Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

José Pérez, director xeral de ASIMELEC

O noso desexo é que non existise canon nin para os particulares, pero vai ser difícil
Por Jordi Sabaté 11 de Novembro de 2010
Img perezasimelec portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

O contenciosoque un grupo de comerciantes mantivo durante o últimos cincoanos contra as entidades españolas de xestión de dereitosintelectuais a raíz do chamado “canondixital“, desembocou nunha sentenza do Tribunal de Xustizada Unión Europea que opera nun dobre sentido. Por unha banda,dá a razón aos querellantes e opina que o canon é unhaacción inxusta e indiscriminada para as persoas xurídicas, comoson as empresas ou entidades que fan un uso non persoal dossoportes de almacenamento e copia dixital. Por outro, avalaa súa aplicación a particulares como método compensatorio polasperdas que sofren os autores pola coñecida como “copiaprivada”. Desde ASIMELEC (Asociación Multisectorial de EmpresasTecnolóxicas da Información, as Comunicacións e aElectrónica), o seu director xeral asegura que aínda que a sentenza doalto tribunal europeo forzará a cambiar a norma, será difícil queos particulares poidan evitar o canon. Tamén defende que é “unhabarbaridade” aformulación dalgunhas entidades de xestión para queo canon esténdase ás conexións ADSL dos usuarios.

Que implica a recente sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea?

A recente sentenza implica a declaración por parte do tribunal europeo de que o canon dixital ou, dito dun modo máis técnico, a “compensación equitativa por copia privada” prevista no ordenamento español é indiscriminada. É tamén contraria, por tanto, ao dereito Europeo. A consecuencia inmediata é que o Goberno deberá cambiar a norma.

Que ocorrerá agora se os tribunais de Barcelona toman como referencia esta sentenza?

O certo é que ou se cambia a norma ou os tribunais veranse alagados de reclamacións que, evidentemente, poderanse apoiar nesta sentenza.

Poderase recuperar o diñeiro pago en concepto de canon? Que requisitos serían necesarios para iso?

“A consecuencia inmediata da sentenza do tribunal europeo é que o Goberno deberá cambiar a norma”
O pago asentouse nunha norma que é contraria ao dereito Europeo. Entendo, por tanto, que cabería unha acción de nulidade. No entanto, o procedemento para recuperar en cada caso as cantidades dependerá de varios factores e de como se realizou o pago.

Teñen datos do monto total que se podería recadar de modo presuntamente ilícito durante todos estes anos?

É moi difícil saber o monto recadado que quedaría exento, ao imputarse a persoas xurídicas que, segundo a sentenza, deben quedar excluídas. Si resultaría fácil calcular a partir de agora, xa que a maioría das empresas teñen segmentadas as vendas por clientes, polo que non é complicado comprobar que se factura a persoas xurídicas.

A sentenza do tribunal europeo respecta en principio o canon para particulares, o denominado “por copia privada”. Teñen pensado pedir a retirada tamén desta parte?

“É moi difícil saber o monto recadado que quedaría exento de aplicarse o canon en conformidade coa sentenza”
A sentenza recoñece o principio de “compensación equitativa por copia privada”. Este principio recoñecíase na Directiva correspondente, polo que deixa aos Estados membros a posibilidade de implementalo nos seus ordenamentos internos, como é o caso de España. Ao mesmo tempo, a sentenza, unha vez recoñecido o principio, establece unha exención a favor das persoas xurídicas. O noso desexo é que non existise canon nin para os particulares. Algo que intuímos difícil, á vista da Directiva Europea e desta sentenza, é a súa eliminación.

Impide dalgunha maneira este gravame o aumento das vendas de dispositivos tecnolóxicos?

Por suposto, o aumento do prezo dos produtos que impón o canon é un freo para o usuario.

Cre que o auxe das reproducións en streaming fai menos xustificable o canon?

Non cabe dúbida de que, na medida en que proliferan sistemas de explotación de contidos, figuras como o canon perden sentido.

Teñen pensado expor vostedes algún outro mecanismo compensatorio?

“Non cabe dúbida de que, na medida en que proliferan sistemas de explotación de contidos, figuras como o canon perden sentido”
Pensamos en fórmulas que permitan combinar o lexítimo dereito dos autores a ver remunerada a súa creación coa xustiza que supón pagar cando se copia e non de maneira indiscriminada. Confiamos en poder presentar estas fórmulas no debate que se abrirá na posible reforma da norma.

Como se soluciona o problema do denominado “dano aos autores”, provocado pola copia privada que non remunera o seu traballo?

Hai fórmulas, algunha delas xa se aplican noutros países, como as tributarias, o deveño en orixe, o cálculo do dano global, etc., que sería moi complicado detallar nunhas breves liñas. Basta indicar que hai e que son factibles.

Que opinan de alternativas como a implantación dun canon para as conexións ADSL, que pediron algunhas entidades de xestión?

Paréceme unha auténtica barbaridade que a Lei, de maneira expresa, directa e concreta, evitou.