Infografía

Lectores de libros electrónicos

Icache

É un dispositivo que permite ler e almacenar libros en versións dixitalizada. Usa unha tecnoloxía de tinta electrónica que permite unha lectura moi similar ao formato de papel.