Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Internet polo enchufe, unha idea abandonada?

A promesa de conectarse a Internet polo cable da electricidade non chegou e as propias compañías eléctricas están en retirada, aínda que poden volver á carga
Por Darío Pescador Albiach 10 de Abril de 2007

Hai unsanos parecía a solución a todos os males. Atecnoloxía PLC(Power Line Communications, comunicacións pola liñaeléctrica) era a solución para levar unha conexiónde Internet de banda ancha a calquera sitio onde houbese unenchufe. Pero os proxectos piloto de Endesa e Iberdrola non prosperaron, e recentemente Iberdrola abandonou o proxecto.

A diferenza do ADSL, os dous ‘megas’ que poden circular polo cable eléctrico son simétricos, é dicir, obtense a mesma velocidade de subida que de baixada

A idea ésimple. Existe un tendido de cables de cobre que levan a correnteeléctrica aos fogares. A electricidade doméstica éunha corrente alterna de baixa frecuencia (50 Herzios) e unha voltaxealto (220 Volts). Por eses mesmos cables pódense enviar datos conoutra corrente dunha frecuencia moi alta (ata 30 Megaherzios),pero unha voltaxe moita menor, que non afecta os electrodomésticos.As dúas correntes viaxan mesturadas, e mediante un filtro pódeseseparar a que leva os datos.

Avelocidade de transmisión é similar á de ADSL, entre 256Kbps e 2 Mbps. Pero a diferenza de ADSL, os dous ‘megas’ sonsimétricos, é dicir, obtense a mesma velocidade de subidaque de baixada (isto é, para recibir e para enviar datos).

En 2003as compañías eléctricas Endesa e Iberdrolasolicitaroná CMT as licenzas para converterse en operadorasde telecomunicacións. Ese mesmo ano comezaron os proxectospiloto, o de Endesa en Zaragoza, e un pouco máistarde os de Unión FENOSA e Iberdrola. Esta últimaofrecía ata agora o servizo en Madrid, Murcia e Valencia.

Segundoinformación da web Banda Ancha, Iberdroladecidiuse a abandonar o servizo. Aos clientesxa abonados ofreceráselles unha conexión ADSL encondicións vantaxosas, mentres que a empresa está a probarunha nova xeración de PLC, que conta co apoio daUnión Europea: Opera2.

Dificultades técnicas

Asconexións PLC presentan dificultades técnicas, e a máisimportante son as interferencias. Os electrodomésticos eaparellos electrónicos, como o reprodutor de DVD ou alavadora, adoitan ter unha protección contra subidas detensión ou interferencias que proveñan da rede eléctrica.Con todo, non teñen filtros ‘de saída’ para as interferenciasque eles mesmos causan, e que poden alterar a transmisióndos datos por PLC.

Os datos que viaxan pola rede eléctrica converten os cables en antenas emisoras de radio, que interferen coas frecuencias que emprega a policía

Por outrolado, se unha corrente variable atravesa un cable condutor, esecable emite ondas electromagnéticas. É dicir, os datos queviaxan pola rede eléctrica, que son sinais de altafrecuencia, converten os cables en antenas emisoras de radio, queinterferen coas frecuencias que emprega a policía, osradioaficionados ou servizos de emerxencia. Isto fai que atecnoloxía PLC estea prohibida en Xapón. Hanserealizado algunhas probasque constatan estas interferencias. Pódense empregar filtros parasolucionar estes problemas, pero resulta caro e complicado.

Tampouco éun bo momento para as compañías eléctricasespañolas, cun ano de moito. movemento. Polo menos Iberdrola, a máis avanzadaen PLC, decidiu tomarllo con calma.