Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Last.fm, a rede social da música

Máis que una radio online, Last.fm é una comunidade formada por afeccionados á música, artistas e selos discográficos
Por José Antonio Gelado 29 de Agosto de 2007

Miles de persoas soben cada díaa Last.fm os datos das cancións que escoitan, etiquetan aosartistas por estilos e escriben as súas biografías no wiki doservizo, proporcionando todos os contidos ao sistema e dandoforma a unha das maiores enciclopedias musicais da Rede.Last.fm, que comezou sendo una radio online pioneira nocampo das estacións semánticas, soubo converterse nolugar ideal para que os melómanos compartan os seus gustos,busquen novos artistas e fáganse amigos.

Una radio intelixente

Unadas bazas de Last.fm, fronte a outras redes sociais similares, éque segue sendo a radio semántica (ou intelixente) quefoi nos seus inicios. É dicir, trátase dun servizo capaz deentender e predicir os gustos do usuario: recoméndalle músicae descóbrelle a novos artistas que até agora lle eran descoñecidospero que lle van a gustar.

/imgs/2007/08/last1.jpg

Acapacidade de prescrición de artistas descoñecidos, perointeresantes paira o usuario (o servizo adoita acertar nas súasrecomendacións), vén de calcular con gran precisión aposibilidade de que as novas obras sexan da súa agrado, baseándosenos perfís que os internautas ofrecen de si mesmos aoelixir que música escoitan.

O seufuncionamento baséase na idea de que si a dúas persoas gústanllesvarios artistas, é probable que, si intercambiasen as súas listas,descubrirían nova música que encaixa coas súaspreferencias; esa é o principal labor de Last.fm: mostrar erelacionar as listas de reprodución.

Un sistema educable

A capacidade de prescrición de artistas descoñecidos pero interesantes paira o usuario vén de calcular con gran precisión a posibilidade de que as novas obras sexan da súa agrado

Taméné posible facer recomendacións directas a outro usuario mentressoa una canción, mediante o envio dunha mensaxe cotítulo da canción e o artista. O servizodetecta si o destinatario abre ou non a recomendación e permítelle puntuala. Deste xeito o sistema vai coñecendo novos datossobre os gustos de cada usuario. Así, Last.fm vaiseautoeducando paira ofrecer as mellores listas de programación.

Una radio intelixente

Pairaafinar o perfil con maior acerto, pódese valorar cada canciónque suxire o sistema e marcala como ‘Favorita’ou ‘Prohibida’. A opción ‘Favorita’ indica ao sistema non sóque esa canción é do gusto do usuario, senón que assimilares e as dese artista probablemente tamén o sexan.A marca como ‘Prohibida’ impide que ese tema volva soar paira ese usuarioe reduce tamén a posibilidade de que soe oartista. Así se vai creando o perfil do usuario.

‘Scrobblerizando’ música

Todoo sistema de catalogación e xestión de perfís denomínase ‘Audioscrobbler‘,e consiste no almacenamento e xestión de bases de datoscos gustos musicais dos usuarios e as estatísticasque deles se obteñen.

Osistema está documentado e licenciado como códigoaberto, e por tanto dispoñible paira a integración por partede programadores noutros sitios e servizos. Aínda que naceucomo un proxecto independente, ‘Audioscrobber’ terminouuníndose á empresa que creou Last.fm.

/imgs/2007/08/last6.jpg

‘Scrobbling’vén significar neste servizo o estudo dos costumesmelódicas do usuario, tanto online como no seu disco duro.Tanto é así que Last.fm permite descargar ao escritorio unprograma ‘espía’ (descárgase co consentimento dousuario), que se executa nos reprodutores Windows Media Player eiTunes e toma nota das cancións que escoita o usuario e comofai as súas listas de reprodución. Posteriormente envíaos datos ao servidor de Last.fm para que os analice e saque máisconclusións sobre que recomendacións deberá facer.

‘Scrobbling’ vén significar neste servizo o estudo dos costumes melódicas do usuario, tanto online como no seu disco duro

Osusuarios realizan o ‘scrobbling’das cancións que escoitan aos servidores de Last.fm máisde dez millóns de veces ao día. Fano desde Windows, Macou Linux, e pódense enviar as cancións ao sistema mediantedistintos programas e plugins, á marxe dos que ofreceLast.fm. En realidade, só se envían os datosID3 dos arquivos reproducidos, un estándar en etiquetaxede ficheiros multimedia.

Paira escoitar en grupo ou a soas

Last.fm é como o tocadiscos da veciña, que soa alto pero agradable no patio interior da comunidade de veciños e transmite o gusto por determinadas cancións

Last.fmé como o tocadiscos da veciña, que soa alto pero agradableno patio interior da comunidade de veciños e transmite o gustopor determinadas cancións. Tamén lla poderíaentender como o local social do os mozos musiqueros dopobo: onde escoitan os seus discos e discuten sobre que grupoé o seu favorito.

Aúnica diferenza é que esta sensación de comunidadeunida polo amor á música prodúcese dentro de Internet.Así, a relación entre os usuarios na rede social deLast.fm organízase mediante tres criterios:

  • Amizade:como noutras redes sociais, os ‘amigos’ engádense de formaindividual e independentemente dos seus gustos musicais.

  • Afinidademusical: Establécese una relación de ‘veciñanza’ que ponen contacto a usuarios con gustos musicais similares. Na páxinade usuario móstrase un bloque coa afinidade musical con esapersoa, así como algúns dos artistas en común cosseus contactos.

  • Pertenzaa un Grupo:Last.fm permite crear o perfil musical dun colectivo e ofrece aposibilidade ao mesmo de publicar mensaxes paira o grupo, eventos,notas, etc. Last.fmpermite saber en calquera momento que estána escoitar outras persoas, ben sexa o grupo de amigos ou calquerausuario, e coñecer que música é a máis popularentre os integrantesdun colectivo.

    Calquerausuario pode crear un grupo, convidar a membros ou unirse a outrosgrupos que o permitan. Os grupos non só se organizan por temasmusicais; hainos por orixe, país, zona xeográfica,ideoloxía, pertenza a un sitio web ou a calquera tipo decolectivo.

Last.fm en calquera lado

Para que una rede social teña éxito, o contido xerado polosusuarios debe resultar fácil de integrar noutros sitios web eoutras redes. Precisamente isto é o que permite Last.fm: a páxinapersoal do usuario da radio é fácil de facer aparecer nosperfís doutros sitos persoais como blogs, ou páxinasde favoritos.

/imgs/2007/08/last3.jpg

Oobxectivo é que os demais internautas poidan indagar nosgustos do usuario, ver a súa lista de reproducións máisfrecuente e talvez animarse a apuntarse ao servizo. Paira isopreviamente deberanse compilar os datos sobre o perfilmusical do usuario. Hai varias formas de enviar os datos a Last.fm:

  • Reprodutoresde son. Last.fmpermite a integración con numerosos reprodutores, comoWinamp, Windows Media Player, Amarok, Banshee e XMMS entre outros.Tamén se pode integrar con reprodutores portátilesde Mp3 mediante plugins(extensións do programa) que se ofrecen o servizo.

  • Outrasredes demúsica:Incluso as que compiten directamente no mesmo sector, por exemplo Pandora,permiten interactuar con Last.fm mediante aplicacións desenvolvidaspolos usuarios.

Unavez almacenados e ordenados os datos en forma de listas dereprodución, é fácil mostralos en calquera lugar eintegralos con outras redes. Hai distintas formas de mostrar nunblog ou nunha páxina web a lista dos temas máisescoitados por un usuario, os últimos e os grupos favoritos.

OsWidgetspermiten, que de formasinxela, calquera usuario, mesmo sen coñecementos técnicos,poida integrar facilmente as súas listas en MySpace, ou nun sitio web, un blog, etc. Ou como asina dun foro, ou das mensaxes decorreo electrónico.

Os Widgets permiten que calquera usuario poida integrar facilmente as súas listas en MySpace ou nas mensaxes de correo electrónico

Ademais,cada usuario ten varias fontesRSS, e a súa versión alternativa en texto plano, das súaslistas de reprodución, e tamén pode acceder ásdos os amigos e veciños por distintos criterios.

Avantaxe da integración dun servizo deste tipo é que eses datos se actualizan de forma automática, a medida que ousuario envía novas cancións ao sistema. Todos os servizospaira usuarios particulares pódense tamén xestionar en grupo,obtendo estatísticas dos artistas e cancións máispopulares, sempre que o grupo sexa superior a 15 persoas.

Máis que son: enciclopedia, vídeos e concertos

Last.fmestá a crear una gran enciclopedia multimedia da música,permanentemente actualizada polos propios usuarios, que son os queproporcionan case todos os contidos. Esta enciclopedia musicalcontén os datos básicos das cancións: títuloartista, disco, ano, etc. e en moitos casos indica se acanción está dispoñible paira a súa compra.

/imgs/2007/08/last4.jpg

Taménpermite estuchar polo menos fragmentos de 30 segundos ou a pistacompleta, en función das licenzas de distribuciónque elixan os seus creadores. Ao relacionar os artistas coascancións reproducidas, obtéñense as listas de popularidade, coaliciente de poder coñecer en calquera momento cal é otema, artistaou os 100temas máis escoitados dun determinado grupo musical.

Todoseses datos dos artistas e a súa música relaciónanse entre si,cos usuarios e tamén con distintos servizos Web 2.0externos. Ao pulsar sobre o nome dun artista pódese ver aosque se denominan ‘Oíntes máishabituais’ e que escoitaron algunha canción deseartista, polo menos una vez nos últimos seis meses. En cadacanción tamén se mostran os datos de oíntes.

Destacan as fotos subidas a Flickr despois dun concerto, que Last.fm identifica grazas a un etiqueta única

En canto a integración con outras redes sociais e servizos, destacan asfotos subidas a Flickr despois dun concerto, que Last.fmidentificagrazas a un etiqueta única que proporciona paira cadaevento, coa que o usuario define a imaxe.

Aficha do artista e o evento mostrarán logo esas fotos. Osartistas e as cancións tamén se etiquetan de forma librepor parte dos propios usuarios, creando a nubecaracterística deste sistema de catalogación.

En formato wiki e metamoderada

Aedición dos datos que aparecen nas fichas dosartistas realízase mediante sistema wiki, permitindo a calquera usuario engadir ou completar ainformación que aparece de forma rápida e sinxela. Asimaxes que aparecen ao obter información dunartista son enviadas polos artistas e polos usuarios, que podendecidir cos seus votos cal é a máis adecuada.

/imgs/2007/08/last5.jpg

Esta posibilidadede xestión colectiva dos contidos fai posible que se tenten levar a cabo campañasa favor ou en contra dun artista mediante a creación degrupos e a edición das imaxes e descricións dosartistas; tamén permiten que esas campañas noncheguen a estenderse se así o deciden os usuarios votandonegativamente.

Tenda de música e vídeos

Aficha de cada tema que soa en Last.fm tema ofrece tamén unacceso directo á compra do disco, si é que estádispoñible, nas distintas tendas online, como Amazon.

Os selos discográficos e os artistas poden subir vídeos ao sistema e intégranse na información do artista

Por suposto, a prezos proporcionalmente caros si compáranse con tendascomo E-music, onde ademais pódense comprar ascancións por separado.

Doutra banda , Last.fm incorporou Vídeoscomo complemento á súa oferta de servizos. Os selos discográficose os artistas poden subir vídeos ao sistema e intégranse nainformación do artista. Por agora, os vídeosvisionados online polos usuarios non se engaden á lista detemas escoitados no seu perfil