma rápida esinxela a calquera dos outros servizos de Microsoft, como ocorreo electrónico, os blogues de Spaces ou o tradutor online. Para iso, os usuarios tan só deben seleccionar cono rato o texto ou a imaxe que se desexa enviar e pulsar sobre unha iconade cor azul que aparece de forma automática na pantalla.Estes aceleradores poden ser personalizados con outrosservizos de terceiros predeterminados polos usuarios.

Barra de favoritos

IE8 mostra suxestións personalizadas doutras páxinas en función do historial de exploración do usuario

Pola súa banda, a xestión de sitios favoritos taménrenóvase e inclúe a posibilidade de subscribirse directamente desdea barra do navegador. Este sistema, denominado “Web Slices”,permite recibir avisos das actualizacións que se vaianproducindo nas páxinas favoritas do usuario,despregándose nunha vista previa sobre a páxina queestea a visitarse no momento. Esta integracióntamén se realiza cos arquivos RSSofrecidos polas diferentes páxinas web, para permitir a súa lecturasen abandonar a páxina actual.

Nesta mesma barra inclúesea opción de Sitios “suxeridos”, que mostra suxestións personalizadas doutras páxinasen función do historial de navegación do usuario. Esta opción aparece ante os usuarios para ser activada ou desactivada a primeira vezque se executa IE8.

Desinstalación

IE8 aparece como unha actualización do sistema (“Windows Internet Explorer Beta 2”), e pode ser removida facilmente do equipo

A pesar de ser unha beta pública, os usuarios que decidaninstalala deben ter en conta que pode ser inestable e non estárecomendada para ser utilizada en computadores onde se realice unhaactividade diaria, xa que é unha versión aínda propensa a fallos. Ademais, moitas páxinasnon se mostran de forma correcta debido ao seu novo motor de renderizado.Os usuarios que instalaron IE8 no sistema operativo Windows XP poden desinstalarlodo equipo a través da opción “Agregar ou quitarprogramas” do Panel de Control, xa que figura comounha actualización do sistema (“Windows Internet Explorer Beta 2”), que pode ser removida facilmentedo equipo.

Aqueles usuarios que teñan o sistema operativo Vista deben ir tamén a Panel de Control, logo a Programas e alí a “Ver actualizacións instaladas”, onde han de buscar “Windows Internet Explorer Beta 2” e desinstalarla. Automaticamente, do mesmo xeito que en Windows XP, o IE reverterase á versión anterior que se tivese antes de instalar a Beta 2, xa fose esta a 7 ou a 6.