Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Internet no coche

Diferentes tecnoloxías permitirán aos automóbiles dispor de conexión permanente a Internet
Por Antonio Delgado 14 de Xuño de 2010
Img internet coche portada
Imagen: James Cridland

Osector da automoción prepárase para integrar nossistemas de navegación dos vehículos a motor o acceso a Internetde forma permanente. Deste xeito, o coche ou amotocicleta poderán actualizar datos de interese para o condutor,así como informar dalgún problema, en caso de necesidade, aosservizos de emerxencia. Un dos principais obxectivos é reduciros imprevistos que xorden na condución.

Dispor deconexión aInternet nun vehículo non só é unha opción de lecer, que é comoveríase desde a perspectiva do entretemento nunha viaxelongo por estrada para os ocupantes do coche. Tamén é unhasolución práctica que estudan os fabricantes de automóbiles eas empresas de tecnoloxía do sector, para dotar de maior información ao condutor e, desta forma, aumentar a súa seguridade aovolante.

Segundo aconsultora iSuppliCorporation, en 2016 máisde 60 millóns de consumidores terán acceso a Internet enos seusvehículos, xa sexa mediante sistemas e dispositivos de terceiros ouben integrado de fábrica. Unha das opcións máis avanzadas é aaplicación CVIS,realizadapor un consorcio de fabricantes de automóbiles, gobernos europeos,operadores de telecomunicacións e sistemas de tráfico para dotar deun sistema común a todos os países da Unión Europea.

Un inconveniente destes sistemas é que non están integrados por completo co vehículo e, por tanto, necesítase que o condutor fixe a vista neles

Na actualidade, hai diferentes opcións para conectar un vehículo a Internet. A máishabitual é a través dun “smartphone”situado no cadro de mandos, que xunto cun navegadorGPS permiten ter acceso en tempo real a posibles problemasde conxestión de tráfico e as consecuentes rutas de escape. Con todo,estes sistemas teñen o inconveniente de non estar integrados por completo co vehículo e, por tanto, necesítase que o condutorfixe a vista neles durante breves espazo de tempo, unha práctica prohibida polo novo regulamento de tráfico e que obriga a buscar solucións compatibles coa condución.

No entanto, non tododebe relacionarse de modo directo co manexo do volante. Entre as numerosas vantaxes de ter acceso a Internet no vehículo, tamén destaca a posibilidade de poder enviar a posición en todo momento a unha central de alarmas ou ao mesmo usuario. Desta forma, pódese facilitar a súa recuperación en caso de roubo ou algo tan cotián como saber onde está aparcado o coche nun parking dun centro comercial. Doutra banda, tamén informa en tempo real sobre datos do tráfico, con incidencias de última hora segundo a ruta elixida, oufacilita a previsión meteorolóxica.

Un tema non exento de polémicas

Respecto da privacidade, ábreseo debate sobre as imprudencias ao volante, xa que as aseguradorasquererán saber as prácticas dos seus clientes e o modo en que conducen para aplicar descontos ou aumentar a curmáen función do seu comportamento na estrada. En 2008, aaseguradora Mapfre levoua cabo unha experiencia piloto na que outorgaba un descontona curmá aos usuarios que compartían os seus datos coaaseguradora mediante unha caixa negra integrada no vehículo, quecontaba cun GPS e un transmisor.

As aseguradoras quererán saber as prácticas dos seus clientes e o modo en que conducen para aplicar descontos ou aumentar a curmá

Outro asunto polémico afecta as distraccións e as solucións para evitalas. Sábese que asdistraccións ocasionan máis mortes que o exceso de velocidade,polo que os métodos de comunicación entre o usuario e odispositivo de rede deben contemplar a mínima desviación davista respecto da estrada. A voz é unha das posiblesalternativas, pero conta co hándicap de que non pode explicartanto como o impacto visual. Por iso, é neste terreoonde se buscan solucións compatibles.

Realidade aumentada no parabrisas

Un dos aspectos que podenparecer máis futuristas, por ser un recurso habitual en películas deciencia ficción, son os sistemas denominados HUD (“HeadUp Display”), que integran información con diferentes tipos deindicadores no cristal do parabrisas dianteiro do coche ou benenoespello do retrovisor.

Estes sistemas, que entrandentro da denominada “realidade aumentada“, engaden información mediante a superposición de capas de datos relacionados. Desta forma, ocondutor pode coñecer en tempo real cuestións que complementen avisión da estrada, como a distancia co vehículo anteriorou posterior, a velocidade e as condicións do tráfico, entre outrosparámetros.

Unha dasprimeiras empresasque pretenden ofrecer un produto comercial a curto prazo é LixeiroBlue Optics, que traballa no desenvolvemento de Lixeiro “Speed” para engadir ao parabrisas información, como velocidade, localización GPS ou advertencias da estrada en temporeal. Todo visualizado sobre o mesmo enfoque da estrada docondutor, para que non necesite mirar cara a outro lado por brevesinstantes.

Internet para todos os pasaxeiros

Unha dasopcións que máisse barallan a medio prazo para integrar Internet nos vehículosé dispor dun cartón3G de datos dentro dun router. Este integraríase no vehículo para captar un sinal inalámbrico que permitise acceder á Rede desde os diferentes dispositivos portátiles dos pasaxeirosdo vehículo, como poden ser consolas de videoxogos, tablets oureprodutores multimedia.

Esta é a opción que elixiu Ford para integrar o acceso a Internet durante 2010 nos seus vehículos, mediantea solución FordSync, que se instalará en automóbiles de alta gama como extra, por un custo que roldará 500 dólares. O servizo mensual de subscrición a un operador de telecomunicacións contratarase de forma independente.